click fraud detection

Концесія

инвестиции, концессия, про концессию, о концессии, Украина

Успішні інвестиції — це чудовий показник того, наскільки інвестиційна діяльність в окремо взятому регіоні й по країні в цілому ефективна, як сприятливе середовище для ведення бізнес-діяльності. Сьогодні Україна відкрита для інвесторів з усього світу, що останні активно використовують. Концесія (Закон України “про концесію” — вид договору про створення або реконструкції користуючись коштами інвестора (або — спільно з концедентом) об’єктів (як правило) нерухомого майна, що перебувають у державній власності, в результаті чого інвестор отримує можливість експлуатувати об’єкт на оплатній основі, здобуваючи дохід.

Фахівці Юридичної компанії “Касьяненко і партнери” забезпечать вас необхідною організаційною та інформаційною підтримкою протягом усього процесу реалізації інвестиційних проєктів.

Україна — країна з великим потенціалом і інфраструктурою, що постійно розвивається. Враховуючи вигідне геополітичне та географічне положення у східній частині Європи, вона може відігравати важливу роль у світовій торгівлі. Інвестиції є вигідними, оскільки сьогодні Україна має статус європейської країни зі значним транзитним потенціалом в євразійському регіоні, завдяки коротким транспортним маршрутам і протяжним транспортним коридорам.

Транспортна мережа України складається з:

 • 22 тисяч кілометрів залізничних шляхів;
 • 170 тисяч кілометрів автошляхів;
 • 2200 кілометрів судноплавних шляхів;
 • 13 морських портів;
 • 4 рибальських портів;
 • 11 річкових терміналів;
 • 21 аеропорту (2 державні, 14 – в комунальній власності, 5 — в інших формах власності).

Як і будь-яка галузь, транспортна вимагає залучення нових інвесторів, інвестиції та фінансових вливань, без яких неможливий сталий розвиток, впровадження високотехнологічних рішень та інтеграція національної транспортної мережі у світову мережу.

Після підписання Угоди про асоціацію з ЄС, Україна відкрила для себе нові можливості й перспективи у розвитку та інвестиції в економіку України. Але, разом з цим, виникла необхідність в модернізації наявної транспортної системи для її інтеграції до транс’європейської. У цьому питанні важливу роль повинні зіграти іноземні інвестори.

Для залучення інвесторів була розроблена Транспортна стратегія, згідно з якою до 2020 року в Україні будуть створені сприятливі умови для забезпечення фінансової привабливості транспортної галузі, як об’єкта для інвестування, розвитку державно-приватного партнерства та інших заходів для залучення грошових потоків. Головне завдання стратегії інвестиції в економіку України — поліпшення стану транспортної інфраструктури України.

Концесія і пріоритетні напрями інвестування в основні сектори інфраструктури України

Інвестиції в залізничний сектор. Україна.

 • створення мережі взаємопов’язаних логістичних центрів і мультимодальних терміналів у великих транспортних вузлах і пропускних пунктах на кордоні між Україною та країнами ЄС;
 • проєктування, відновлення, фінансування, експлуатація, реконструкція наявних залізничних шляхів і будівництво нових, а також всіх об’єктів залізничної системи, пов’язаних з обслуговуванням пасажирів, на умовах партнерства між державним і приватним сектором;
 • будівництво високошвидкісних залізничних коридорів для збільшення економічної ефективності перевезень;
 • експлуатація вантажного рухомого складу та закупівля нових вантажних вагонів.

Інвестиції в автодорожній сектор. Україна

 • будівництво нових автодоріг на умовах концесії та механізму партнерства між державою і приватниками;
 • розробка, впровадження та застосування національної транспортної моделі під час планування і реалізації стратегії розвитку української транспортної інфраструктури;
 • управління автодорогами на основі геоінформаційних технологій.

Інвестиції в морський і річковий сектори. Україна

 • поглиблення наявних та будівництво нових водних шляхів, а також акваторій морських портів для безперешкодного проходження суден великого дедвейту;
 • використання та будівництво річкових причалів, шлюзів, проведення днопоглиблювальних робіт;
 • модернізація і створення нових об’єктів портової інфраструктури на підставі договорів про довгострокову оренду, концесії, партнерства між державою і приватним сектором, договорів про спільну діяльність, інших інвестиційних угод;
 • створення і впровадження енергоощадних технологій на морехідному транспорті, впровадження станції для виготовлення альтернативного виду палива;
 • забезпечення судноплавства навігаційною системою й оперативної технологічним зв’язком на внутрішніх водних шляхах.

Інвестиції в авіаційний сектор. Україна

 • перебудова системи аеропортів, що функціонують, злітно-посадкових смуг на аеродромах і в їх інфраструктурі;
 • передача прав на володіння і використання майна аеропорту в концесію;
 • оновлення авіапарку.

