click fraud detection

Як зменшити процентну ставку по кредиту?

Що робити якщо Банк підняв процентну ставку в односторонньому порядку?

Як зменшити процентну ставку по кредиту через суд?

Як зменшити щомісячний платіж по кредиту?

У більшості випадків Банки допускають одностороннє підняття процентної ставки за кредитними договорами і не завжди повідомляють позичальника про таке підняття. Однак ці дії банку є НЕЗАКОННИМИ!

Кредитний борг

Згідно ст. 525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Але, на жаль, сьогодні зазначена норма не діє для Відповідача.

9 січня 2009 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку», яким доповнені ст. 1056-1 ЦК України та ч.4 ст. 55 Закону України «Про банки та банківську діяльність», які передбачають заборону банкам в односторонньому порядку збільшувати встановлений розмір процентів за кредитними договорами, укладеними з клієнтами, зокрема, збільшувати розмір процентної ставки за кредитними договорами або зменшувати її розмір за договорами банківського вкладу (крім вкладу на вимогу), за винятком випадків, встановлених законом.

Відповідна норма блокує можливість банків в односторонньому порядку збільшувати процентну ставку за кредитами.

У зв’язку з викладеним, на підставі правового аналізу законів України та нормативно-правових актів Національного банку України «Про банки та банківську діяльність», банки можуть змінювати процентну ставку за наданими кредитами тільки в разі збільшення облікової ставки НБУ. Проблемний кредит.

Увага! Всім Позичальникам банків необхідно перевірити свої взаєморозрахунки по кредитах. При наявності збільшеної Банком в односторонньому порядку процентної ставки Позичальник через суд може зменшити свій борг перед банком!!!

Адвокат по кредитах. В умовах фінансової та економічної кризи в Україні, національні комерційні банки збільшили процентні ставки при отриманні кредитів. Крім того, вони почали безпідставно збільшувати процентні ставки за вже наданими кредитами.

Що робити з кредитом?

У цих умовах фізичні і юридичні особи, які отримали кредити, повинні розуміти, що банки не мають права необґрунтовано підвищувати ставку за вже наданими кредитами. “Немає грошей платити кредит”. “Не хочу платити кредит” – це вже інша історія.

Слід зауважити, що всі кредитні договори, які пропонуються банками для підписання клієнтам, є типовими, і у всіх міститься пункт, що в разі зміни кредитної політики в результаті рішень законодавчої або виконавчої влади, Національного банку України, а також в разі настання іншої події, яка має безпосередній вплив на вартість ресурсів Кредитора і яка не залежить від волі сторін, Кредитор має право змінити (збільшити або зменшити) процентну ставку за користування кредитом.

Включаючи такий пункт до кредитних договорів, банки вважають, що мають право самостійно, на власний розсуд підіймати відсоткову ставку по кредиту, і, в такому випадку, клієнт банку повинен або погодитися з підвищенням процентної ставки та підписати про це додаткову угоду, або, якщо з цим не згоден, достроково погасити банку наданий йому кредит.

Я не можу платити кредит. Аналізуючи дане питання, необхідно відзначити, що діяльність банків регламентована чинним законодавством України про банки та банківську діяльність (закони та нормативно-правові акти Національного банку України (надалі – НБУ), які регулюють діяльність банків і, в тому числі, умови підвищення процентної ставки за кредитами).

Що робити якщо не можеш платити кредит?

Згідно ч. 4 ст. 11 Закону України від 12.05.91 р. № 1023-XII «Про захист прав споживачів» (далі – Закон про захист прав споживачів) в договорі про надання споживчого кредиту має бути вказано, що процентна ставка за кредитом може змінюватися залежно від зміни облікової ставки НБУ або в інших випадках. Про зміну відсоткової ставки за споживчим кредитом кредитодавець повідомляє споживача в письмовому вигляді протягом семи календарних днів з дати її зміни. Без такого повідомлення будь-яка зміна відсоткової ставки вважається недійсною!

Увага! У Законі України “Про захист прав споживачів” чітко встановлений один з випадків зміни процентної ставки за кредитом, а саме, зміна облікової ставки НБУ. Поняття «інші» випадки в Законі не конкретизовано.

