click fraud detection

ТЕМА: 21.02.2018г. Отказ в удовлетворении иска по основаниям пропуска ПАО «Дельта Банк» сроков исковой давности на обращение в суд с иском (1 600 000. Грн.)

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Автор
  Сообщения
 • #5062
  Dmitry Kasyanenko
  Модератор

  АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

  03110м. Київ, вулиця Солом’янська, 2-а

  П О С Т А Н О В А

  І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

  21 лютого 2018 року м. Київ

  Справа №753/41/17-ц

  Резолютивна частина постанови оголошена 21 лютого 2018 року

  Повний текст постанови складено 23 лютого 2018 року

  Апеляційний суд м. Києва в складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

  судді-доповідача Стрижеуса А.М.,

  суддів: Поливач Л.Д., Шкоріної О.І.

  секретаря: Павлишина П.О.

  сторони: позивач Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк»

  відповідач: ОСОБА_1

  розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за апеляційною скаргою представника відповідача ОСОБА_2, який діє на підставі довіреності в інтересах ОСОБА_1 на рішення Дарницького районного суду м. Києва, ухваленого 14 листопада 2017 року суддею Леонтюк Л.К. в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, повний текст рішення виготовлено 15 листопада 2017 року, у справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, –

  В С Т А Н О В И Л А:

  Справа №753/41/17-ц № апеляційного провадження:22-ц-796/1394/2018 Головуючий у суді першої інстанції: Леонтюк Л.К.Доповідач у суді апеляційної інстанції: Стрижеус А.М. Позивач ПАТ «Дельта Банк» 02 жовтня 2013 року звернувся до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

  В обґрунтування позовних вимог посилався на те, що 30 листопада 2006 року між Акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк» (правонаступник публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»), правонаступником якого в свою чергу є позивач, та відповідачем ОСОБА_1 був укладений Договір про надання споживчого кредиту № 11087575000, відповідно до Додаткової угоди № 1 від 24 лютого 2009 року реєстраційний номер було змінено на № 11087575001 , згідно з умовами якого Банк надав відповідачу кредитні кошти у розмірі 168 000, 00 швейцарських франків з розрахунку 8, 49 % річних на строк з 30 листопада 2006 року по 30 листопада 2017 року. Банк свої зобов’язання за договором виконав у повному обсязі.

  Відповідач умови Договору кредиту належним чином не виконують, у зв’язку з чим, станом на 04 вересня 2013 року утворилась заборгованість у розмірі 1 572 691, 97 грн. ( один мільйон п’ятсот сімдесят дві тисячі шістсот дев’яносто одна гривня 97 копійок, яка складається з: суми заборгованості за кредитом – 1 117 110 гривень 13 копійок; суми заборгованості за відсотками – 455 581 гривня 83 копійки.

  Рішенням Дарницького районного суду м. Києва від 14 листопада 2017 року позовні вимоги Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до ОСОБА_1, про стягнення заборгованості за кредитним договором – задоволено.

  Стягнуто з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» ( МФО 380236, ЄДРПОУ 34047020 ) заборгованість за кредитним договором № 11087575000 від 30 листопада 2006 року в сумі 1 572 691( один мільйон п’ятсот сімдесят дві тисячі шістсот дев’яносто одна ) гривня 97 копійок з яких:

  – за кредитним договором № 11087575000 – 10 839 (десять тисяч вісімсот тридцять дев’ять) гривень 92 копійки;

  за додатковою угодою № 11087575001 до кредитного договору – 1 117 110 (один мільйон сто сімнадцять тисяч сто десять) гривень, з яких прострочена заборгованість 541 570 (п’ятсот сорок одна тисяча п’ятсот сімдесят) гривень 63 копійки;

  – сума заборгованості за відсотками – 444 741 ( чотириста сорок чотири тисячі сімсот сорок одна) гривня 13 копійок, з яких прострочена заборгованість 275 723 ( двісті сімдесят п’ять тисяч сімсот двадцять три) гривні 45 копійок.

  Стягнуто з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» ( МФО 380236, ЄДРПОУ 34047020 ) судовий збір у розмірі 3 441,00 грн. ( три тисячі чотириста сорок одну) гривню.

