click fraud detection

Як врятувати поручителя і його майно?

Юридична компанія «Касьяненко і партнери» здатна:

 • повністю припинити взаємовідносини поручителя та фінансової установи;
 • допомогти в процесі виведення майна з-під заставних іпотечних зобов’язань;
 • домогтися зняття заборони на відчуження майна, залишеного в заставу;
 • захистити право власності на будь-яке заставне майно;
 • зупинити процес стягнення заставного майна на предмет іпотеки.

Порука є одним зі способів доручення перед кредитодавцем за факт того, що інша особа буде справно виконувати свої кредитні зобов’язання. Для набрання порукою чинності обов’язковим є укладення відповідного договору між кредитором та особою, яка бажає стати поручителем. З точки зору чинного законодавства України, поручитель зобов’язаний відповідати перед банківською установою за дії фізичної або юридичної особи, яка отримала кредитні кошти. Це також означає і те, що особа, яка є поручителем, не має права відмовлятися від своїх обов’язків без згоди кредитодавця. Поручитель зобов’язаний відшкодовувати кошти кредитору в тому випадку, якщо особа, яка отримала кредит, не виконує або відмовляється від виконання своїх зобов’язань. Факт і умови поруки визначаються в договорі поруки. До таких умов можуть належати суми виплат, строки їх проведення і т. ін.

На сьогодні багато українців, які раніше поручилися за своїх родичів або друзів, зобов’язані виконувати їх кредитні зобов’язання. Які ж все-таки існують можливості для того, щоб позбутися від подібної «ноші»? Скориставшись нижчевикладеною інформацією, ви, як поручитель, зможете захистити свій бюджет від посягань з боку банку.

Перше, на що варто звернути увагу – це факт повного припинення поруки. Випадки для припинення поручительських обов’язків описані в 559 статті Цивільного кодексу України:

 1. Поруку може бути припинено в силу законних обставин в тому разі, якщо фінансова установа в односторонньому порядку (без участі поручителя) змінює умови зобов’язань і тим самим збільшує ступінь відповідальності за їх виконання. Наприклад, якщо банк, без відома поручителя, збільшив процентну ставку за кредитом для боржника, то порука не може продовжуватись.
 2. Порука припиняється в тому випадку, якщо після виконання зобов’язань з боку боржника або поручителя, банк відмовився приймати факт їх належного виконання.
 3. Порука припиняється в тому випадку, якщо борг перекладається на іншу фізичну або юридичну особу, за яку поручитель не поручився.
 4. Порука припиняється зі смертю поручителя.
 5. Поруку буде припинена після закінчення її строку, зазначеного у відповідному договорі. Якщо такий строк не передбачено, то порука буде припинена в тому випадку, якщо протягом шести місяців від строку виконання основного зобов’язання за порукою, банк не пред’явить жодних додаткових вимог. Якщо і такий термін не передбачений, то порука вичерпає себе, якщо банк не звернеться протягом року з позовом до поручителя. Термін в один рік настає з дня укладення договору про поруку.

Як показує досвід Юридичної компанії «Касьяненко і партнери», вирішувати всі питання з банком і переконувати його в неправоті варто виключно в залі судових засідань. У нашій практиці є справи, коли суд виносив рішення на користь поручителя, повністю звільняючи його від зобов’язань за кредитом іншої особи.

Фахівці нашої компанії готові докладати максимум зусиль для того, щоб врятувати поручителя від неминучої небезпеки у вигляді втрати власного майна за чужі борги. Таким чином, фахівці Юридичної компанії «Касьяненко і партнери» змогли досягти позитивного рішення на користь нашого клієнта з припинення поруки за двома кредитними договорами (загальна сума склала понад 250-и тисяч гривень).

Банк «Траст» у свою чергу подав касаційну скаргу, в якій вказав, що постанови Печерського районного та апеляційного суду повинні бути скасовані через порушення норм процесуального права та некоректного використання аспектів матеріального права. Юристи та адвокати нашої компанії змогли надати дієву допомогу поручителю. Таким чином, Верховний суд підтримав думку та аргументи, підібрані нашими фахівцями для захисту інтересів клієнта. Суд відмовив Банку «Траст» в задоволенні касаційної скарги, тим самим залишивши рішення судів попередніх інстанцій незмінними.

