click fraud detection

Митні спори – безпрограшна можливість вийти переможцем?

Митні спори – безпрограшна можливість вийти переможцем? Яка митна вартість товару чи інші питання декларанти задають собі при проходженні митного оформлення товару, На сьогодні, в судовому порядку досить велику частину займають питання з органами  митного контролю. Навіть при поданні всіх документів декларантом, часто митні органи зловживають своїм становищем та не упускають можливості нарахувати суму штрафних санкцій. Згідно з положеннями Митного кодексу України всі справи які стосуються митних питань можна кваліфікувати щодо:

 • Митна вартість товару;
 • код товару;
 • країни походження товару;
 • «ППР»
 • стягнення;
 • висновки про повернення коштів;
 • інші.

Аналізуючи митні спори з ЄДРСР, є можливість виокремити дві категорії, які є найпоширенішими серед інших вже багато років. До них можна віднести:

 1. Митна вартість товару – в судовому порядку,це досить популярний спір між позивачем та Державною фіскальною службою. Приблизно 70% від усіх справ  з митних питань.
 2. Код товару – це ті справи, які стосуються про визнання протиправності і скасуванню рішень про визначення коду товару. Ці спори посідають друге місце серед всіх митних спорів.

Аналізуючи судові рішення можна дійти до висновку, що з точки зору позитивності рішення є для позивача. Відповідно до чого, ВС більш схильний для підтримання позиції платників податків у спорах:

 • Митна вартість товару;
 • Підготовки висновку про повернення коштів;
 • Визначення коду товару;

Митна вартість товару. Спори щодо визначення її вартості

blankЗа результатами здійснення контролю правильності визначення митної вартості товарів митний орган визнає заявлену декларантом або уповноваженою ним особою митну вартість чи приймає письмове рішення про її коригування відповідно до положень статті 55 МК України (частина третя статті 54 МК України). При цьому митний орган мав право упевнитися в достовірності або точності будь-якої заяви, документа чи декларації, поданої для цілей визначення митної вартості.

Митна вартість товару, як її перевірити. Одним зі способів перевірки правильності визначення митної вартості товарів під час проведення операцій їх митного контролю і митного оформлення було “співставлення рівня заявленої митної вартості товарів з рівнем митної вартості ідентичних або подібних (аналогічних) товарів, митне оформлення яких вже здійснено” .

При цьому, досить часто у митних органів  є сумніви  щодо правильності оформлення митної вартості товару. Достовірність наступних,вони можуть витребувати у декларанта додаткових документів.

Митна вартість товару, аналіз судової практики.

Якщо аналізувати положення Верховного суду, можна сформувати їх позицію наступним:  “Наявність у ЄАС інформації про іншу митну вартість ідентичних або аналогічних товарів може бути підставою для витребування у декларанта додаткових документів для підтвердження митної вартості“, “… митні органи мають виключну компетенцію у питаннях перевірки та контролю правильності обчислення декларантом митної вартості, але ці повноваження здійснюються у спосіб, визначений законом, зокрема витребовування додаткових документів на підтвердження задекларованої митної вартості може мати місце тільки у випадку наявності обґрунтованих сумнівів у достовірності поданих декларантом відомостей. Такі сумніви можуть бути зумовлені … порівнянням рівня заявленої митної вартості товарів з рівнем митної вартості ідентичних або подібних товарів, митне оформлення яких уже здійснено…

Вказана позиція підтверджується рішеннями Верховного Суду у справах №821/827/18, № 813/6079/13-а, №825/1575/17.

У справі №620/563/19 митні спори Верховний Суд зазначає, що факт неподання декларантом додаткових документів без належного обґрунтування митницею, що можуть усунути сумніви спірних відомостей, не є підставою для відмови в митному оформленні товару.

Як підтверджена в суді митна вартість товарк? Під час розгляду справи відповідач не підтвердив належними та допустимими доказами, а також аргументованими доводами про наявність у поданих позивачем документах розбіжностей, ознак підробки або відсутності всіх відомостей, що підтверджують числові значення складових митної вартості товару, чи відомостей щодо ціни, що була фактично сплачена за цей товар.

Таким чином, правильність визначення позивачем митної вартості товару за ціною договору, а також об`єктивна можливість застосування першого методу не були спростовані відповідачем.

Іншими словами, державні органи, які не впроваджують або не дотримуються своїх власних процедур, не повинні мати можливість отримувати вигоду від своїх протиправних дій або уникати виконання своїх обов`язків.

Митна вартість товару, негативні для позивача рішення. Разом з тим, бувають випадки щодо відмови вказаної категорії справ, наприклад митні спори, як у справі №804/4149/15, де ВС вказав, «відповідач відповідно до наведених законодавчих норм надавав позивачу можливість підтвердження заявленої митної вартості чи корегування митної вартості шляхом надання додаткових документів, однак позивач витребуваних документів щодо підтвердження заявленої митної вартості у повному обсязі не надав. Інших способів, ніж витребування додаткових документів, надання часу для підтвердження заявленої митної вартості товару, у митного органу щодо узгодження митної вартості товару із декларантом  законодавчими нормами не передбачено.

