click fraud detection

ТЕМА: 21.02.13. Банку отказано во взыскании денег. Нарушены сроки. БРОКБИЗНЕСБАНК

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Автор
  Сообщения
 • #5004
  Dmitry Kasyanenko
  Модератор

  АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Провадження № 22-ц/774/11960/13 Справа № 0438/2871/2012 Головуючий у 1 й інстанції – Омелюх В.М. Доповідач – Дерев’янко О.Г.Категорія 27

  Р І Ш Е Н Н Я

  ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

  21 листопада 2013 року колегія суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду Дніпропетровської області в складі:

  головуючого – Дерев’янка О.Г.

  суддів – Черненкової Л.А., Петешенкової М.Ю.

  при секретарі – Філіній Я.Г.

  розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпропетровську цивільну справу

  по апеляційній скарзі ОСОБА_2

  на рішення Солонянського районного суду Дніпропетровської області від 04 грудня 2012 року

  по справі за позовом Публічного акціонерного товариства «БРОКБІЗНЕСБАНК» (далі за текстом ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК») до ОСОБА_3, ОСОБА_2 про розірвання кредитного договору та стягнення заборгованості за кредитним договором, –

  в с т а н о в и л а :

  У жовтні 2012 року ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» звернувся до суду із позовом до ОСОБА_3, ОСОБА_2 про розірвання кредитного договору та стягнення заборгованості за кредитним договором, зазначивши, що 20 грудня 2007 року був укладений кредитний договір №2641/507С (далі за текстом Договір) відповідно до якого відповідачу ОСОБА_3 надано кредит в сумі 7030,00 грн. зі сплатою 33 % річних з кінцевим терміном повернення 17.12.2012 року.

  Зобов’язання відповідача за кредитним договором забезпечені порукою на підставі договору поруки з ОСОБА_2 від 20 грудня 2007 року за №2641. Оскільки в наслідок невиконання відповідачем ОСОБА_3 своїх зобов’язань за кредитним договором, виникла заборгованість, яку він добровільно не погашає, позивач просив суд розірвати кредитний договір та стягнути з ОСОБА_3, ОСОБА_2 солідарно на їх користь заборгованість за кредитним договором в розмірі 12181 грн.35 коп. та судові витрати.

  Рішенням Солонянського районного суду Дніпропетровської області від 04 грудня 2012 року позовні вимоги ПАТ „БРОКБІЗНЕСБАНК” задоволено частково. Стягнуто солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_2 на користь ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» заборгованість за кредитним договором в розмірі 12181 грн.35 коп. В іншій частині позову відмовлено.

  В апеляційній скарзі ОСОБА_2 ставить питання про скасування рішення Солонянського районного суду Дніпропетровської області від 04 грудня 2012 року в частині стягнення з нього заборгованості за кредитним договором та ухвалення нового рішення, яким в позові ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» до нього відмовити в повному обсязі, зазначаючи, що рішення суду ухвалене з порушення норм матеріального й процесуального права.

  Ухвалою колегії суддів судової палати з цивільних справ апеляційного суду Дніпропетровської області від 05.06.2013 року рішення Солонянського районного суду Дніпропетровської області від 04 грудня 2012 року залишено без змін. (а.с.65-67)

  Ухвалою колегії суддів судової палати у цивільних справах ВСС України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 23.10.2013 року ухвалу апеляційного суду Дніпропетровської області від 05.06.2013 року в частині позову ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» до ОСОБА_2 скасовано, справу в цій частині передано на новий розгляд до апеляційного суду. (а.с.98-100)

  Перевіривши матеріали справи, законність та обґрунтованість рішення суду в межах доводів апеляційної скарги, розглянутої і скасованої частини рішення, та вважає, що апеляційна скарга ОСОБА_2 підлягає задоволенню з наступних підстав.

  Судом першої інстанції встановлено, та підтверджується матеріалами справи, що 20 грудня 2007 року між АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК», правонаступником якого є ПАТ „БРОКБІЗНЕСБАНК”, та ОСОБА_3 був укладений кредитний договір №2641/507С. Відповідно до умов Договору позивач надав ОСОБА_3 кредит у розмірі 7030 грн. з умовою повернення зазначеної суми грошових коштів та сплати процентів до 17 грудня 2010 року. (а.с.4)

  У забезпечення виконання зобов’язання за даним кредитним договором 20 грудня 2007 року між ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» і відповідачем ОСОБА_2 був укладений договір поруки за №2641.(а.с.8)

  В наслідок неналежного виконання ОСОБА_3 зобов’язання за кредитним договором, станом на 10 жовтня 2012 року виникла заборгованість у розмірі 12 181 грн.35 коп.

