click fraud detection

ТЕМА: 04.08.2016 Про визнання незаконним та скасування податкового повідомлення-рішення

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Автор
  Сообщения
 • #5094
  Dmitry Kasyanenko
  Модератор

  КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

  Справа: № 823/450/16 Головуючий у 1-й інстанції: Каліновська А.В.

  Суддя-доповідач: Аліменко В.О.

  ПОСТАНОВА

  Іменем України

  04 серпня 2016 року м. Київ

  Колегія суддів Київського апеляційного адміністративного суду у складі:

  головуючого судді Аліменка В.О.,

  суддів Безименної Н.В., Кучми А.Ю.,

  за участю секретаря Ткачук М.І,

  розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «МонтЕнергоМаш» на постанову Черкаського окружного адміністративного суду від 07 червня 2016 року у справі за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «МонтЕнергоМаш» до Христинівської об’єднаної Державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області, за участю прокурора Черкаської області про визнання незаконним та скасування податкового повідомлення-рішення, –

  В С Т А Н О В И Л А:

  У травні 2016 року Товариство з обмеженою відповідальністю «МонтЕнергоМаш» звернулося до Черкаського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Христинівської об’єднаної Державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області, в якому просило суд:

  Визнати незаконним та скасувати податкове повідомлення-рішення від 23.12.2014 року №0000822200 про нарахування пені за порушення термінів розрахунків у сфері ЗЕД на суму 57205,16 грн.

  Постановою Черкаського окружного адміністративного суду від 07 червня 2016 року у задоволенні адміністративного позову відмовлено.

  Не погоджуючись з прийнятим рішенням Позивачем, Товариством з обмеженою відповідальністю «МонтЕнергоМаш», подано апеляційну скаргу, у якій товариство просить скасувати постанову Черкаського окружного адміністративного суду від 07 червня 2016 року та прийняти нову постанову про задоволення позовних вимог.

  Свої вимоги апелянт аргументує тим, що судом першої інстанції порушено норми матеріального та процесуального права та надано невірну правову оцінку діям відповідача щодо правомірності винесення оскаржуваного податкового повідомлення-рішення.

  Заслухавши суддю-доповідача, пояснення сторін, перевіривши доводи апеляційної скарги, ознайомившись із наявними у справі доказами, колегія суддів приходить до наступного.

  Відповідно до ст. 159 КАС України судове рішення повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з’ясованих обставин у адміністративній справі, підтверджених такими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

  Суд першої інстанції, відмовляючи у задоволенні адміністративного позову, виходив з того, що згідно повідомлення про шкоду від 12.07.2012 року знищення імпортованого товару відбулось вже після його доставки на центральний склад Hamann Mercatus GmbH та розвантаження товару, право власності, згідно тлумачень ІНКОТЕРМС-2000 перейшло до покупця – Hamann Mercatus GmbH, отже всі ризики втрати чи пошкодження товару з моменту здійснення його поставки перешли до нерезидента, що виключає застосування у даному випадку вимоги пп. «в» п. 1.8 Інструкції №136.

  З таким висновком суду першої інстанції не погоджується колегія суддів апеляційної інтонації, виходячи з наступного.

  Так, як встановлено судом першої інстанції та підтверджується матеріалами справи, на підставі наказу Христинівської ОДПІ від 18.11.2014 року №327 та направлення від 19.11.2014 року №96, виданого Христинівською ОДПІ, начальником відділу податкового аудиту Калмицькою Т.А., згідно пп.20.1.4 п.20.1 ст. 20, пп.78.1.1 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі по тексту – Податковий Кодекс) (із змінами та доповненнями) проведена документальна позапланова виїзна перевірка Товариства з обмеженою відповідальністю «МонтЕнергоМаш» (код ЄДРПОУ 35385282) з питань дотримання вимог валютного законодавства при здійсненні операцій по контракту від 19.12.2011 року №19, укладеному з «Hamann Mercatus GmbH» (Німеччина) за період з 19.12.2011 року по 19.11.2014 року.

  Копію наказу Христинівської ОДПІ від 18.11.2014 року №327 вручено та направлення від 19.11.2014 року №96 пред’явлено під розписку директору TOB «МонтЕнергоМаш» Кузьмуку Анатолію Олексійовичу – 19.11.2014 року.

