click fraud detection

ТЕМА: 04.04.14 Взыскание банковского вклада Брокбизнесбанк

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Автор
  Сообщения
 • #5003
  Dmitry Kasyanenko
  Модератор

  255/2988/14-ц

  №2/255/1133/2014

  РІШЕННЯ

  Іменем України

  04 квітня 2014 року Ворошиловський районний суд м. Донецька в складі:

  головуючого судді – Цукурова В.П.,

  при секретарі – Рябко Ю.В.,

  за участю представника позивача ОСОБА_1, представника відповідача Гребенчук А.В.,

  розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Донецьку цивільну справу за позовом ОСОБА_3 до Публічного акціонерного товариства «Брокбізнесбанк», третя особа – Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк», про визнання дій неправомірними, стягнення грошових коштів, –

  ВСТАНОВИВ:

  Позивач ОСОБА_3 звернувся до суду з позовом до ПАТ «Брокбізнесбанк», третя особа – ПАТ «УкрСиббанк», про визнання дій неправомірними, стягнення грошових коштів, посилаючись на наступне.

  Між позивачем та ПАТ «Брокбізнесбанк» в особі Донецького головного регіонального відділення ПАТ «Брокбізнесбанк» укладено договори строкового банківського вкладу (депозиту) № D_110661917 від 02.12.2013 р. та № D _110489388 від 02.12.2013 р.

  Сума вкладу за договором №D_110661917 від 02.12.2013 р. становила 190000,00 доларів США, які знаходились на вкладному рахунку № НОМЕР_1. Сума вкладу по договору № D_110489388 від 26.06.2013 р. становила 100000,00 доларів США, які знаходились на вкладному рахунку № НОМЕР_2.

  03.02.2014р. Позивач звернувся до банку з заявами вх. № 3649 та вх. № 3650 про дострокове повернення вкладу (депозиту) за вищевказаними договорами.

  10.02.2014 р. Позивач і Відповідач розірвали зазначені вище договори строкового банківского вкладу (депозиту).

  Посилаючись на п. 1.6., 1.7. договорів № D_110661917 від 02.12.2013 р. і № D_110489388 від 26.06.2013 р., Позивач вказує на обов’язок Відповідача по закінченню строку вкладу повернути йому суму вкладу з відсотками шляхом перерахування коштів на картковий рахунок Позивача № НОМЕР_3 в АТ «Брокбізнесбанк».

  10.02.2014 р. Відповідач здійснив перерахування коштів з депозитних рахунків Позивача на його картковий рахунок у загальній сумі 285 000,00 доларів США.

  18 лютого 2014 року на підставі заяви Позивача грошові кошти у сумі 285 000,00 доларів США була списана з його карткового рахунку та відправлена на рахунок ПАТ «УкрСиббанк», м. Харків. При цьому, Позивач зазначає, що на той час ніяких перешкод для здійснення операції не існувало, зокрема, не існувало будь-яких обмежень НБУ.

  Однак, кошти у сумі 285000,00 доларів США на рахунок Позивача у ПАТ «УкрСиббанк» не надійшли. Також цих коштів не було і на картковому рахунку Позивача у АТ «Брокбізнесбанк». За поясненням Відповідача, 26.02.2014 р. кошти були повернуті на його картковий рахунок у зв’язку з технічними ускладненнями при підписанні нової версії програмного забезпечення.

  Позивач вважає цю інформацію неправдивою, оскільки гроші були списані як з його карткового рахунку, так і з транзитного рахунку Відповідача, про що свідчить відповідне списання з карткового рахунку Позивача на користь Відповідача комісійного доходу в сумі 24654,50 доларів США.

  На заяву позивача від 06.03.2013 року АТ «Брокбізнесбанк» повідомило, що у банку введена тимчасова адміністрація з 03.03.2014 року, яка не може повернути грошові кошти.

  У той же час, тимчасову адміністрацію було введено до настання зобов’язання банку щодо виплати позивачу грошових коштів 18.02.2014 року. Позивач вважає відмову щодо повернення йому депозиту і відсотків за користування ним неправомірною.

  Просив визнати дії ПАТ «Брокбізнесбанк» щодо відмови виплати коштів з його поточного рахунку неправомірними, стягнути з ПАТ «Брокбізнесбанк» на його користь кошти у сумі 285 000,00 доларів США, стягнути з відповідача судові витрати.

  В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримала у повному обсязі, надала пояснення, аналогічні викладеним у заяві. Просила позов задовольнити.

  Представник відповідача в судовому засіданні позовні вимоги не визнала, надала письмові заперечення на позов. Просила відмовити у задоволенні позовних вимог.

  Представник третьої особи ПАТ «УкрСіббанк» у судове засідання не з’явився, про місце, дату і час слухання справи був повідомлений належним чином.