Районний суд Києва виніс рішення про припинення договірних взаємовідносин між майновим поручителем і «Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним Банком». Зважаючи на це рішення іпотека на земельну ділянку також була припинена, а заборона на відчуження предмета іпотеки ‒ знята. Як результат, юристи нашої компанії домоглися припинення намірів банку про погашення боргу в півтора мільйона гривень шляхом звернення на стягнення предмета іпотеки.

Судова практика нашої компанії показує, що спори за кредитними договорами та договорами поруки виникають досить часто. Важливо відзначити, що для допомоги клієнтам ми вдаємося до комплексних методів юридично-економічного аналізу правової конструкції подібних зобов’язань.

Ми із впевненістю можемо сказати, що фахівці юридичної компанії «Касьяненко і Партнери» можуть допомогти у припиненні взаємин з банком, які випливають з договорів поруки. Це точно допоможе врятувати майно поручителя від неправомірних посягань з боку банківської установи.

Чинний Закон України «Про іпотеку» вказує на те, що іпотека є не нічим іншим, як правовим способом забезпечення виконання кредитних зобов’язань з боку позичальника. Тобто, нерухоме майно (предмет іпотеки) залишається у володінні позичальника до тих пір, поки іпотекодавець не вирішить скористатися своїм правом на задоволення власних вимог на підставі ухилення боржника від виконання своїх кредитних зобов’язань. Такі зобов’язання можуть виникнути лише на підставі укладеного кредитного договору.

Законодавство України передбачає досить велику кількість можливостей протидії зверненням  банків про стягнення на предмет іпотеки. Ці можливості дозволяють боржнику або поручителю, як мінімум, затягнути процес стягнення майна аж до декількох років, і, як максимум, домогтися скасування зобов’язань і визнання кредитного договору (договору поруки) недійсним. Затягування процесу – це дієвий спосіб для того, щоб відстрочити необхідність кредитних виплат і знайти фінансові кошти для продовження виконання своїх зобов’язань.

Юридична практика компанії «Касьяненко та партнери»

Юристи та адвокати Юридичної компанії«Касьяненко і партнери» обґрунтовували необхідність припинення договору поруки наступним аргументом. Оскільки, іпотекодавець є ще і майновим поручителем, то договір іпотеки необхідно розглядати, як змішаний документ, за умовами якого, у разі зміни зобов’язань в односторонньому порядку, іпотека повинна бути припинена згідно зі статтею 559 ЦКУ.

У тому випадку, якщо суд повністю задовольняє позов, то це призводить до необхідності припинення виконання зобов’язань за кредитним (поручительським) договором. Це, у свою чергу, повністю позбавляє банківську установу методів щодо забезпечення виконання боржником своїх зобов’язань.

Судова практика досить часто наповнена подібними спорами через умови іпотечних договорів. Як висновок, іпотечні кредити на сьогодні є одними з найбільш проблемних у сфері банківського і фінансового права. Але наша компанія здатна допомогти людям, які взяли кредит на квартиру, будинок або земельну ділянку, але через ситуацію, що склалась, більше не можуть продовжувати проводити виплати.

Банк намагається забрати Вашу нерухомість. Як потрібно діяти?

Якщо ви не хочете залишитися без «даху над головою», то знайте, що на даний момент українським законодавством передбачено велику кількість підстав для того, щоб вивести ваше нерухоме майно з-під іпотечних зобов’язань:

