click fraud detection

ТЕМА: Решение. Банку частично отказано во взыскании.Фольксбанк

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Автор
  Сообщения
 • #4991
  Dmitry Kasyanenko
  Модератор

  Шевченківський районний суд м.Львова

  Справа № 2-302/11

  Р І Ш Е Н Н Я

  іменем України

  “21” травня 2012 року Шевченківський районний суд м.Львова у складі:

  головуючої – судді ЛУЦІВ-ШУМСЬКОЇ Н.Л.

  при секретарі ТИМКОВИЧ С.В.

  розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Фольксбанк» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

  в с т а н о в и в :

  Позивач Публічне акціонерне товариство «Фольксабанк» звернулось в суд із позовною заявою до відповідачів ОСОБА_1, ОСОБА_2 про солідарне стягнення на його користь суми заборгованості за Кредитним договором № KF 45275 від 26.10.2007 року в розмірі 222 235,07 доларів США.

  В обґрунтування своїх вимог позивач покликається на те, що 26.10.2007 року між ПАТ «Фольксбанк» (правонаступник ВАТ «Електрон Банк») та гр. ОСОБА_1 було укладено Кредитний договір № KF 45275, згідно якого останній було надано грошові кошти в сумі 218000,0 доларів США з кінцевим строком погашення не пізніше 16 жовтня 2027 року. Відповідно до умов вищезазначеного Кредитного договору позичальник зобов’язаний повністю повернути кредит та сплатити нараховані проценти, можливі пеню та штрафні санкції незалежно від строку зобов’язання у випадку затримання сплати частини кредиту та/або відсотків щонайменше на один календарний місяць; перевищення сумою заборгованості суми кредиту більш як на десять відсотків; утворення в позичальника простроченої заборгованості за кредитом та/або процентами. В якості забезпечення виконання зобов’язання за цим договором з відповідачем ОСОБА_2 було укладено договір поруки від 26.10.2007р. за № РО 91402, за яким поручитель відповідає перед кредитором в тому ж обсязі, що і боржник. Позичальник ОСОБА_1 своїх договірних зобов’язань не виконала, заборгувала банку суму коштів в розмірі 222235,07 доларів США. У зв’язку з цим позивач змушений звернутися до суду.

  В судовому засіданні представник позивача підтримав свої позовні вимоги, покликаючись на обставини, зазначені у позовній заяві, надав суду поточні розрахунки заборгованості за кредитним договором. Просить позов задовольнити повністю.

  Відповідачка ОСОБА_1 та її представник ОСОБА_4 в судовому засіданні позов визнали частково, пояснили, що за вчасним погашенням кредиту слідкував ОСОБА_2, колишній чоловік ОСОБА_1 про наявність заборгованості останній стало відомо лише після пред’явлення позову до суду. ОСОБА_1 вживає заходів для погашення простроченої заборгованості. Вважають, що підстав для дострокового стягнення всієї суми кредиту немає.

  Відповідач ОСОБА_2 та його представник в судові засідання не з’явилися, Суд вважає за можливе вирішити спір у їх відсутності на підставі наявних доказів

  Заслухавши пояснення сторін, з’ясувавши дійсні обставини справи, права та обов’язки сторін, дослідивши зібрані по справі докази, суд приходить до висновку, що позов підлягає до часткового задоволення.

  Судом встановлено, що 26.10.2007 року між ПАТ «Фольксбанк» (правонаступник ВАТ «Електрон Банк») та гр. ОСОБА_1 було укладено Кредитний договір № KF 45275, згідно якого останній було надано грошові кошти в сумі 218 000, 0 доларів США строком на 20 років з кінцевим строком погашення не пізніше 16 жовтня 2027 року. Вказаний кредит надавався для рефінансування іпотечного кредиту та ремонту житлового будинку.

  Згідно п. 1.2. Кредитного договору позичальник зобов’язується повернути Банку основну суму кредиту частинами відповідно до графіку платежів за кредитом, що містить в додатку № 1 до кредитного договору і є його невід’ємною частиною та сплатити проценти за користування кредитом у строки та в порядку, передбачених кредитним договором.

  Згідно п.1.3 Кредитного договору процент за користування кредитом встановлюється в розмірі 11,5 % річних. У випадку виникнення простроченої заборгованості за кредитом або частиною кредиту таабо процентами, процент за користування кредитом встановлюється в розмірі 14,5 % річних.