Однак, це не дає підстав для висновку, що в договорі перелік випадків, в яких відбувається зміна процентної ставки за кредитом, є необмеженим.

Зазначене положення ч. 4 повинно тлумачитися з урахуванням положень п. 4 ч. 5 ст. 11 Закону “Про захист прав споживачів”, згідно з якими встановлення дискримінаційних щодо споживача правил зміни процентної ставки є несправедливою умовою договору (такою, що всупереч принципу добросовісності має наслідком істотний дисбаланс договірних прав та обов’язків на шкоду споживача – ст. 18 Закону “Про захист прав споживачів “). Розірвати кредитний договір.

З огляду на практику укладення договорів кредитування – розробка банками власних типових форм договору, умови якого однакові для будь-якого пересічного клієнта і не змінюються банком на його вимогу, – є всі підстави для висновку про те, що договір кредитування є договором приєднання, тому споживач, бажаючи укласти договір, не має можливості впливати на його умови, в тому числі щодо односторонньої зміни процентної ставки.

При таких обставинах Положення договору кредитування, що надають банкам право на власний розсуд змінювати процентну ставку, є дискримінаційними в тому значенні, яке вкладено в це поняття Законом про захист прав споживачів.

Таким чином, поняття «інші» випадки не може тлумачитися розширено, а може охоплювати тільки ті випадки, які не є дискримінаційними в розумінні п. 4 ч. 5 ст. 11 зазначеного Закону. Цими «іншими» випадками може бути тільки настання подій, таких же незалежних від волі сторін договору, як зміна облікової ставки НБУ.

→ Також банки не мають права змінювати процентну ставку за кредитом у зв’язку з волевиявленням однієї зі сторін (зміна кредитної політики).

У зв’язку з викладеним та на підставі правового аналізу законів України й нормативно-правових актів НБУ про банки та банківську діяльність, банки можуть змінювати процентну ставку за наданими кредитами тільки в разі збільшення облікової ставки НБУ.

Щодо кредитів, які отримані до підвищення облікової ставки НБУ, слід розуміти, що клієнт банку на підставі ст. 4 Закону “Про захист прав споживачів”, Закону “Про банки та банківську діяльність” та постанов Правління НБУ має право і повинен при підвищенні процентної ставки за наданим кредитом перед підписанням додаткової угоди на вимогу банку запросити обґрунтування причин і обставин підвищення процентної ставки за кредитним договором, її розрахунок і відповідність її підвищення чинному законодавству України про банки та банківську діяльність.

→ У випадку незгоди банку, клієнт може звернутися з відповідною заявою в представництво НБУ або місцевий суд.

Також необхідно відзначити, що за необґрунтоване підвищення процентної ставки за наданим кредитом, всупереч чинному законодавству України, банки несуть відповідальність відповідно до Закону “Про банки і банківську діяльність”, Законом “Про захист прав споживачів”, Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими законодавчими актами.

Отже, якщо банк своїми діями порушує Ваші права і законні інтереси, – цьому можна і необхідно протидіяти. Починати потрібно з детального аналізу кредитного договору та чинного законодавства, для чого неодмінно знадобиться допомога грамотного юриста.

Звернувшись в Юридичну компанію “Касьяненко і партнери” – ви знайдете розв’язання вашої проблеми

Касьяненко Дмитро Леонідович

Адвокат, керуючий партнер Юридичної компанії "Касьяненко і партнери". Починаючи з 2002 року отримав великий юридичний досвід на ключових позиціях бізнес структур та державному секторі в галузі права та фінансів.

Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments
blank

Ми використовуємо файли cookie для отримання інформації про те, як ви використовуєте наш Веб-сайт. Детальніше

Cookie-файли

Ми використовуємо файли cookie для отримання інформації про те, як ви використовуєте наш Веб-сайт. Cookie-файли дозволяють нам забезпечити можливість використання Веб-сайту в більш зручному і доступному форматі. Такі файли, як правило, не містять будь-які дані, які дозволили б нам ідентифікувати вас як конкретну фізичну особу. Ваші дані будуть оброблятися з використанням cookie-файлів протягом дозволеного вами періоду.


Політика використання файлів Cookie / Cookie Policy
Згода користувача на правила користування веб сайтом
Згода на збір, обробку та передачу персональних даних

Закрити