click fraud detection

Як врятувати іпотечну нерухомість?

Як врятувати іпотечну нерухомість?

Ми можемо:

 1. Припинити взаємовідносини Банку та майнового поручителя
 2. Вивести заставне майно з-під іпотеки;
 3. Зняти заборону на відчуження заставного майна;
 4. Врятувати практично будь-яке нерухоме заставне майно;
 5. Зупинити примусове стягнення на заставне майно

Закон «Про іпотеку» визначає іпотеку як один з видів забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні й користуванні іпотекодавця, але внаслідок якого іпотекотримач має право в разі невиконання боржником, забезпеченими іпотекою, зобов’язання одержати задоволення своїх вимог. Підставою для виникнення таких зобов’язань по майнового забезпечення у вигляді іпотеки є укладення кредитного договору. Заставне майно банків.

У Іпотекодавця практично завжди є способи протидіяти зверненню стягнення на предмет іпотеки. За допомогою цих способів іпотекодавець (боржник, майновий поручитель) може, як мінімум, затягнути процес звернення стягнення на предмет іпотеки на значний термін (аж до затягування процесу на кілька років), як максимум – домогтися визнання договору іпотеки недійсним правочином, неукладеним договором або іпотеки, що припинилася. Банк – заставне майно.

Практика Юридичної компанії “Касьяненко і Партнери”:

Свої вимоги про припинення договору іпотеки (майнової поруки) наші юристи обґрунтовують тим, що оскільки іпотекодавець є майновим поручителем, то, в даному випадку, договір іпотеки є змішаним договором, який містить в собі елементи договорів застави та поруки, а значить, в разі зміни основного зобов’язання без їх згоди, іпотека припиняється на підставі ч.1 ст.559 Цивільного кодексу України.

Задоволення подібних позовів веде до припинення зобов’язань за договором іпотеки та фактично позбавляє Банки засобів забезпечення виконання боржником основного зобов’язання.

Висновок: сьогодні іпотека є одним з найболючіших питань для більшості людей, які придбали раніше квартири, будинки, дачі, земельні ділянки в кредит і, сьогодні, у зв’язку з фінансовою кризою, не в змозі його віддати.

Банк забирає квартиру? Що робити?

Для того, щоб не втратити останнє житло, є безліч законних підстав вивести майно з-під іпотеки.

 1. Стаття 17 Закону України “Про іпотеку” передбачає підстави припинення іпотеки. Іпотека припиняється у разі визнання іпотечного договору недійсним. Юридична компанія «Касьяненко і Партнери» допомагає майновим поручителям (іпотекодавцям) за кредитами врятувати практично будь-яке нерухоме заставне майно, припинити договірні відносини з Банком за договорами іпотеки, припинити майнове поручительство.
 2. Законом України «Про іпотеку» передбачено право іпотекодавця (позичальника або майнового поручителя) оскаржити на будь-якій стадії продажу протиправні дії щодо продажу предмета іпотеки. Наприклад, ст. 48 ЗУ «Про Іпотеку» передбачає право оскаржити результати відкритих торгів, відповідно до якої іпотекотримач, іпотекодавець, боржник і будь-який учасник відкритих торгів протягом трьох місяців з дня проведення торгів має право оскаржити їх результати в суді за місцеперебуванням нерухомого майна.
 3. Стаття 652 ЦК України. У разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов’язання.
 4. Ст. 18 Закону «Про захист прав споживачів», якою визначено порядок визнання недійсними умов договорів, що обмежують права споживачів.
 5. Згідно ч.6 ст. 203 ЦК України правочин, яка вчиняється батьками (усиновлювачами), не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей.
 6. В силу ст. 22 СКУ майно, нажите подружжям під час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю. Згідно ст. 65 ч. 3 СК України для укладення одним із подружжя договорів стосовно цінного майна, згода другого з подружжя має бути подана письмово.
 7. Згідно ч.1 ст. 559 ЦК України порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов’язання, а також при зміні зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності.
 8. Стаття 225 ЦКУ. Правові наслідки вчинення правочину дієздатною фізичною особою, яка в момент його вчинення не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними.
 9. Стаття 223 ЦКУ. Правові наслідки вчинення правочину фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за межами її цивільної дієздатності.
 10. Стаття 227 ЦКУ. Правові наслідки укладення юридичною особою правочину, якого вона не мала права вчиняти.
 11. Стаття 228 ЦКУ. Правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок.
 12. Стаття 229 ЦКУ. Правові наслідки правочину, яка здійснена під впливом помилки.

Всі вище перераховані правові норми можуть застосовуватися при визнанні недійсним іпотечного договору. Для повного з’ясування правової природи конкретного договору іпотеки необхідний ретельний юридично-економічний аналіз всієї правової конструкції кредитних зобов’язань.

Ми допоможемо нашим клієнтам припинити взаємини, що випливають з договору іпотеки (майнової поруки), тим самим захистити майно поручителя від протиправних дій Банків

Касьяненко Дмитро Леонідович

Адвокат, керуючий партнер Юридичної компанії "Касьяненко і партнери". Починаючи з 2002 року отримав великий юридичний досвід на ключових позиціях бізнес структур та державному секторі в галузі права та фінансів.

Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments
blank