  Відповідно до ст.1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити відсотки.

  В якості забезпечення виконання зобов’язань за Кредитним договором № KF 45275 від 26.10.2007 року з відповідачем ОСОБА_2 був укладений договір поруки від 26.10.2007 року за № РО 91402, згідно з умовами якого ОСОБА_2 являється поручителем по зобов’язаннях позичальника.

  Згідно п.1.3. Договору поруки № РО 91402 від 26.10.2007 року у випадку порушення боржником своїх зобов’язань перед кредитором за кредитним договором № KF 45275 від 26.10.2007 року боржник і поручитель згідно цього Договору відповідають перед кредитором як солідарні боржники.

  За ст.ст. 553,554 ЦК України договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов’язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов’язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов’язання частково або у повному обсязі. У разі порушення боржником зобов’язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

  Згідно ст.ст.526,530 ЦК України зобов’язання повинні виконуватись належним чином і в установлений строк відповідно до умов договору та вимог закону.

  Згідно ч.1 ст.625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов’язання.

  Згідно ст. 629 ЦК України договір є обов’язковим для виконання сторонами.

  Позивач свої обов’язки перед позичальником виконав, надавши відповідачу ОСОБА_1 грошові кошти в розмірі 218000,00 доларів США.

  Відповідачка ОСОБА_1 свої договірні зобов’язання не виконувала належним чином. 22.12.2008р., 20.01.2009р., 23.12.2009р. на адресу позичальника ОСОБА_1 позивачем рекомендованим листом були надіслані повідомлення – вимоги про належне виконання умов Кредитного договору, збільшення процентної ставки до 14,5% та про ліквідацію простроченої заборгованості.

  З листа-вимоги від 23.12.2009р. вбачається, що на 23.12.2009р. прострочена заборгованість становила 6196,85,00 доларів США по основній сумі кредиту та 6356,00 доларів США по відсотках.

  Аналогічний лист-вимога 23.12.2009р. був направлений банком на адресу поручителя ОСОБА_2

  Відповідно до п. 5.2.9. вищезазначеного Кредитного договору № KF 45275 від 26.10.2007 року позичальник зобов’язаний повністю повернути кредит та сплатити нараховані проценти, можливі пеню та штрафні санкції незалежно від строку зобов’язання у випадку затримання сплати частини кредиту та/або відсотків щонайменше на один календарний місяць; перевищення сумою заборгованості суми кредиту більш як на десять відсотків; утворення в позичальника простроченої заборгованості за кредитом та/або процентами та в інших випадках.

  Згідно п. 5.3.1. у разі невиконання або неналежного виконання позичальником зобов’язань за кредитним договором списати з рахунків позичальника суми боргу на підставі свого наказу про примусову сплату боргового зобов’язання, звернути стягнення на предмет застави, інше забезпечення виконання зобов’язання позичальника за кредитним договором, звернутися до суду з позовом

  Відповідно до ст.612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов’язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

  У відповідності до ст.ст.536,1048 ЦК України за користування чужими грошовими коштами боржник зобов’язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором або законом.

  Відповідно до ч.2 ст.1050 ЦК України якщо договором встановлений обов’язок позичальника повернути позику частинами, то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до ст.1048 цього Кодексу.

  Відповідно до розрахунку загальної заборгованості по Кредитному договору № 45275 від 26.10.2007 року станом на 03.06.2010 року заборгованість відповідача ОСОБА_1 перед ПАТ «Фольксбанк» складає всього 222 235,07 доларів США, зокрема, з них 11804,00 доларів США – заборгованість за кредитом, 201 656,00 доларів США – заборгованість по залишку кредиту у зв’язку з рішенням про припинення кредитування, 16887,36 доларів США – заборгованість по процентах, 3691,71 доларів США – пеня.

  Однак суд не вважає законною та обґрунтованою вимогу про дострокове стягнення з відповідачів всієї суми кредиту, що залишилася за Кредитним договором від 26.10.2007 року в розмірі 201 656,0 доларів США.

  При цьому суд враховує, що кредит видавався строком на 20 років терміном до 26.10.2027 року.