 1. ЗУ «Про іпотеку», стаття 17. Цією статтею передбачено підстави для припинення іпотечних зобов’язань. Іпотека буде припинена в тому випадку, якщо відбудеться визнання іпотечного договору недійсним. Юридична компанія «Касьяненко і партнери» багато років допомагає клієнтам (майновим поручителям) захистити власне майно від незаконних посягань банку, припинити договірні відносини з фінансовою установою, припинити процес майнової поруки.
 2. ЗУ «Про іпотеку», стаття 48. Даний законодавчий акт надає позичальникам або поручителям право на оскарження незаконних дій, що вживаються в процесі продажу іпотечного майна. Зробити це можна на будь-якому етапі проведення торгів. Навіть після проведення торгів, іпотекотримач, іпотекодавець або будь-який інший учасник торгів з реалізації іпотечного майна у тримісячний період має право звернутися до суду з оскарженням.
 3. ЦКУ, стаття 652. У цій статті зазначено, що у разі зміни умов та обставин, за яких і на підставі яких було укладено договір, цей договір може бути змінено або розірвано за взаємною згодою сторін-учасників. Однак це не поширюється на ті випадки, коли інше передбачено самим договором.
 4. ЗУ «ПРО захист прав споживачів», стаття 18. Передбачено, що договір може бути розірваний, якщо він або його умови порушують або суттєво обмежують права споживачів.
 5. СКУ, стаття 60. Майно, яке нажите подружжям у шлюбі, вважається їх спільною власністю. У тому випадку, якщо один з подружжя укладає договір, що має відношення до загального майна, і не подає письмову згоду другого з подружжя, то такий договір може бути визнаний недійсним у судовому порядку.
 6. ЦКУ, стаття 559. Факт поруки припиняється у тому разі, якщо припиняється забезпечене порукою кредитне зобов’язання, або у випадку, якщо умови договору змінюються в односторонньому порядку без згоди поручителя, тим самим збільшуючи обсяг його прямої відповідальності.
 7. ЦКУ, стаття 225. Законодавчий акт, що описує правові наслідки після укладення угоди (договору) дієздатною особою, яка в момент укладення не усвідомлювала своїх дій.
 8. ЦКУ, стаття 225. Законодавчий акт, що описує правові наслідки, які наступають після укладення угоди особою, цивільна дієздатність якої була обмежена, або перебувала за межами цивільної дієздатності.
 9. ЦКУ, стаття 227. Опис наслідків укладення угоди за участю юридичної особи, яка на той момент не мала права вчиняти таке діяння.
 10. ЦКУ, стаття 227. Особливості наслідків угоди, що порушує публічний порядок і яка суперечить інтересам країни і суспільства в цілому.
 11. ЦКУ, стаття 229. Правове регулювання угод, здійснених під впливом помилки однієї зі сторін.

Вся вищеописана інформація може бути використана, як вагома правова база для визнання іпотечного договору недійсним. Це допоможе врятувати заставне майно від посягань з боку банку.

Щоб приступити до вирішення проблеми з банком-іпотекодавцем, позичальникові необхідно зібрати та надати наступний пакет документів:

 1. Договір, на підставі якого були видані кредитні кошти;
 2. Доповнення до договору;
 3. Договір іпотеки;
 4. Доповнення до іпотечного договору;
 5. Поручительський договір про кредит;
 6. Можливі угоди за договором поруки та доповнення до них;
 7. Графіки, надані банком;
 8. Договір про реструктуризацію, за його наявності;
 9. Матеріали судових спорів (дані документи наші фахівці можуть витребувати самостійно, при необхідності);
 10. Матеріали виконавчого діловодства (дані документи наші фахівці можуть витребувати самостійно, при необхідності);
 11. Розрахункові виписки фінансової установи (від моменту укладення договору і по теперішній час).

Касьяненко Дмитро Леонідович

Адвокат, керуючий партнер Юридичної компанії "Касьяненко і партнери". Починаючи з 2002 року отримав великий юридичний досвід на ключових позиціях бізнес структур та державному секторі в галузі права та фінансів.

Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments
blank

Ми використовуємо файли cookie для отримання інформації про те, як ви використовуєте наш Веб-сайт. Детальніше

Cookie-файли

Ми використовуємо файли cookie для отримання інформації про те, як ви використовуєте наш Веб-сайт. Cookie-файли дозволяють нам забезпечити можливість використання Веб-сайту в більш зручному і доступному форматі. Такі файли, як правило, не містять будь-які дані, які дозволили б нам ідентифікувати вас як конкретну фізичну особу. Ваші дані будуть оброблятися з використанням cookie-файлів протягом дозволеного вами періоду.


Політика використання файлів Cookie / Cookie Policy
Згода користувача на правила користування веб сайтом
Згода на збір, обробку та передачу персональних даних

Закрити