click fraud detection

ТЕМА: 16.10.13 Решение ВССУ. Отказ во взыскании кредита.Срок давности. НАДРА

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Автор
  Сообщения
 • #5002
  Dmitry Kasyanenko
  Модератор

  У Х В А Л А

  ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

  16 жовтня 2013 року м. КиївКолегія суддів судової палати у цивільних справах

  Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних

  і кримінальних справ у складі:

  головуючого Гвоздика П.О., суддів: Євграфової Є.П., Іваненко Ю.Г., Завгородньої І.М., Ситнік О.М., розглянувши в судовому засіданні справу за позовом публічного акціонерного товариства комерційного банку «Надра» до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за касаційною скаргою представника ОСОБА_3 – ОСОБА_4 на рішення апеляційного суду Івано-Франківської області від 17 червня 2013 року,

  в с т а н о в и л а :

  У жовтні 2012 року публічне акціонерне товариство комерційний банк «Надра» (далі – ПАТ КБ «Надра») звернулось в суд з даним позовом, зазначивши в його обгрунтування, що 9 вересня 2008 року між сторонами укладено договір про комплексне обслуговування фізичних осіб шляхом отримання від відповідача письмового підтвердження про приєднання до умов договору, якими є «Анкета клієнта на оформлення картки».

  Позивач зазначив, що відповідно до п.3.1, 18.2, 18.3 даного договору підписання відповідачем анкети свідчить про ознайомлення та згоду з тарифами банківської установи відповідно до обраного тарифного пакету, чим визначився з усіма істотними умовами відповідного договору.

  Крім того, відповідно до вимог п. 2.3, 3.3, 3.4, 11.2 договору та на підставі анкети банк видав відповідачу кредитну картку «VISA», що підтверджується його розпискою про отримання кредитної картки, відкрив картковий рахунок у доларах США за тарифним пакетом «Справжня кредитна картка «45 днів без відсотків», встановив ліміт кредитування у розмірі 3900 доларів США та забезпечив видачу кредиту шляхом списання карткового рахунку сум за рахунок кредитних коштів в межах встановленого ліміту кредитування, виконав усі розпорядження відповідача щодо перерахування, видачі відповідних сум з рахунків та проведення інших операцій за рахунками обраного продукту.

  Оскільки відповідачем належним чином не виконувалися зобов’язання за договором про комплексне банківське обслуговування, у зв’язку з чим утворилась заборгованість у розмірі 43 727 гривень 71 копійка, яку позивач просив стягнути з відповідача на свою користь.

  Рішенням Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 14 березня 2013 року у задоволенні позову відмовлено.

  Рішенням апеляційного суду Івано-Франківської області від 17 червня 2013 року рішення суду першої інстанції скасовано та ухвалено нове про задоволення позову.

  Ухвалено стягнути з ОСОБА_3 на користь ПАТ КБ «Надра» заборгованість за договором про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб від 9 вересня 2008 року у розмірі 25 541 гривень 55 копійок основної суми боргу, 16514 гривень 31 копійку відсотків за користування кредитними коштами та 1671 гривень 84 копійки штрафу за несвоєчасне погашення мінімального платежу.

  Вирішено питання про стягнення судового збору.

  У касаційній скарзі представник ОСОБА_3 – ОСОБА_4 просить скасувати рішення суду апеляційного суду і залишити в силі рішення суду першої інстанції, мотивуючи свою вимогу порушенням судом норм процесуального права та неправильним застосуванням норм матеріального права.

  Заслухавши доповідь судді-доповідача, перевіривши наведені у скарзі доводи, колегія суддів вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

  Відмовляючи у задоволенні позову, суд першої інстанції виходив з того, що позивачем пропущено строк позовної давності, не надано клопотання про поновлення пропущеного строку та доказів поважності його пропуску, а відповідачем заявлено клопотання про застосування судом строку позовної давності.

  Скасовуючи рішення суду першої інстанції та ухвалюючи нове про задоволення позову, апеляційний суд виходив з того, що договором та розпискою про одержання кредитної картки встановлено строк її дії до 10 вересня 2010 року.

  Враховуючи, що змінами до типового договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб від 5 жовтня 2006 року, з якими ознайомлений відповідач, збільшено термін загальної та спеціальної позовної давності до 10 років, підстави для застосування строку позовної давності відсутні.

  Проте з таким висновком апеляційного суду погодитись не можна.

  Статтею 213 ЦПК України передбачено, що рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим.

  Відповідно до ст. 214 ЦПК України під час ухвалення рішення суд вирішує такі питання: чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги і заперечення, та якими доказами вони підтверджуються; чи є інші фактичні дані (пропущення строку позовної давності тощо), які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження; які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин; яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин.