  Суд керується висновками Конституційного Суду України, зробленими у рішенні від 10.11.2011р. по справі №1-26/2011. Так Конституційний Суд України вважає, що держава, встановлюючи законами України засади створення і функціонування грошового та кредитного ринків, має підтримувати на засадах пропорційності розумний баланс між публічним інтересом ефективного перерозподілу грошових накопичень, комерційними інтересами банків щодо отримання справедливого прибутку від кредитування і охоронюваними законом правами та інтересами споживачів їх кредитних послуг.

  Держава, як вказується у цьому рішенні, забезпечує особливий захист більш слабкого суб’єкта економічних відносин ( споживача) а також фактичну, а не формальну рівність сторін у цивільно-правових відносинах, шляхом визначення особливостей договірних правовідносин у сфері споживчого кредитування та обмеження дії принципу свободи цивільного договору.

  Також Конституційний Суд України у своєму рішенні зазначив, що споживач за договором споживчого кредиту має право не бути примушеним достроково повернути суму споживчого кредиту у разі незначних порушень.

  При вирішенні цього питання суд виходить з положень ч.2 п.10 ст.11 Закону України «Про захист прав споживачів» якою передбачено обов’язок кредитодавця письмово повідомити споживача про свою вимогу дострокового повернення споживчого кредиту. Даної норми позивачем дотримано не було.

  Перед зверненням до суду з цим позовом банк не направляв відповідачам письмові вимоги про повернення всієї суми кредиту ( тому числі частини кредиту, строк виплати якого ще не настав) та нарахованих відсотків. Ці вимоги, про які судом зазначалося вище, стосувалися лише простроченої заборгованості по кредиту та відсотках, про що в них чітко зазначалося з вказівкою суми. У них позивач роз’яснює боржникам своє право, передбачене ч.2. ст.1050 ЦК України, вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася. Однак цим правом не скористався і такої письмової вимоги не заявив.

  Відтак з відповідачів солідарно в користь ПАТ «Фольксбанк» слід стягнути прострочену заборгованість за Кредитним договором № KF 45275 від 26.10.2007 року в розмірі 11804,00 доларів США кредиту, 16887,36 доларів США – заборгованості по відсотках, 3691,71 доларів США пені.

  Оцінюючи зібрані по справі докази в їх сукупності, суд приходить до висновку, що позовні вимоги підлягають до часткового задоволення.

  У зв’язку з частковим задоволенням позовних вимог з відповідача підлягають стягненню на користь позивача судові витрати по справі відповідно до розміру задоволених позовних вимог.

  Керуючись ст.ст.8,10,11,57,58,60,88,209,212,213,215 ЦПК України, ст.ст.11, 509,525,526,530,536,553,554,610,612,624,625,1048,1049,1050,1054 ЦК України, Законом України «Про захист прав споживачів» суд, –

  В И Р І Ш И В :

  Позов задовольнити частково.

  Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_2 солідарно в користь Публічного акціонерного товариства «Фольксбанк» заборгованість за Кредитним договором № KF 45275 від 26.10.2007 року в розмірі 11804 (одинадцять тисяч вісімсот чотири) долари США заборгованості, 16887 (шістнадцять тисяч вісімсот вісімдесят сім) доларів США 36 центів відсотків, 3691 (три тисячі шістсотдев’яносто один) долар США 71 цент пені.

  У задоволенні вимог про дострокове стягнення частини кредиту, що залишилася, відмовити.

  Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_2 солідарно в користь Публічного акціонерного товариства «Фольксбанк» 1820грн. судових витрат.

  Рішення суду може бути оскаржено в апеляційному порядку до апеляційного суду Львівської області через Шевченківський районний суд м.Львова шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з дня проголошення.

  Суддя: Н. Л. Луців-Шумська

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
blank

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наяш Веб-сайт. Подробней

Cookie-файлы

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наш Веб-сайт. Cookie-файлы позволяют нам обеспечить возможность использования Веб-сайта в более удобном и доступном формате. Такие файлы, как правило, не содержат какие-либо данные, которые позволили бы нам идентифицировать вас как конкретное физическое лицо. Ваши данные будут обрабатываться с использованием cookie-файлов в течение разрешенного вами периода.


Политика использования файлов Cookie / Cookie Policy
Согласие пользователя на правила пользования веб сайтом
Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных

Закрыть