У зв`язку з неможливістю об`єктивного визначення ціни товару за наданими позивачем документами, у митниці не було можливості застосувати митну вартість, визначену позивачем, що дало митниці підстави для визначення митної вартості товарів у спосіб, передбачений статті 57 Митного кодексу України.» 

Таким чином, суди при достатності та достовірності наданих документів, стають на сторону декларантів, проте, у разі їх відсутності відмовляють у позові.

Митні спори щодо визначення коду товару

Відповідно до постанов ВС у справах №823/1391/15 та №826/5101/16 щодо категорії визначення коду товару вбачається, що  у «Верховного Суду не виникає сумнівів у законності рішення суду апеляційної інстанції в частині, що стосується протиправності рішення відповідача, яким було визначено окремий код УКТЗЕТ мірильним стаканчикам, що знаходились в упаковці з основним товаром, – гірбіцидом та які є його частиною.

Вказані обставини підтверджується  наявними в матеріалах справи копіями пакувального листа від 13.02.2015, згідно якого вбачається, що імпортована продукція завозилась разом із мірильними стаканчиками, фотокопіями розміщенням таких мірильних стаканчиків разом із продукцією та самих стаканчиків, на яких вказана назва відповідної продукції, – гербіциду. Крім того, на підтвердження правильності відображення позивачем в митній декларації лише коду УКТ ЗЕД щодо імпортованої продукції, – гербіцидів слугують надані Товариством відомості з всесвітньої мережі інтернет про якісні характеристики таких товарів, де поряд з іншими відомостями зауважується про наявність зручного мірильного стаканчику для використання такої продукції.»  

«Номенклатура товарів, визначається як за кодом  УКТЗЕД так і за текстовим описом відповідних товарів та/або найменуванням. Класифікація товарів в УКТЗЕД  здійснюється виходячи з назв товарних позицій і відповідних приміток до розділів чи груп; для юридичних цілей класифікація товарів у товарних підпозиціях, товарних категоріях і товарних підкатегоріях здійснюється відповідно до назви останніх, а також приміток, які їх стосуються….. Правильність визначення Товариством коду товару за УКТЗЕД під час декларування підтверджено, зокрема листом виробника товару, що декларувався, в якому визначено технічні характеристики товару та конкретно визначено його код згідно УКТЗЕД, а саме 85 35 30 10 00, що відповідає коду заявленому позивачем під час митного оформлення імпортованого товару.»

З іншого боку, є підхід, за яким суди дають на вище згадану категорію справ щодо визначення коду товару негативну відповідь, що міститься у постанові ВС №815/2507/17 про митні спори:

«Верховний Суд зауважує, що суд апеляційної інстанції, скасовуючи рішення суду першої інстанції не надав правової оцінки Акту митного огляду експортованого позивачем товару, яким підтверджується, що експортований позивачем товар відповідає коду УКЗЕД 4403203900 (позивач декларує 4401100000).

Важливо звернути увагу, що вперше огляд товару та фотофіксацію здійснено лише відповідачем, та відповідні докази надано суду. Надані позивачем митниці та суду документи є вторинними і супроводжуючими……. Експертний висновок Торгово-промислової палати  Київської області № К-56 від 25.08.2016 також складено без огляду на підставі  сертифікатів про походження лісоматеріалів, контракту та технічного опису лісопродукції.  Крім того, судом апеляційної інстанції не надано оцінку доводам  відповідача, що цей висновок  стосується зовсім іншої партії товару.

Суд апеляційної інстанції також прийняв як доказ Додатковий план проведення санітарно-оздоровчих заходів у лісах ДП «Тетерівське лісове господарство» на 2016 рік та акт за наслідками обстеження ослаблених насаджень на предмет  призначення санітарної рубки від 15.09.2016 р., але  суд не визначився чи є ці докази належні та допустимі для підтвердження визначення коду саме цієї партії товару….  Верховний Суд вважає за необхідне зауважити, що звернення до спеціалізованого митного органу з питань експертного забезпечення або до іншої експертної установи є правом, а не обов`язком митного органу та може здійснюватися лише в окремих випадках».   

Також, особливою категорією справ, хоча і не значними за кількістю, у митних спорах становить визнання протиправною бездіяльність митних органів та зобов’язання вчинити дії, визнання протиправними податкових повідомлень-рішень.

У справі №826/6479/18 ВС висловив позицію, що «Відповідно до частини першої статті 494 МК України (у редакції на час виникнення спірних правовідносин) про кожний випадок виявлення порушення митних правил уповноважена посадова особа органу доходів і зборів, яка виявила таке порушення, невідкладно складає протокол за формою, установленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (частина перша).

Протокол, а також вилучені товари, транспортні засоби комерційного призначення та документи, зазначені в протоколі, передаються до митниці, в зоні якої виявлено порушення митних правил (частина дев`ята).