  Перевірку проведено з відома та в присутності директора ТОВ «МонтЕнергоМаш» Кузьмука Анатолія Олексійовича.

  Перевірка проводилась з 19.11.2014 року по 25.11.2014 року.

  За результати перевірки складено Акт від 02.12.2014 року №134/23-24-22-009/35385282, яким встановлено порушення:

  статті 1 Закону України від 23 вересня 1994 року № 185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (із змінами та доповненнями) в частині порушення законодавчо встановлених строків надходження валютної виручки по експортному договору від 19.12.2011 року №19 в розмірі 5 487,70 євро на 679 днів;

  статті 1 Указу Президента України № 319/94 від 19 червня 1994 року «Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами», статті 9 Декрету Кабінету Міністрів України 19 лютого 1993 року № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», в частині порушення строків декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належать резиденту України та знаходяться за її межами станом на 01.04.2013, 01.10.2013, 01.01.2014, 01.04.2014, 01.07.2014 та 01.10.2014,.а також порядку декларування станом на 01.07.2013.

  На підставі Акту перевірки Христинівською об’єднаною Державною податковою інспекцією Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області винесено податкове повідомлення-рішення від 23.12.2014 року №0000822200 про нарахування пені за порушення термінів розрахунків у сфері ЗЕД на суму 57205,16 грн.

  Встановивши обставини справи, колегія суддів апеляційної інстанції вважає за необхідне перейти до визначення правового регулювання спірних правовідносин та оцінки наявних доказів.

  Так, відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 року № 185/94-ВР виручка резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності – з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.

  Частиною 1 статті 4 Закону № 185/94-ВР передбачено, що порушення резидентами строків, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону або встановлених Національним банком України відповідно до статей 1 і 2 цього Закону, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка від суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом Національного банку України на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару).

  Відповідно до абз.1 п. 1.1 Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої Постановою Правління Національного Банку України від 24.03.1999 № 136 (далі – Інструкція №136), експорт – продаж товарів українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб’єктам господарської діяльності з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів.

  Також, відповідно до п.п. «в» п.1.9 Інструкції №136 1.9. сума валютної виручки або вартість товарів може бути зменшена, якщо протягом виконання зобов’язань за договором товари знищено, конфісковано, зіпсовано, украдено, загублено – на суму їх вартості, якщо право власності на товар відповідно до умов договору належить резиденту.

  Наявність таких обставин має бути підтверджена органами, уповноваженими здійснювати таке підтвердження згідно із законодавством країни, на території якої сталися такі події.

  Виходячи з приписів п. 16 Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 року № 450, митна декларація на паперовому носії вважається оформленою за наявності на всіх її аркушах відбитку особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення. Електронна митна декларація вважається оформленою за наявності внесеної до неї посадовою особою митного органу, яка завершила митне оформлення, за допомогою автоматизованої системи митного оформлення відмітки про завершення митного оформлення та засвідчення такої декларації електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення. Оформлена електронна митна декларація за допомогою автоматизованої системи митного оформлення перетворюється у візуальну форму, придатну для сприйняття її змісту людиною, у форматі, що унеможливлює у подальшому внесення змін до неї, засвідчується електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення, та надсилається декларанту або уповноваженій ним особі.

  Аналізуючи умови контракту, укладеного між TOB «МонтЕнергоМаш» (Продавець) укладено з «Hamann Mercatus GmbH» (Німеччина, 56645 Нікенріх, Auf dem Teich 2-4; Account No.: 8223567; Bank: VR Bank Rhein Mosel eG Koblenzer StraЯe 3, 56299 Ochtendung Germany IBAN: DE43 5766 2263 0008 2235 B1C/SWIFT: GENODED1MPO, директор Хенінг Стампф (Покупець), контракт від 19.12.2011 року №19 на поставку деревного вугілля.

  Ціна товару: Загальна сума Контракту складає 100 000,00 євро. В ціну Товару включається вартість тари та упаковки.

  Умови поставки: DDU – до різних клієнтів Hamann Mercatus GmbH всередині Німеччини, обумовлених до кожної конкретної поставки, згідно з Міжнародними правилами інтерпретації комерційних термінів ІНКОТЕРМС (2000 року) якщо в Специфікації не вказані інші умови.