  Зазначеним вимогам закону рішення апеляційного суду не відповідає.

  Згідно зі ст. 526 ЦК України зобов’язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору.

  Статтею 1054 ЦК України передбачено, що за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальнику в розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти.

  Згідно зі ст. 530 ЦК України, якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

  Судом установлено, що 9 вересня 2008 року між сторонами укладено договір про комплексне обслуговування фізичних осіб, відповідно до п. 17.1 якого договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до повного виконання зобов’язань.

  У відповідності до п. п. 5.2.4, 5.2.5 договору відповідач зобов’язався здійснювати оплату послуг позивача відповідно до тарифів у строки, передбачені умовами цього договору, здійснювати погашення обов’язкових мінімальних платежів з першого дня наступного розрахункового періоду до п’ятнадцятого числа наступного місяця включно. При цьому відповідачу було встановлено розмір щомісячного обов’язкового мінімального платежу у відсотках від фактичної суми кредитної заборгованості згідно обраного тарифного пакету.

  Звітом по типах заборгованості від 29 листопада 2011 року відповідачу визначено порядок сплати чергового платежу – 29 числа кожного місяця.

  З наявного в матеріалах справи звіту про операції по картковому рахунку від 11 березня 2013 року вбачається, що останній платіж за договором відповідачем здійснено 29 вересня 2009 року.

  Відповідно до ст. 253 ЦК України перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок.

  Згідно з ст. 257 ЦК України загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

  Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ч. 1 ст. 267 ЦК України).

  Відповідно до ч. 5 ст. 261 ЦК України за зобов’язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання.

  Як роз’яснено в п.3.3 розділу 3 Постанови пленуму Вищого господарського суду України № 10 від 29 травня 2013 року умова укладеного сторонами договору про те, що останній діє до повного виконання зобов’язань не є умовою про збільшення позовної давності, оскільки остання за своєю правовою природою є певним періодом у часі (частина перша статті 251, стаття 256 ЦК України), який починається від конкретного дня і спливає також у певний момент часу.

  Таким чином, судом першої інстанції правильно встановлено, що перебіг строку позовної давності почався з дня проведення останнього платежу – 29 вересня 2009 року, однак позов пред’явлено до суду лише 19 жовтня 2012 року, тобто з пропуском строку позовної давності.

  Поряд з цим, як роз’яснено у п. 31 Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 5 від 30 березня 2012 року «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають з кредитних правовідносин», враховуючи положення п. 7 ч. 13 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів», у спорах щодо споживчого кредитування кредитодавцю забороняється вимагати повернення споживчого кредиту, строк давності якого минув. У зв’язку із цим позовна давність за позовом про повернення споживчого кредиту застосовується незалежно від наявності заяви сторони у спорі.

  Перевіряючи законність та обґрунтованість рішення суду першої інстанції, апеляційний суд на вказані положення уваги не звернув та дійшов помилкового висновку про наявність домовленості між сторонами про збільшення строку позовної давності, оскільки на момент звернення до суду з позовом договором такої умови передбачено не було, вказані зміни були затверджені протоколом правління ПАТ КБ «Надра» лише 23 січня 2013 року.

  Апеляційний суд залишив поза увагою вимоги ст. 651 ЦК України щодо підстав та способів зміни договору або його умов.

  За таких обставин рішення апеляційного суду підлягає скасуванню з підстав, передбачених ст. 339 ЦПК України, із залишенням в силі рішення суду першої інстанції.

  Керуючись ст.ст. 336, 339 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ,

  у х в а л и л а :

  Касаційну скаргу представника ОСОБА_3 – ОСОБА_4 задовольнити.

  Рішення апеляційного суду Івано-Франківської області від 17 червня 2013 року скасувати, рішення Івано-Франківського міського суду Івано-0Франківської області від 14 березня 2013 року залишити в силі.

  Ухвала оскарженню не підлягає.

  Головуючий П.О. Гвоздик

  Судді: Є.П. Євграфова

  І.М. Завгородня

  Ю.Г. Іваненко

  О.М. Ситнік

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
blank

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наяш Веб-сайт. Подробней

Cookie-файлы

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наш Веб-сайт. Cookie-файлы позволяют нам обеспечить возможность использования Веб-сайта в более удобном и доступном формате. Такие файлы, как правило, не содержат какие-либо данные, которые позволили бы нам идентифицировать вас как конкретное физическое лицо. Ваши данные будут обрабатываться с использованием cookie-файлов в течение разрешенного вами периода.


Политика использования файлов Cookie / Cookie Policy
Согласие пользователя на правила пользования веб сайтом
Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных

Закрыть