  Суд, вислухавши пояснення представників сторін, дослідивши докази у справі в їх сукупності, прийшов до висновку про необхідність повністю задовольнити позовні вимоги з наступних підстав.

  Судом встановлені наступні обставини.

  Між ОСОБА_3 та ПАТ «Брокбізнесбанк» в особі Донецького головного регіонального відділення Публічного акціонерного товариства «Брокбізнесбанк» укладено договори строкового банківського вкладу (депозиту) № D_110661917 від 02.12.2013 р. (а.с. 9) та договір банківського строкового вкладу (депозиту) №D _110489388 від 26.06.2013 року (а.с.15).

  Згідно договору № D_110661917 від 02.12.2013 р. Позивач передав, а Відповідач прийняв на зберігання 190000,00 доларів США, які надійшли від Позивача на його вкладний рахунок № НОМЕР_1 в АТ «Укрбізнесбанк».

  Згідно квитанції №2 від 02.12.2013р. (а.с. 10) Позивач здійснив депозитний внесок в розмірі 190000,00 доларів США на вкладний рахунок № НОМЕР_1 в АТ «Укрбізнесбанк».

  Згідно договору № D_110489388 від 26.06.2013 р. Позивач передав, а Відповідач прийняв на зберігання 100000,00 доларів США, які надійшли від Позивача на його вкладний рахунок № НОМЕР_2 в АТ «Укрбізнесбанк».

  Квитанцією №1 від 26.06.2013р. (а.с. 16) підтверджується здійснення Позивачем депозитного внеску в розмірі 100000,00 доларів США на вкладний рахунок № НОМЕР_2 в АТ «Укрбізнесбанк».

  10.02.2014р. договори строкового банківського вкладу (депозиту) № D_110661917 від 02.12.2013 р. і № D _110489388 від 26.06.2013 р. були розірвані за ініціативою Позивача і згодою Відповідача (а.с. 14, 20).

  В той же час, між Позивачем і Відповідачем 22.06.2012 року був укладений договір № 24833 про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку електронної платіжної картки, відповідно до якого Відповідач відкриває Позивачу спеціальний картковий рахунок № НОМЕР_3 і здійснює його обслуговування (а.с. 7-8).

  Згідно з п. 1.6 банківських договорів сторони домовилися, що на вимогу вкладника повернути частину вкладу до закінчення строку вкладу, банк повертає вклад повністю та виплачує вкладнику проценти у розмірі та на умовах, передбачених договором.

  Відповідно до п. 1.7 договору банківського строкового вкладу (депозиту) по закінченню строку вкладу банк повертає вклад вкладникові у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок №НОМЕР_3, відкритий в АТ «Брокбізнесбанк» на підставі договору №24833 від 22.06.2012 року про відкриття та обслуговування карткового рахунку.

  Згідно виписки банку по рахунку за період з 02.12.2013 року по 25.02.2014 року, 10.02.2014 року сталося списання коштів за депозитом у сумі 190 000,00 доларів США (а.с. 12), та згідно виписки банку по рахунку за період з 26.06.2013 року по 25.02.2013 року, 10.02.2013 року сталося списання коштів за депозитом у сумі 100 000,00 доларів США.

  10.02.2013 року на картковий рахунок позивача № НОМЕР_3 була зарахована сума депозиту у розмірі 95 200,02 доларів США. Відсотки, сплачені за періоди дії договору утримані у сумі 4 799,98 доларів США за рахунок вкладу. Також 10.02.2014 року була зарахована сума депозиту у розмірі 190 000,00 доларів США згідно договору № D_110661917 від 02.12.2013 р. (а.с. 18).

  18.02.2014р. Позивач надав Відповідачу для виконання платіжне доручення в іноземній валюті № 16 (а.с. 23) на переказ 285000,00 доларів США зі спеціального карткового рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ «Брокбізнесбанк» на поточний рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ «УкрСіббанк». Банк прийняв платіжне доручення до виконання 18.02.2014р., про що свідчить штамп «проведено банком» на примірнику платіжного доручення.

  Листом від 28.02.2014 р. № 364/042 (а.с. 25) Відповідач, зокрема, повідомив Позивача, що платіж у сумі 285000,00 доларів США був повернутий на його поточний рахунок 26.02.2014 року, комісійний дохід за здійснення перерахування з рахунку клієнта в сумі 24652,50 доларів США – 27.02.2014 років. При підписанні нової версії програмного забезпечення мали місце технічні ускладнення, що призвело до окремих випадків збоїв при відправленні клієнтських файлів.

  На підставі Постанови Правління Національного банку України від 28.02.2014р. № 107 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Брокбізнесбанк» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 28.02.2014р. прийнято рішення № 9 щодо запровадження тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію в ПАТ «Брокбізнесбанк».

  З матеріалів справи вбачається, що підставою спору є порушення Відповідачем умов договору № 24833 про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку електронної платіжної картки від 22.06.2012 р.

