click fraud detection

ГО “Правниче Партнерство України” підтримують забудовників міста Києва, щодо перевищень СБУ свої повноважень відносно будівельних компаній | Касьяненко и Партнеры

ГО «Правниче Партнерство України» – це незалежна, відкрита до співпраці організація, однією з засад діяльності якої є підтримка, забезпечення захисту прав, інтересів забудовників та девелоперів України у правовідносинах з державними органами, розвиток здорової конкуренції у сфері будівництва.

Уся містобудівна діяльність в Україні врегульована Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”. Єдиним органом, що здійснює контроль у сфері будівництва, є Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ). Здійснюючи будь-які дії з перевірки якості будівництва “з метою запобігання надзвичайним ситуаціям на об’єктах будівництва” СБУ фактично підміняє спеціальні державні органи, що є неприпустимим, повідомив Голова ГО «Правниче Партнерство України» Дмитро Касьяненко.

Повідомляємо, що Громадській організації «Правниче Партнерство України» із засобів масової інформації стало відомо про те, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, передбаченому ч. 2 ст. 364-1 КК України, яка зареєстрована на підставі звернення Громадської спілки «Київська міська організація Українське товариство охорони пам’яток історії та культури» щодо здійснення незаконного будівництва житлового комплексу з вбудованим нежилими приміщеннями та підземним паркінгом за адресою: вул. Іоанна Павла ІІ (Патріса Лумумби), 12 у Печерському районі міста Києва.

Проаналізувавши юридичні аспекти даного питання, ГО «Правниче Партнерство України» вважає, що дії Прокуратури України і Служби безпеки України в даному випадку є незаконними з огляду на наступне.

Так, у відповідності до наявної в загальному доступі інформації Київрадою було прийнято рішення від 15.12.2011 року № 943/7179 «Про передачу ПАТ” ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД” земельної ділянки для будівництва житлового комплексу з вбудованим нежилими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Патріса Лумумби, 12».Дмиредакції чинній на час виникнення спірних правовідносин), замовник має право виконувати будівельні роботи після видачі замовнику органом державного архітектурно-будівельного контролю дозволу на виконання будівельних робіт – щодо об’єктів будівництва, що належать до IV і V категорій складності.

Зазначає також, що згідно ч. 2 ст. 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» дозвіл на виконання будівельних робіт видається органами державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви.
Пунктом 28 Порядку виконання підготовчих і будівельних робіт, затвердженого постановою КМУ від 13.04.2011 року № 466 передбачено, що заяву про отримання дозволу за формою, встановленою в додатку 10 до цього Порядку може подати або надіслати рекомендованим листом з описом вкладення заявник особисто або його уповноважена особа. Така заява подається, надсилається до відповідного органу державно-будівельного контролю. До заяви повинен додаватись перелік документів, передбачений Порядком і такий перелік документів є вичерпним.

Згідно наявної на сайті ДАБІ інформації в грудні 2016 року було видано дозвіл на будівельні роботи серія ІУ № 115163651385.

Згідно п.67-68 ч.4 Положення про Міністерство культури України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. № 495, серед іншого Міністерство культури України видає дозволи на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт у межах території, на якій розташовані архітектурні пам’ятки, та в зонах їх охорони, на охоронюваній археологічній території, в історичних ареалах населених місць, а також дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою; у межах повноважень, передбачених законом, погоджує: програми та проекти містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам’ятках національного значення, їх територіях, в історико-культурних заповідниках, на історико-культурних заповідних територіях, у зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм і проектів, реалізація яких може позначитися на об’єктах культурної спадщини, що видаються відповідно до ст.ст. 4-6 ЗУ «Про охорону культурної спадщини»

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону культурної спадщини» до повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, належить: ведення Державного реєстру нерухомих пам’яток України, здійснення координації та контролю за паспортизацією нерухомих об’єктів культурної спадщини; занесення об’єктів культурної спадщини місцевого значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього щодо пам’яток місцевого значення; забезпечення публікації Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення до нього змін.

Відповідно до ч. 2 ст. 16 Закону центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, забезпечує публікацію Реєстру та внесених до нього змін у спеціалізованому періодичному виданні та на своєму офіційному веб-сайті.

Відповідно до ч. 1 ст. 13 цього ж Закону об’єкти культурної спадщини незалежно від форм власності відповідно до їхньої археологічної, естетичної, етнологічної, історичної, мистецької, наукової чи художньої цінності підлягають реєстрації шляхом занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категоріями національного та місцевого значення пам’ятки. Із занесенням до Реєстру на об’єкт культурної спадщини, на всі його складові елементи, що становлять предмет його охорони, поширюється правовий статус пам’ятки.