Судами попередніх інстанцій встановлено, що 11 квітня 2018 року ТОВ «Торговий дім «БКП», на виконання вищевказаних приписів Порядку № 627, з метою отримання товару від Київської міської митниці ДФС повторно подало до відповідача заяву №1104/18-03, проте останній, незважаючи на таке звернення, не видав позивачу його товар, внаслідок чого порушив законодавство України та право власності позивача на товар.

Враховуючи зазначене, зокрема порушення відповідачем положень частини дев`ятої статті 494 МК України, колегія суддів погоджується з судами попередніх інстанцій, що позовні вимоги про визнання бездіяльності відповідача протиправною щодо незберігання на складі Київської міської митниці ДФС тимчасово вилученого Одеською митницею ДФС за дорученням Київської міської митниці ДФС товару та його невидачі ТОВ «Торговий дім «БКП» підлягають задоволенню, як і вимога про зобов`язання відповідача видати такий товар».

Зі змісту рішення №2а-1970/3261/12 (касаційне провадження № К/9901/2594/18), митні спори,  вбачається:

«Митниця провела документальну планову виїзну перевірку стану дотримання Товариством вимог законодавства з питань митної справи, результати якої оформлені актом від 21.08.2012 №0007/2/403000000/0035414585, за висновками якого Товариством були порушені вимоги: Закону України «Про митний тариф України», оскільки була застосована невірна ставка ввізного мита; Закону України «Про податок на додану вартість» та частини третьої статті 188 Податкового кодексу України, оскільки була невірно визначена база оподаткування податком на додану вартість, що призвело до заниження сум податкових зобов`язань із ввізного мита на 55535,50 грн. та податку на додану вартість на 9352,30 грн.

суди встановили, що постановою Тернопільського окружного адміністративного суду від 27.11.2012 у справі № 2-а-1970/3150/12, залишеною без змін ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду від 01.08.2013, було визнано протиправними та скасовано рішення Митниці про визначення коду товару від 30.07.2012 № КТ-403-0016-2012 та картку відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України № 403000006/2/00440 від 30.07.2012. Зокрема, в мотивувальній частині рішення суду першої інстанції було підтверджено правомірність класифікації Товариством товару «прополіс» (виробник Hangzhou Tienchu Miyuan Health Food Co. LTD, країна-виробник – Китайська народна республіка) за кодом УКТ ЗЕД 0510000000, а також безпідставність посилань Митниці на рішення Європейської комісії ВТІ з класифікації товарів №GB117658259 від 04.08.2008, № FR-Е4-2007-000461-1 від 16.01.2009, № FR-Е4-2009-000756 від 31.03.2009.

З огляду на викладене, суди попередніх інстанцій дійшли правомірного висновку, з яким погоджується Верховний Суд у складі Касаційного адміністративного суду, що Товариство правомірно класифікувало товар «прополіс» за кодом УКТ ЗЕД 0510000000….а тому податкові-повідомлення рішення підлягають скасуванню». 

Підсумовуючи викладене, звертаємо вашу увагу, що при вирішенні митних спорів потрібно:

 • одночасно з митною декларацією декларант має подавати органу доходів і зборів документи, що підтверджують заявлену митну вартість товарів і обраний метод її визначення.
 • Надати перелік документів, які підтверджують митну вартість товарів.
 • У разі якщо документи, зазначені у частині другій, містять розбіжності, які мають вплив на правильність визначення митної вартості, наявні ознаки підробки або не містять всіх відомостей, що підтверджують числові значення складових митної вартості товарів, чи відомостей щодо ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари, декларант або уповноважена ним особа на письмову вимогу органу доходів і зборів зобов’язані протягом 10 календарних днів надати (за наявності) додаткові документи визначені статтею 53 Митного Кодексу України.
 • декларант або уповноважена ним особа за власним бажанням може подати додаткові наявні у них документи для підтвердження заявленої ними митної вартості товару
 • у разі виявлення під час митного оформлення товарів або після нього порушення правил класифікації товарів митний орган має право самостійно класифікувати такі товари.

Водночас, зазначимо, що такі категорії справ, як митні спори, в ЄДРСР з позитивними рішеннями на користь платника насправді доволі багато, проте не розсудливий підхід до надання документів митному органу може зіграти злий жарт із декларантом.

Тому, порада: «Завжди знайте свої права і обов’язки, і якщо виникають сумніви щодо правильності рішення митних органів, пам’ятайте, немає такого рішення яке неможливо оскаржити, і дійти до істини».

Виникли митні спори? Звертайтесь за консультацією по телефону: (067) 239-93-88

Касьяненко Дмитрий Леонидович

Адвокат, управляющий партнер Юридической компании "Касьяненко и партнеры". Начиная с 2002 года получил большой юридический опыт на ключевых позициях бизнес структур и государственном секторе в области права и финансов.

Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments
blank