Для співпраці та отримання додаткової інформації з питань інвестування в транспортний сектор України потенційний інвестор завжди може зв’язатися з фахівцями Юридичної компанії “Касьяненко і партнери” за вказаними на сайті контактами.

Концесія й основні стратегічні цілі розвитку транспортної інфраструктури України

 • створення сприятливих умов для забезпечення належного рівня інвестиційної привабливості транспортної галузі для залучення іноземних вкладників;
 • забезпечення розвитку та ефективного функціонування партнерства між державою і приватним сектором в транспортній інфраструктурі;
 • залучення інвестиційних потоків на основі довгострокової оренди, приватизації та концесії;
 • • відкритий і прозорий доступ об’єктів господарювання в недискримінаційний спосіб до об’єктів інфраструктури транспорту;
 • модернізація та оновлення рухомого складу завдяки механізмам лізингу та кредитно-експортного фінансування;
 • розвиток конкуренції в транспортній галузі;
 • впровадження ефективного управління державними активами транспортної системи України.

Що таке концесія, як спосіб інвестиції в економіку України під державні гарантії

Концесія — це надання з метою задоволення громадських потреб уповноваженим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування на підставі концесійного договору на платній та строковій основі юридичній або фізичній особі (суб’єкту підприємницької діяльності) права на створення/будівництво та/або управління/експлуатацію об’єкта концесії (строкове платне володіння), за умови взяття суб’єктом підприємницької діяльності (концесіонером) на себе зобов’язань зі створення/будівництва і/або управління/експлуатації об’єктом концесії, майнової відповідальності та можливого підприємницького ризику. ЗУ “Про концесію”.

Концесіонер — суб’єкт підприємницької діяльності, який відповідно до Закону на підставі договору отримав концесію. На стороні концесіонера можуть виступати декілька осіб.

Сьогодні Україні потрібен значний фактор підвищення економічної ефективності через залучення вітчизняних та закордонних інвесторів для реалізації проєктів на основі партнерства між державою і приватним сектором у формі концесії, оскільки країна має великий потенціал в питаннях співпраці та взаємного інвестування в різні галузі інфраструктури.

Досвід багатьох розвинених країн демонструє, що поліпшення всіх показників діяльності об’єктів комунальної та державної власності має будуватися на залученні фінансування та управління об’єктами приватного капіталу на умовах державно-приватного партнерства. Найпоширенішою формою такого партнерства є саме концесія.

Механізм концесії дозволяє державі передати приватникам соціальні, інвестиційні, екологічні та інші зобов’язання на весь період дії договору між сторонами, зберігши за собою майнові права на державні об’єкти, як наявні, так і створені протягом періоду. Протягом дії концесійного договору в бюджет країни буде відходити частка доходу від діяльності інвестора у вигляді концесійних платежів.

Концесія це механізм, який дозволить залучити в країну інвесторів, чиї грошові потоки стануть серйозним фактором для підвищення ефективності експлуатації всіх державних об’єктів інфраструктури і їх модернізації.

Концесійна діяльність несе за собою довгий ряд переваг, серед яких ключовими є створення нових робочих місць, реалізація соціальних проєктів, пожвавлення економічної активності, впровадження та розробка світових практик ведення бізнесу.

Варто зазначити, що такі міжнародні інститути, як ЄЕК, ООН, ЮНСІТРАЛ, ЄБРР, IFC і Світовий банк протягом останніх років активно розробляють стандарти, методології, керівні принципи для узагальнення передових практик реалізації проєктів державно-приватного партнерства у світі, в число яких входить і концесія. Перераховані вище стандарти є основою механізму концесії.

Не варто обходити стороною і той факт, що на сьогодні Україна ще не реалізувала жоден великий проєкт на умовах концесії. Причина тому — недосконалість, застарілість, неузгодженість законодавства у сфері застосування державно-приватного партнерства і концесії.

Одночасно з цим, у світовому товаристві механізм концесії активно використовується для реалізації масштабних проєктів з поліпшення інфраструктури. Наприклад, в країнах Європейського Союзу було побудовано і здано в експлуатацію понад 50 тисяч кілометрів доріг.

Механізм концесії розроблений і прописаний в Законі України “Про концесію” для удосконалення правового регулювання відповідної діяльності для реалізації масштабних і якісних проєктів на умовах договору концесії, які відповідають світовій практиці. Даний механізм передбачає:

 • систематизацію чинних законів України про концесії;
 • гармонізацію законодавства про концесії до законодавства про державно-приватне партнерство;
 • впровадження та розробку міжнародного досвіду реалізації проєктів на основі концесії;
 • усунення неточностей і правових колізій, які були виявлені у ході застосування чинних законів у сфері концесії й партнерства між державою і приватним сектором.

