click fraud detection

Умышленное убийство

Умышленное убийство (ст.115 УК)это виновное, противоправное причинение смерти другому человеку.

Статья 115 предусматривает ответственность за:

 1. умышленное убийство без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 115);

 2. умышленное убийство с квалифицирующими признаками (ч. 2 ст. 115).

Квалифицирующими признаками есть:

 1. убийство двух или более лиц;

 2. убийство малолетнего ребенка или женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности;

 3. убийство  заложника;

 4. убийство  совершенное с особой жестокостью;

 5. убийство совершенное способом, опасным для жизни многих лиц;

 6. убийство из корыстных побуждений;

 7. убийство из хулиганских побуждений;

 8. убийство лица или его близкого родственника в связи с исполнением этим лицом служебного или общественного долга;

 9. убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение;

 10. убийство сопряженное с изнасилованием или насильственным удовлетворением половой страсти неестественным способом;

 11. убийство совершенное по заказу;

 12. убийство совершенное по предварительному сговору группой лиц;

 13. убийство совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство, за исключением убийства, предусмотренного статьями 116 118, –

Ответственность:

⇒ наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества в случае, предусмотренном пунктом 6 части статьи.

Важно!

Самоубийство, т.е. причинение смерти самому себе, как и приготовления к самоубийству и покушение на самоубийство, не является уголовно наказуемыми деяниями. Однако наличие просьбы или согласия потерпевшего на лишение его жизни не освобождает того, кто это сделал, от уголовной ответственности за умышленное убийство. В.Украине медицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии – преднамеренного ускорения смерти или умерщвление неизлечимо больного с целью прекращения его страданий.

Общественно опасным последствием убийства является наступление необратимой смерти потерпевшего. С этого момента данное преступление считается законченным.


Судебная практика:

Приговором Киевского районного суда г.Харькова ЛИЦО_1 признано виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины и назначено наказание в виде 8 (восьми) лет лишения свободы. Зачислено в срок отбывания наказания срок предварительного заключения с 09.06.2018 года по 16.03.2020 года включительно, взыскано с ЛИЦО_1 материальный ущерб в сумме 14699 грн. 35 коп., и моральный ущерб – 100000 грн. 00 коп.

 “При відмежуванні замаху на вбивство від умисного заподіяння тяжкого тілесного ушкодження визначальним є суб`єктивне ставлення винного до наслідків своїх дій: якщо особа, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння і передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, бажає їх настання, умисел є прямим, а якщо не бажає, хоча й свідомо припускає їх настання, умисел є непрямим. Судова практика для з`ясування змісту й спрямованості умислу особи орієнтує суди на те, що при дослідженні доказів їм необхідно виходити із сукупності всіх обставин вчиненого діяння, зокрема враховувати спосіб, знаряддя злочину, кількість, характер і локалізацію поранень та інших тілесних ушкоджень, причини припинення злочинних дій, поведінку винного і потерпілого, що передувала події, їх стосунки (п.22 постанови Пленуму ВС «Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров`я особи» від 7.02.2003 №2).

З огляду на сукупність наведених доказів, зокрема на дані висновків судово – медичних експертиз про характер та механізм заподіяння ушкодження, судова колегія дійшла висновку про те, що ОСОБА_1 після того як наніс телесні ушкодження ударами ножа в тому числі і у грудну клітку, потерпілий кричав, що він його підрізав і намагався бігти від ОСОБА_1 з метою уникнути від нього нападу, але ОСОБА_1 почав його переслідувати з ножем, але працівники охорони його затримали і він не зміг продовжувати наносити удари ножем по ОСОБА_2 ОСОБА_1 не викликав швидку допомогу, ніяких зусиль не робив для того допомогти ОСОБА_2 відправити у лікарню. Свідку ОСОБА_3 ОСОБА_13 сказав, що побігли звідси інакше ОСОБА_2 може померти…….. Зазначені обставини свідчать про те, що обвинувачений виконав всі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця – настання смерті ОСОБА_2   проте цей злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від його волі, внаслідок своєчасного надання потерпілому медичної допомоги, затримання ОСОБА_1 працівниками охорони та позбавлення його можливості наносити в подальшому удари ножем ОСОБА_2 .

Доводи та клопотання захисника Рябовол В.В. що до можливості психічного захворювання обвинуваченого за рахунок заподіяння йому тілесних ушкоджень в момент конфлікту та можливості захворювання обвинуваченого ОСОБА_1 на іншу психічну хворобу після конфлікту спрямовані на штучне створювання тяганини по справі, не обґрунтовані оскільки у суду не викликають сумнівів висновки судово – психіатричної експертизи що до обвинуваченого ОСОБА_1 та висновки судово – медичної експертизи що до встановлення тілесних ушкоджень у обвинуваченого ОСОБА_1 , при цьому вищенаведені висновки є зрозумілими і не потребують ніяких роз`яснень та не викликають ніяких сумнівів, а тому всі доводи захисника що до призначення та проведення інших експертних досліджень як комплексних так і комісійних є безпідставними

Оцінюючи вказані вище докази в їх сукупності, суд приходить до переконання, що вина ОСОБА_1 у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.1 ст.115 КК України  повністю доведено, згідно з критерієм доведеності «поза розумним сумнівом» (ст.17 КПК України) та не вбачає підстав для іншої кваліфікації дій обвинуваченого.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/88220242 

Касьяненко Дмитрий Леонидович

Адвокат, управляющий партнер Юридической компании "Касьяненко и партнеры". Начиная с 2002 года получил большой юридический опыт на ключевых позициях бизнес структур и государственном секторе в области права и финансов.

Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments
blank

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наяш Веб-сайт. Подробней

Cookie-файлы

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наш Веб-сайт. Cookie-файлы позволяют нам обеспечить возможность использования Веб-сайта в более удобном и доступном формате. Такие файлы, как правило, не содержат какие-либо данные, которые позволили бы нам идентифицировать вас как конкретное физическое лицо. Ваши данные будут обрабатываться с использованием cookie-файлов в течение разрешенного вами периода.


Политика использования файлов Cookie / Cookie Policy
Согласие пользователя на правила пользования веб сайтом
Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных

Закрыть