  Не погоджуючись з рішенням суду, представником відповідача ОСОБА_2, який діє на підставі довіреності в інтересах ОСОБА_1, подано апеляційну скаргу, в якій він просить рішення суду скасувати та ухвалити нове, яким відмовити в задоволенні позовних вимог, посилаючись на те, що рішення суду є незаконним та необґрунтованим, ухваленим без повного та всебічного дослідження обставин справи.

  Відповідно до п.8 ч.І Розділу XIII Прикінцеві та перехідні положення ЦПК України у редакції Закону № 2147-УІІІ від 03 жовтня 2017 року, до утворення апеляційних судів в апеляційних округах їхні повноваження здійснюють апеляційні суди, у межах територіальної юрисдикції яких перебуває місцевий суд, який ухвалив судове рішення, що оскаржується.

  Відповідно до ч. 6 ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», у разі ліквідації суду, що здійснює правосуддя на території відповідної адміністративно- територіальної одиниці (відповідних адміністративно-територіальних одиниць), та утворення нового суду, який забезпечує здійснення правосуддя на цій території, суд, що ліквідується, припиняє здійснення правосуддя з дня опублікування в газеті «Голос України» повідомлення голови новоутвореного суду про початок роботи новоутвореного суду.

  Відповідно до п. З Розділу XII Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року № 1402 – VIII апеляційні суди, утворені до набрання чинності цим Законом, продовжують здійснювати свої повноваження до утворення апеляційних судів у відповідних апеляційних округах. Такі апеляційні суди у відповідних апеляційних округах мають бути утворені та розпочати здійснювати правосуддя не пізніше трьох років з дня набрання чинності цим Законом.

  У зв’язку із зазначеним справа підлягає розгляду судом у порядку, встановленому ЦПК України у редакції Закону № 2147-VІІІ від 03 жовтня 2017 року.

  В судовому засіданні представник відповідача ОСОБА_3, підтримала доводи апеляційної скарги.

  Представник позивача Святецький В.І., який діє на підставі довіреності в інтересах ПАТ «Дельта Банк», проти доводів апеляційної скарги заперечував, посилаючись на законність та обґрунтованість рішення суду.

  Відповідно до ч. 1 ст. 367 ЦПК України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

  Розглянувши справу в межах доводів та вимог апеляційної скарги, перевіривши обґрунтованість та законність оскаржуваного рішення в межах доводів апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

  Як убачається з матеріалів справи та встановлено судом, 30 листопада 2006 року між Акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк») та ОСОБА_1 був укладений Договір про надання споживчого кредиту № 11087575000 (т.1 а. с. 6 – 16 ), відповідно до Додаткової угоди № 1 від 24 лютого 2009 року реєстраційний номер було змінено на № 11087575001 ( т.1 а. с. 25 ), згідно з умовами якого Банк надав ОСОБА_1 кредитні кошти у розмірі 168 000, 00 швейцарських франків з розрахунку 8,49 % річних на строк з 30 листопада 2006 року по 30 листопада 2017 року.

  08 грудня 2011 року між Банком та позивачем було укладено Договір купівлі – продажу прав вимоги за кредитами (т.1 а. с .50 – 51), відповідно до якого в порядку, обсязі та на умовах, визначених даним Договором, Банк передає ( відступає ) позивачу права вимоги за кредитними та забезпечувальними договорами, внаслідок чого позивач замінює Банк як кредитора (стає новим кредитором) у зазначених зобов’язаннях, а внаслідок передачі від Банку до позивача прав вимоги до боржників, до позивача переходить (відступається) право вимагати (замість Банку) від боржників повного, належного та реального виконання обов’язків за кредитними та забезпечувальними договорами.

  Відповідно до пункту 1.2.2 Договору кредиту відповідач 1 зобов’язаний повернути кредит у явному обсязі в терміни та розмірах, що встановлені графіком погашення кредиту згідно Додатку № 1 до Договору кредиту.