У свою чергу, відповідно до абзацу шостого статті 1 цього Закону пам’ятка культурної спадщини – об’єкт культурної спадщини, який внесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Державний реєстр нерухомих пам’яток України (станом на дату видачі дозвільної документації на будівництво житлового комплексу з вбудованим нежилими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Патріса Лумумби, 12), розміщений на офіційному сайті Міністерства культури України, у розділі «Реєстр пам’яток місцевого значення» не містить жодного посилання на об’єкт, відносно якого ДАБІ було видано оспорюваний дозвіл, а відтак, враховуючи у тому числі обмежені строки розгляду заяв, заборону витребовувати від заявника додаткові документи, відсутність правового обов’язку щодо здійснення запитів на адресу будь-яких органів, Інспекція діяла в межах законодавства та правомірно видала дозвіл.

При цьому частина земельної ділянки по вул. Патріса Лумумби (Іоана Павла ІІ) 12 в Печерському районі м. Києва згідно з історико-архітектурним опорним планом міста Києва, який входить до складу «Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року», затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 року №370/1804, входить до меж Центрального історичного ареалу міста Києва та розташована в зоні регулювання забудови ІІ категорії (розпорядження Київської міської державної адміністрації від 17.05.2002 року №979).

Окрім того, відповідно до п.8 Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 №318, опрацюванню проектної документації на будівництво, реконструкцію будівель і споруд у межах історичних ареалів повинно передувати розроблення історико-містобудівних обґрунтувань.

Пунктом 11 Методичних рекомендацій щодо розроблення історико-містобудівних обґрунтувань, затверджених наказом Міністерства культури України 17.02.2012 року №122 та положенням про Міністерство культури України від 03.09.2015 року №459 передбачено, що історико-містобудівне обґрунтування повинно бути погоджене Мінкультури.

В свою чергу, земельна ділянка по вул. Патріса Лумумби (Іоана Павла ІІ) 12 в не розташована в охоронній (буферній) зоні об’єкта культурної спадщини, занесеного до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Київ: Собор Святої Софії з прилеглими монастирськими будівлями, Києво-Печерська Лавра», а розташована в зоні регулювання ІІ категорії, а отже не потребує спеціального дозволу Міністерства культури України.

Проте відповідно до вимог законодавства у сфері охорони культурної спадщини земляні роботи, для потреб будівництва на даній території, необхідно здійснювати за проектною документацією, розробленою на підставі відповідного історико-містобудівного обґрунтування та погодженою в порядку, встановленому законодавством і державними нормами, а саме: Законом України «Про охорону культурної спадщини» (ст.5), Закон України «Про охорону археологічної спадщини» (ст. 6), Положення про Міністерство культури України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 №495, у тому числі з Міністерством культури України, як центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, тому необхідно погодження Мінкульту проектної документації.

При вивчені та проведенні правового аналізу даної ситуації ГО «Правниче Партнерство України» прийшло до висновку про те, що в діях ГО «Українського товариство охорони пам’яток історії та культури» та працівників Служби Безпеки України містяться ознаки злочину, передбачені ст.206 Кримінального Кодексу України, а саме: протидія законній господарській діяльності. Вважаю, про що можливо подати Заяву про вчинення злочину та зобов’язати правоохоронні органи внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування за фактом протидії законній господарській діяльності Корпорації “ТАРЯН ГРУП” з боку ГО «Українського товариство охорони пам’яток історії та культури», та працівників Служби Безпеки України.
Також звертаємо увагу, що крім іншого в діях співробітників СБУ містяться ознаки злочину передбаченого ст. 364 Кримінального Кодексу України, а саме: зловживання владою або службовим становищем.

https://censor.net.ua/ua/n3102172

Касьяненко Дмитрий Леонидович

Адвокат, управляющий партнер Юридической компании "Касьяненко и партнеры". Начиная с 2002 года получил большой юридический опыт на ключевых позициях бизнес структур и государственном секторе в области права и финансов.

Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments
blank

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наяш Веб-сайт. Подробней

Cookie-файлы

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наш Веб-сайт. Cookie-файлы позволяют нам обеспечить возможность использования Веб-сайта в более удобном и доступном формате. Такие файлы, как правило, не содержат какие-либо данные, которые позволили бы нам идентифицировать вас как конкретное физическое лицо. Ваши данные будут обрабатываться с использованием cookie-файлов в течение разрешенного вами периода.


Политика использования файлов Cookie / Cookie Policy
Согласие пользователя на правила пользования веб сайтом
Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных

Закрыть