Механізмом концесії визначені наступні моменти:

 • чітке розмежування регулювання концесії та інших форм здійснення державно-приватного партнерства;
 • єдина процедура ініціювання та прийняття рішення щодо здійснення державно-приватного партнерства для всіх його форм, включаючи концесію;
 • впровадження прозорої процедури вибору концесіонера на конкурсній основі, відповідно до кращої міжнародної практики;
 • можливість залучити незалежних експертів та радників для підготовки проєктів партнерства у вигляді концесії;
 • додаткові гарантії для учасників концесійного договору, зокрема, наявність в угоді пункту про право заміни одного концесіонера на іншого;
 • спрощена процедура виділення ділянок землі для проєктів;
 • особливості концесії на ринку з природною монополією;
 • особливості концесії зі створення автомобільних доріг, їх подальшої експлуатації;
 • процедура трансформації орендного договору в концесійний в разі звернення орендаря з відповідним запитом;
 • можливість вирішення спорів міжнародним комерційним або інвестиційним арбітражем, які можуть виникнути в ході виконання концесійного договору;
 • можливість ініціювати концесію потенційним учасником;
 • чіткий контроль і моніторинг виконання концесійного договору;
 • регулювання права власності на об’єкт, який передається концесіонеру на умовах укладеного договору, для збереження його за державою чи територіальною громадою.

Концесія за новими правилами: можливості інвестиції та ризики згідно з Законом України «Про концесії»

У жовтні 2019 року було прийнято і підписано закон “Про концесію”, який відкрив державі нові можливості й потенціали, раніше відсутні в Україні. Попри це, закон передбачає деякі норми, які можуть нести потенційні ризики для концесіонера.

Перший момент — реалізація концесійного договору. Одним з обов’язкових етапів є оцінка впливу на навколишнє середовище, яка лягає на концесіонера після підписання угоди. Ризик полягає в тому, що приватна особа після перемоги на проведеному конкурсі може втратити можливість реалізувати свій проєкт внаслідок негативних результатів оцінки впливу обраної діяльності на навколишнє середовище. За таких обставин залучення фахівців з екологічного законодавства буде цілком доречно. (Закон України “Про концесію”).

Другий ризик — можливість зміни умов виконання положень договору концесіонером. 36 стаття закону “Гарантії прав концесіонера” ​​визначає обов’язки держави застосовувати до концесіонера законодавство, що є чинним на момент підписання договору, і не поширюється на зміни законодавства у сфері оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку та охорони навколишнього середовища, ліцензування, правил і умов надання суспільно значущих послуг на ринках з природною монополією. Розрахувати або передбачити зміни законодавства протягом періоду дії концесійного договору інвестор навряд чи зможе. Але якщо зміни відбудуться, це може стати причиною збитків концесіонера і закриття проєкту. (Закон України “Про концесію”)

Третій ризик — стаття, яка визначає, що концесіонер може бути наділений ексклюзивними або особливими правами, пов’язаними з реалізацією проєкту. Що являють собою “спеціальні” права — закон замовчує. Точно визначити потенціал ризику для інвесторів поки важко, як і сказати чи буде це взагалі працювати. (Закон України “Про концесію”)

Останній момент — перехідні положення нового закону. У них зазначено, що проведення концесійних конкурсів, розпочатих до набуття чинності закону 2019 року, і подальші укладення договорів за результатами даного заходу будуть здійснюватися з використанням старого законодавства. (Закон України “Про концесію”)

Юридична компанія “Касьяненко і партнери” — це передова юридична компанія, яка допоможе в будь-яких питаннях, пов’язаних з концесією. Згідно з новим і старим законодавством інвестиції в економіку України стануть набагато більш привабними й прибутковими. Звертаючись до нас за юридичною допомогою, ви забезпечуєте себе ефективним співробітництвом з фахівцями високого рівня! Ми прорахуємо все ризики інвестування!

Касьяненко Дмитро Леонідович

Адвокат, керуючий партнер Юридичної компанії "Касьяненко і партнери". Починаючи з 2002 року отримав великий юридичний досвід на ключових позиціях бізнес структур та державному секторі в галузі права та фінансів.

blank

Ми використовуємо файли cookie для отримання інформації про те, як ви використовуєте наш Веб-сайт. Детальніше

Cookie-файли

Ми використовуємо файли cookie для отримання інформації про те, як ви використовуєте наш Веб-сайт. Cookie-файли дозволяють нам забезпечити можливість використання Веб-сайту в більш зручному і доступному форматі. Такі файли, як правило, не містять будь-які дані, які дозволили б нам ідентифікувати вас як конкретну фізичну особу. Ваші дані будуть оброблятися з використанням cookie-файлів протягом дозволеного вами періоду.


Політика використання файлів Cookie / Cookie Policy
Згода користувача на правила користування веб сайтом
Згода на збір, обробку та передачу персональних даних

Закрити