  Відповідно до пунктів 1.3.1, 1.3.3, 1.3.4 Договору кредиту нарахування процентів за цим договором здійснюється щомісяця в останній робочий день поточного місяця, методом факт / 360 відповідно до вимог нормативно – правових актів Національного банку України та чинного законодавства України. Термін сплати процентів: з 01 по 25 число ( включно ) кожного місяця, наступного за тим, за який були нараховані Банком такі проценти.

  Відповідно до пункту 11.1 Договору кредиту, позивач має право вимагати повного виконання кредиту, сплати процентів, комісій, штрафних санкцій та інших платежів, передбачених цим договором, а також відшкодування збитків, завданих Банку внаслідок невиконання або неналежного виконання відповідачем 1 та / або його поручителями умов цього договору та договорів, укладених у забезпечення виконання відповідачем 1 зобов’язань за цим договором, а позичальник зобов’язаний протягом 32 календарних днів з дати надіслання позивачем відповідної вимоги повернути суму заборгованості по кредиту, що залишилась, сплатити проценти, комісії, штрафні санкції, інші платежі за цим Договором, а також відшкодувати збитки, завдані позивачу, у випадках, передбачених пунктами а – ж, в тому числі і в випадку порушення відповідачем 1 строків платежів, що встановлені Договором кредиту.

  Відповідач умови Договору кредиту належним чином не виконує, про що неодноразово повідомлявся в тому числі й шляхом направлення Досудових вимоги про виконання зобов’язань згідно умов Договору (т.1 а. с. 36 – 37 ).

  Однак зобов’язання не виконані, у зв’язку з чим, станом на 04 вересня 2013 року у відповідача перед позивачем наявна заборгованість у розмірі 1 572 691, 97 грн. ( один мільйон п’ятсот сімдесят дві тисячі шістсот дев’яносто одна гривня 97 копійок ), яка складається з: суми заборгованості за кредитом – 1 117 110 гривень 13 копійок; суми заборгованості за відсотками – 455 581 гривня 83 копійки.

  Встановивши наведені обставини, суд першої інстанції дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення позовних вимог.

  Про те, з таким висновком суду першої інстанції неможливо погодитись, оскільки він не ґрунтується на повному та всебічному дослідженні матеріалів справи, виходячи з наступного.

  Відповідно до ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірах та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти (ч. 1 ст. 1048 ЦК України).

  Згідно з нормою ст. 526 ЦК України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

  У разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: зміна умов зобов’язання; сплата неустойки; відшкодування збитків та моральної шкоди (ст. 611 ЦК України).

  Порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання) (ст. 610 ЦК України).

  Одним із видів порушення зобов’язання є прострочення – невиконання зобов’язання в обумовлений сторонами строк.

  При цьому в законодавстві визначаються різні поняття як «строк дії договору», так і «строк (термін) виконання зобов’язання» (ст.ст. 530, 631 ЦК України).

  Якщо в зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню в цей строк (термін).

  Зобов’язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події (ч. 1 ст. 530 ЦК України).

  Наслідки прострочення позичальником повернення позики визначено у ст. 1050 ЦК України. Якщо договором встановлений обов’язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до ст. 1048 цього Кодексу (ч. 2 ст. 1050 ЦК України).

  Пунктом 5.5 договору про надання споживчого кредиту №11087575000 від 30 листопада 2011 року передбачено, що у випадку порушення позичальником термінів повернення кредиту або термінів сплати процентів, комісій банк має право вимагати дострокового повернення кредиту та нарахованих процентів у порядку, встановленому розділом 11 цього договору.

  У липні 2010 року ОСОБА_1 надійшло повідомлення ПАТ «УкрСиббанк» від 15 липня 2010 року №29-35 про дострокове погашення заборгованості (т.1 а.с. 133), яка складала 196123,51 швейцарських франків, у тому числі: 130773,99 швейцарських франків по кредиту та 65349,52 швейцарських франків по процентах.

  Наведені письмові докази свідчать про те, що ПАТ «УкрСиббанк» у липні 2010 року змінив строк погашення кредитної заборгованості у зв’язку з порушенням боржником умов кредитного договору, згідно з якими банк скористався своїм правом, передбаченим ч. 2 ст. 1050 ЦК України та умовами договору про надання споживчого кредиту, і змінив строк виконання зобов’язань за кредитним договором, зазначивши днем остаточного їх погашення сьомий день з дня направлення відповідної письмової вимоги, тобто з 15 липня 2010 року (т.1 а. с. 133).