  Умови розрахунків: базовою умовою оплати за Товар, що поставляється по цьому Контракту, є оплата по факту поставки Товару Покупцеві. Покупець перераховує Продавцю передоплату в сумі 15000,00 EURO як оплату за індивідуальне пакування Товару (паперові мішки з логотипом та дизайном Покупця), Зазначена сума буде зарахована Продавцем як оплата за Товар при остаточному розрахунку Покупцем за цим Контрактом. Комісії банків-кореспондентів за проходження валютних платежів оплачуються за рахунок Продавця.

  Форс мажор: Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання своїх зобов’язань по даному Контракту у зв’язку з настанням непередбачених (форс-мажорних) обставин (пожежа, паводок, землетрус, рішення державних органів та ін.), що не залежить від волі Сторін та впливають на можливість виконання Сторонами своїх зобов’язань по даному Контракту.

  Згідно МД від 13.07.12 року № 310441 експортовано вугілля деревне одержане у процесі сухої перегонки твердих порід деревини (дуб, граб) без доступу повітря: в паперових мішках по 3 кг (+/-100 грам) марка А (DIN), гатунок перший – 12 480 кг. Виробник: TOB «МонтЕнергоМаш» (код товару згідно УКТЗЕД 4402900000) вартістю 5 740,80 євро (еквівалент 55 880,23 грн.). Законодавчо встановлений строк надходження валютної виручки – 09.01.2013.

  З матеріалів справи вбачається, що експортований позивачем до Hamann Mercatus GmbH (Німеччина) товар згідно митної декларації від 13.07.2012 №310441 був знищений вогнем, що підтверджується копією повідомленням про шкоду від 12.07.2012 року, наявною у матеріалах адміністративної справи (а.с.52).

  Як вбачається з повідомлення про шкоду від 12.07.2012 Hamann Mercatus GmbH, відповідно до накладної №321934 приблизно о 08 год. 30 хв. від позивача на центральний склад Hamann Mercatus GmbH в Іркслебені доставлено 32 піддона деревного вугілля, яке було вивантажено та складено та території Hamann Mercatus GmbH. Близько 11-ї години на місці складування (під навісом) був зафіксований дим, викликано пожежну охорону та о 13 год. 15 хв. пожежу ліквідовано. Відповідно до довідки пожежної охорони Ікслебена, причиною пожежі було самозаймання деревного вугілля, так як піддони з вугіллям мали температуру 52 градуси.

  Колегія суддів зазначає, що супровідним документом по даній поставці була CMR № 701858, в даному супровідному документі відсутня відмітка покупця (Hamann Mercatus GmbH) про отримання товару. Вантаж не було передано Покупцеві внаслідок його знищення.

  Відповідно до умов поставки – DDU Іркслебен (Німеччина), згідно ІНКОТЕРМС-2000, продавець зобов’язаний надати не розвантажений товар у розпорядження покупця або іншої особи, названої покупцем, на будь-якому прибулому транспортному засобі, у названому місці призначення, в узгоджену дату або в межах періоду, узгодженого для поставки, а покупець зобов’язаний прийняти поставку товару, як тільки її здійснено. Продавець зобов’язаний нести всі ризики втрати чи пошкодження товару до моменту його поставки, а покупець зобов’язаний нести всі ризики втрати чи пошкодження товару з моменту здійснення його поставки.

  Суд апеляційної інстанції зазначає, що хоча умови поставки DDU на момент укладення Контракту від 19.12.2011 року були скасовані Інкотермс 2010, проте сторони самостійно їх визначили, вказаний Контракт на момент поставки був дійсним та ніким не ос порений.

  Однак, навіть із визначення умов поставки DDU вбачається, що покупець зобов’язаний прийняти товар, а в даному випадку хоча і відбулося розвантаження, проте Hamann Mercatus GmbH не прийняло деревне вугілля, що підтверджується CMR № 701858, тому колегія суддів приходить до висновку про те, що в даному випадку поставку не можна вважати такою, що відбулася.

  Крім того, колегія суддів додатково звертає увагу, що у експертному висновку від 04.02.2015 року (а.с. 78-82), проведеному на замовлення контрагента позивача інженером Торгово-промислової палати в Кобленці, надане наукове обґрунтування щодо процесу горіння та самозаймання деревного вугілля.

  Так, деревне вугілля легко займається і горить без полум’я. Причинами горіння можуть бути, зокрема, нагрів його сонячним промінням до температури 50 і стикання з киснем повітря, а також неправильне зберігання та транспортування, що також підвищує ймовірність самозаймання деревного вугілля.