  Відповідно до ст.526 ЦК України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

  Як зазначено вище, рішення суду першої інстанції в частині стягнення заборгованості з ОСОБА_3 на користь ПАТ „БРОКБІЗНЕСБАНК” за кредитним договором №2641/507С у розмірі 12 181 грн.35 коп. судом апеляційної та касаційної інстанції залишено в силі, тому рішення суду першої інстанції в цій частині колегією суддів не переглядається.

  Відповідно до ст.. 554 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання свого обов’язку, поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов’язання боржником, а у разі порушення боржником зобов’язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники.

  Згідно із ч.4 ст.559 ЦК України порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя. Якщо строк основного зобов’язання не встановлений або встановлений моментом пред’явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред’явить позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки.

  Пунктами 1.1,2.1,5.3 договору поруки № 2641, укладеного 20 грудня 2007 року між ПАТ „БРОКБІЗНЕСБАНК” і ОСОБА_2, визначено, що поручитель зобов’язується перед кредитором відповідати в повному обсязі за своєчасне і повне виконання ОСОБА_3 зобов’язань за кредитним договором № 2641/507С від 20 грудня 2007 року, укладеного між кредитором та боржником. У випадку невиконання боржником його зобов’язань перед кредитором згідно з кредитним договором, поручитель і боржник відповідають перед кредитором як солідарні боржники. Цей договір поруки діє до повного погашення заборгованості боржником або поручителем перед кредитором.

  Відповідно до п. 24 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 5 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин» від 30 березня 2012 року роз’яснено, пред’явленням вимоги до поручителя є як направлення/вручення йому вимоги про погашення боргу (залежно від умов договору), так і пред’явлення до нього позову. При цьому в разі пред’явлення вимоги до поручителя кредитор може звернутися до суду протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання.

  При цьому сама по собі умова договору про дію поруки до повного виконання позичальником зобов’язання перед кредитодавцем або до повного виконання поручителем взятих на себе зобов’язань не може розглядатися як установлення строку дії поруки, оскільки це не відповідає вимогам статті 252 ЦК України, згідно з якою строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

  З матеріалів справи вбачається, що кінцевим строком сплати кредиту та відповідних виплат за кредитним договором є 17.12.2010 року. Отже, Банк мав право пред’явити до поручителя протягом шести місяців. Проте, Банк звернувся до суду з вимогами щодо поручителя лише у жовтні 2012 року, тобто з пропуском шестимісячного строку, встановленого законодавствам. При цьому діє презумпція припинення поруки.

  Суд першої інстанції на зазначене уваги не звернув, та помилково прийшов до висновку щодо наявності підстав для відповідальності перед банком зокрема з ОСОБА_2 як поручителя, до повного погашення заборгованості за кредитним договором. Такий висновок не відповідає нормам чинного законодавства.

  За таких обставин рішення Солонянського районного суду Дніпропетровської області від 04 грудня 2012 року в частині солідарного стягнення з ОСОБА_2 на користь Публічного акціонерного товариства «БРОКБІЗНЕСБАНК» заборгованості в сумі 12 181 грн.35 коп., та стягнення на користь Публічного акціонерного товариства «БРОКБІЗНЕСБАНК» 107 грн.30 коп. витрат по сплаті судового збору підлягає скасуванню, з постановою в цій частині нового рішення, яким Публічному акціонерному товариству «БРОКБІЗНЕСБАНК» в задоволенні позовних вимог до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором, судових витрат – відмовити.

  В іншій частині рішення залишити без змін.

  Керуючись ст.ст.209,218,303,307,309,313-316 ЦПК України, колегія суддів, –

  ВИРІШИЛА:

  Апеляційну скаргу ОСОБА_2 – задовольнити.

  Рішення Солонянського районного суду Дніпропетровської області від 04 грудня 2012 року в частині солідарного стягнення з ОСОБА_2 на користь Публічного акціонерного товариства «БРОКБІЗНЕСБАНК» заборгованості в сумі 12 181 грн.35 коп., та стягнення на користь Публічного акціонерного товариства «БРОКБІЗНЕСБАНК» 107 грн.30 коп. витрат по сплаті судового збору – скасувати.

  Постановити в цій частині нове рішення, яким Публічному акціонерному товариству «БРОКБІЗНЕСБАНК» в задоволенні позовних вимог до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором, судових витрат – відмовити.

  В іншій частині рішення залишити без змін.

  Рішення апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ порядку протягом двадцяти днів.

  Головуючий:

  Судді:

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
blank

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наяш Веб-сайт. Подробней

Cookie-файлы

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наш Веб-сайт. Cookie-файлы позволяют нам обеспечить возможность использования Веб-сайта в более удобном и доступном формате. Такие файлы, как правило, не содержат какие-либо данные, которые позволили бы нам идентифицировать вас как конкретное физическое лицо. Ваши данные будут обрабатываться с использованием cookie-файлов в течение разрешенного вами периода.


Политика использования файлов Cookie / Cookie Policy
Согласие пользователя на правила пользования веб сайтом
Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных

Закрыть