  Відповідно до ст.ст. 629, 525, 526 ЦК України договір є обов’язковим для виконання сторонами. Зобов’язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України. Одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається.

  Згідно ст. 1066 ЦК України за договором банківського рахунка банк зобов’язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. Банк має право використовувати грошові кошти на рахунку клієнта, гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися цими коштами.

  Крім того, ч.1 ст. 1068 ЦК України встановлено, що банк зобов’язаний вчиняти для клієнта операції, які передбачені для рахунків даного виду законом, банківськими правилами та звичаями ділового обороту, якщо інше не встановлено договором банківського рахунка.

  Банк зобов’язаний за розпорядженням клієнта видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти в день надходження до банку відповідного розрахункового документа, якщо інший строк не передбачений договором банківського рахунка або законом (ч.3. ст. 1068 ЦК України).

  Договором від 22.06.2012р. № 24833 про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку електронної платіжної картки не встановлений інший строк, ніж передбачений ч.3 ст. 1068 ЦК України.

  Таким чином, Відповідач повинен був виконати платіжне доручення Позивача у день його надходження до банку, тобто 18.02.2014 р., однак не здійснив цього.

  При цьому, суд не приймає до уваги посилання представника Відповідача з приводу того, що у зв’язку з запровадженням тимчасової адміністрації, у позові має бути відмовлено.

  Так, згідно рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 28.02.2014р. № 9 (а.с. 35) тимчасова адміністрація ПАТ «Брокбізнесбанк» запроваджена з 03.03.2014 р. При цьому, порушення прав Позивача неправомірними діями Відповідача відбулося 18.02.2014 р.

  Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про необхідність повністю задовольнити позовні вимоги ОСОБА_3 до ПАТ «Брокбізнесбанк», третя особа – ПАТ «УкрСиббанк» про визнання дій неправомірними, стягнення грошових коштів та визнати дії ПАТ «Брокбізнесбанк» щодо відмови виплати коштів з поточного рахунку ОСОБА_3 – неправомірними, стягнути з ПАТ «Брокбізнесбанк» на користь ОСОБА_3 грошові кошти у сумі 285 000 (двісті вісімдесят п’ять тисяч) доларів США 00 центів.

  Відповідно до ст. 88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати. Таким чином, підлягає стягненню з відповідача на користь позивача судовий збір у розмірі 3 654 (три тисячі шістсот п’ятдесят чотири) гривні 00 копійок.

  Стосовно обраного позивачем способу захисту права, суд враховує, що законодавчі обмеження матеріально-правових способів захисту цивільного права чи інтересу підлягають застосуванню з дотриманням положень статей 55, 124 Конституції України та ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до яких кожна особа має право на ефективний засіб правового захисту, не заборонений законом.

  Таким чином, справу розглянуто в межах заявлених позивачем позовних вимог з урахуванням обраного ним способу захисту права.

  На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 525, 526, 530, 549, 552, 624, 625, 1058, 1060, 1066, 1074 Цивільного кодексу України, ст.ст. 3, 4, 11, 58-60, 88 ЦПК України,

  ВИРІШИВ:

  Позовні вимоги ОСОБА_3 до Публічного акціонерного товариства «Брокбізнесбанк», третя особа – Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк», про визнання дій неправомірними, стягнення грошових коштів – задовольнити повністю.

  Визнати дії Публічного акціонерного товариства «Брокбізнесбанк» щодо відмови виплати коштів з поточного рахунку ОСОБА_3 – неправомірними.

  Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Брокбізнесбанк» на користь ОСОБА_3 грошові кошти у сумі 285 000 (двісті вісімдесят п’ять тисяч) доларів США 00 центів.

  Стягнути Публічного акціонерного товариства «Брокбізнесбанк» на користь ОСОБА_3 судовий збір у розмірі 3 654 (три тисячі шістсот п’ятдесят чотири) гривні 00 копійок.

  Апеляційну скаргу на рішення суду може бути подано через Ворошиловський районний суд м.Донецька до Апеляційного суду Донецької області протягом десяти днів з дня його проголошення. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

  Рішення надруковано у нарадчій кімнаті у одному примірнику.

  Суддя Ворошиловського районного

  суду м. Донецька В.П. Цукуров

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
blank

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наяш Веб-сайт. Подробней

Cookie-файлы

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наш Веб-сайт. Cookie-файлы позволяют нам обеспечить возможность использования Веб-сайта в более удобном и доступном формате. Такие файлы, как правило, не содержат какие-либо данные, которые позволили бы нам идентифицировать вас как конкретное физическое лицо. Ваши данные будут обрабатываться с использованием cookie-файлов в течение разрешенного вами периода.


Политика использования файлов Cookie / Cookie Policy
Согласие пользователя на правила пользования веб сайтом
Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных

Закрыть