click fraud detection

Банкротство физического лица

Банкрутство фізичних осіб – це принципово нова процедура, яка допоможе особі зробити вигідну реструктуризацію боргів або й зовсім звільнитися від них. Така процедура може початися тільки за заявою фізичної особи боржника і розглядається судом за місцем знаходження такого боржника. Але існують винятки щодо боргів, які не можуть бути списаними.

Так, в разі визнання вас банкрутом, списанню не підлягає:

 • заборгованість по аліментах
 • відшкодування за шкоду, що була заподіяна здоров’ю чи життю інших людей
 • заборгованість по сплаті внесків до фондів соціального страхування.

На початку процедури банкрутства фізичної особи існує дві стадії:

 1. Перша – це реструктуризація боргів за планом, затвердженим спільно з боржником і кредиторами.
 2. Друга стадія – це введення процедури погашення боргів і подальше визнання боржника банкрутом. Застосовується вона в разі незатвердження плану реструктуризації або якщо було прийнято рішення відразу перейти до погашення боргів.

Процедура банкрутства фізичної особи

Для встановлення процедури банкрутства, потенційний банкрут повинен відповідати одному з наступних критеріїв:

 • наявна заборгованість дорівнює або більше ніж 30 розмірів мінімальної заробітної плати;
 • прострочення погашення кредитів або інших фінансових зобов’язань в розмірі понад 50% щомісячних платежів за два місяці;
 • щодо боржника було відкрито виконавче провадження і в рамках такого виробництва виконавцем було винесено постанову, що підтверджує відсутність майна у боржника, на яке можливо звернути стягнення;
 • існують обставини, що несуть загрозу майбутньої неплатоспроможності (хвороба, втрата роботи тощо).

Поміж іншого, боржник зобов’язаний подати декларацію, в якій описаний його майновий стан за три роки, що передують зверненню до суду. У декларації повинна міститися інформація не тільки про майно і доходи боржника. У даній декларації також зазначається інформація про доходи та витрати членів сім’ї боржника і про майно, яке їм належить і перевищує 30 розмірів мінімальної зарплати.

За відкриття провадження у справі про банкрутство, фізичній особі доведеться сплатити авансом винагороду керівнику реструктуризації. Розмір такої плати здійснюється за три місяці роботи керівника і дорівнює п’яти прожитковим мінімумам для працездатних осіб за кожен місяць роботи.

При впровадженні процедури погашення боргів затверджується так звана ліквідаційна маса з майна боржника, внаслідок продажу якої здійснюватиметься розрахунок з кредиторами. Для визначення вартості майна, що входить до складу ліквідаційної маси, боржник разом з керівником реалізації проводять інвентаризацію і надалі визначають його вартість. До такого майна не включається квартира, площею не більше 60 кв.м. (Або житлова площа якої не перевищує 13,65 кв.м на одного члена сім’ї боржника) і будинок, площею, що не перевищує 120 кв.м. В ліквідаційну масу не включаються кошти на рахунках пенсійного фонду чи фонду соціального страхування.

За рішенням суду з ліквідаційної маси може бути виключено майно, яке необхідно боржнику або членам його сім’ї для власних (невідкладних) потреб і майно, вартість якого не більше 10 мінімальних зарплат.

Плюси банкрутства

 • припинення нарахування пені, штрафів, процентів та інших санкцій;
 • всі вимоги кредиторів розглядаються тільки в суді, по одній справі про визнання фізичної особи банкрутом;
 • при наявності податкового боргу, після відкриття провадження у справі, він визнається безнадійним і підлягає списанню. Податковий борг списується за останні три роки;
 • в результаті визнання боржника банкрутом можливе часткове або повне звільнення від заборгованості.

Мінуси банкрутства

 • після визнання фізичної особи банкрутом, виникає обов’язок, перед укладенням договорів, повідомляти сторони в письмовому вигляді про факт своєї неплатоспроможності;
 • відсутність бездоганної ділової репутації протягом наступних трьох років;
 • заборона повторного визнання банкрутом впродовж наступних 5 років
 • може бути встановлена заборона виїзду за кордон
 • на період процедури банкрутства, у боржника відсутня можливість вільного розпорядження своїм майном;
 • розкриття інформації про членів сім’ї та про їх фінансовий стан.

Це не дешева процедура. Боржнику відразу доведеться сплатити судовий збір у розмірі 10 прожиткових мінімумів (1921 х 10 = 19210 гривень) і три місячних винагороди арбітражному керівнику, який керуватиме реструктуризацією боргу. Він становить п’ять прожиткових мінімумів за місяць. Разом: тисячі дев’ятсот двадцять одна х 5 х 3 = 28815 гривень.

В загалом офіційне відкриття справи у банкрутстві коштуватиме боржнику приблизно 38,420 гривень.

Перелік документів, необхідних для початка процедури банкрутства:

 • Документ, про наявність чи відсутність у боржника статусу ФОП;
 • Конкретний список кредиторів, суми грошових вимог, підстави виникнення зобов’язань та строк їх виконання;
 • Повний опис майна боржника і документи, що підтверджують право власності на таке майно;
 • Повний перелік майна, що перебуває в заставі, іпотеці або іншому обтяженні, його вартість, місцеперебування та інформація про кредиторів, на користь яких здійснено обтяження, сума грошових вимог;
 • Документи про вчинені боржником за попередній рік угоди та операції щодо майна на суму не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати;
 • Відомості про всі рахунки боржника і роботодавця разом з трудовою книжкою;
 • Декларація про майновий стан боржника;
 • Докази авансування винагороди за працю керівника реструктуризації та інформацію про судимості за економічні злочини.

Безумовно, борги треба віддавати, але трапляються різні життєві ситуації, які не завжди можна передбачити.

Юристи та адвокати Юридичної компанії «Касьяненко і партнери» детально вивчать вашу ситуацію і запропонують розв’язання вашої фінансової проблеми.

Касьяненко Дмитро Леонідович

Адвокат, керуючий партнер Юридичної компанії "Касьяненко і партнери". Починаючи з 2002 року отримав великий юридичний досвід на ключових позиціях бізнес структур та державному секторі в галузі права та фінансів.

blank