  Таким чином, процес горіння деревного вугілля міг розпочався задовго до розгрузки товару на території нерезидента, тобто в момент псування товару право власності належало позивачу. Крім того, однією із причин горіння товару є неправильне його упакування та транспортування, в чому прослідковується вина продавця. Тобто, товар доставлений на територію контрагента, був неналежної якості.

  Відповідно до ч. 1 ст. 664 ЦК України товар вважається наданим у розпорядження покупця, якщо у строк, встановлений договором, він готовий до передання покупцеві у належному місці і покупець поінформований про це. Готовий до передання товар повинен бути відповідним чином ідентифікований для цілей цього договору, зокрема шляхом маркування.

  Також, Законодавець встановлює, що товар вважається готовим до передання, якщо він належної якості та відповідає умовам договору.

  Відповідно до п.п. в) п. 1.8 Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затверджена Постановою НБУ 24.03.1999 року № 136 сума валютної виручки або вартість товару може бути зменшена, якщо протягом виконання зобов’язань за договором, зокрема товари знищено, конфісковано, зіпсовано, украдено, загублено – на суму їх вартості, якщо право власності на товар відповідно до умов договору належить резиденту.

  Наявність таких обставин має бути підтверджена органами, уповноваженими здійснювати таке підтвердження згідно із законодавством країни, на території якої сталися такі події.

  Крім того, відповідно до п. 7 контракту сторони звільняються від виконання зобов’язань, в зв’язку із настанням непередбачених обставин, які повинні бути підтверджені сертифікати, виданими торговими палатами сторін.

  Проаналізувавши вище викладене, колегія суддів приходить до переконання, що акт приймання-передачі між сторонами підписаний не був, отже, фактично поставку вказаного товару можна вважати такою, що не відбулася, в результаті чого і не були сплачені вищезазначені валютні кошти, передбачені контрактом.

  Підсумовуючи наведене, суд апеляційної інстанції приходить до висновку, що доводи викладені в апеляційній скарзі знайшли своє підтвердження, оскаржувана постанова прийнята відповідно з порушенням норм матеріального та процесуального права, не враховано всі обставини справи, тому існують підстави для задоволення апеляційної скарги та скасування рішення суду першої інстанції.

  Згідно до статті 202 КАС України – підставами для скасування постанови або ухвали суду першої інстанції та ухвалення нового рішення є, зокрема, невідповідність висновків суду обставинам справи та порушення норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи або питання.

  Керуючись ст. 160, 195, 196, 198, 202, 205, 207, 254, 265 КАС України, колегія суддів. –

  ПОСТАНОВИЛА:

  Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «МонтЕнергоМаш» на Постанову Черкаського окружного адміністративного суду від 07 червня 2016 року – задовольнити.

  Постанову Черкаського окружного адміністративного суду від 07 червня 2016 року – скасувати, прийняти нову постанову, якою адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «МонтЕнергоМаш» до Христинівської об’єднаної Державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області, за участю прокурора Черкаської області про визнання незаконним та скасування податкового повідомлення-рішення – задовольнити.

  Визнати незаконним та скасувати податкове повідомлення-рішення від 23.12.2014 року №0000822200 про нарахування пені за порушення термінів розрахунків у сфері ЗЕД на суму 57205,16 грн.

  Постанова набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена безпосередньо до Вищого адміністративного суду України протягом двадцяти днів з дня складення Постанови в повному обсязі.

  Головуючий суддя В.О. Аліменко

  Судді Н.В. Безименна

  А.Ю. Кучма

  (Повний текст Постанови виготовлений 05 серпня 2016 року)

  Головуючий суддя Аліменко В.О.

  Судді: Безименна Н.В.

  Кучма А.Ю.

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
blank

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наяш Веб-сайт. Подробней

Cookie-файлы

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наш Веб-сайт. Cookie-файлы позволяют нам обеспечить возможность использования Веб-сайта в более удобном и доступном формате. Такие файлы, как правило, не содержат какие-либо данные, которые позволили бы нам идентифицировать вас как конкретное физическое лицо. Ваши данные будут обрабатываться с использованием cookie-файлов в течение разрешенного вами периода.


Политика использования файлов Cookie / Cookie Policy
Согласие пользователя на правила пользования веб сайтом
Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных

Закрыть