  У той час з вимогами про стягнення заборгованості правонаступник ПАТ «УкрСиббанк» – ПАТ «Дельта Банк», звернувся до суду в жовтні 2013 року (т.1 а.с.2).

  Відповідно до ст. 256 ЦК України позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

  Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові (ч. 4 ст. 267 ЦК України).

  Цивільне законодавство передбачає два види позовної давності: загальну і спеціальну. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (ст. 257 ЦК України). Для окремих видів вимог законом встановлена спеціальна позовна давність.

  За загальним правилом перебіг загальної і спеціальної позовної давності починається з дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ч. 1 ст. 261 ЦК України).

  Для обчислення позовної давності застосовуються загальні положення про обчислення строків, що містяться у ст. ст. 252-255 ЦК України.

  При цьому початок перебігу позовної давності пов’язується не стільки зі строком дії (припинення дії) договору, як з певними моментами (фактами), які свідчать про порушення прав особи (ст. 261 ЦК України).

  За змістом цієї норми початок перебігу позовної давності співпадає з моментом виникнення у зацікавленої сторони права на позов, тобто можливості реалізувати своє право в примусовому порядку через суд.

  Відповідно до ч.3 ст. 267 ЦК України позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення.

  Із заявою про застосування строків позовної давності сторона відповідача звернулася до суду 22 березня 2017 року (т.2 а.с.61), тобто до винесення рішення судом першої інстанції.

  Одним із документів аналітичного обліку є банківська виписка, яка містить дату, номер, короткий зміст операції і суму за дебетом і кредитом, а також залишки на початок та кінець періоду.

  Відповідно до п.5.6 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003р. №254, виписки з особових рахунків клієнта є підтвердженням виконаних за день операційі призначаються для видачі або відсилання клієнту.

  Згідно Інструкції по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затвердженої постановою НБУ від 17.06.2004 р. №280, на рахунку №2207 обліковується прострочена заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам. За дебетом рахунку проводяться суми простроченої заборгованості за наданими кредитами. За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами; суми списання безнадійної заборгованості.

  Посилання представника позивача про те, що відповідач останній платіж за кредитним договором здійснив 28 жовтня 2011 року в сумі 1321 гривня 09 копійок відповідно до виписки по кредитному договору не заслуговують на увагу, оскільки проведення оплати після зміни умов кредитного договору, не свідчить про виконання умов кредитного договору, що були змінені відповідно до вимоги банку від 15 липня 2010 року і в подальшому не змінювалися, а відтак не може бути підставою для переривання строку позовної давності, початок перебігу якого розпочався у банку на сьомий день з дня направлення відповідної письмової вимоги, тобто з 15 липня 2010 року.

  Крім того, відсутність платіжних документів, які б підтверджували проведення операції прийняття грошових коштів банком від відповідача, не дає підстав вважати, що відповідачем здійснювався платіж 28 жовтня 2011 року в сумі 1321 гривня 09 копійок, а виписка по рахунку №2207 містить суперечливі дані.

  Наведені обставини, враховуючи положення ст. 309 ЦПК, дають суду апеляційної інстанції підстави для скасування оскаржуваного рішення і прийняття нового судового рішення про відмову у задоволенні позову за спливом позовної давності.

  Керуючись ст.ст.268, 374, 376, 381, 382, 383, 384, 390 ЦПК України, суд, –

  П О С Т А Н О В И В:

  Апеляційну скаргу апеляційною скаргою представника відповідача ОСОБА_2, який діє на підставі довіреності в інтересах ОСОБА_1 – задовольнити.

  Рішення Дарницького районного суду м. Києва від 15 листопада 2017 року – скасувати та прийняти нове судове рішення, наступного змісту.

  В задоволенні позову Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором – відмовити.

  Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку протягом 30 днів до Верховного Суду з дня складення повної постанови шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до суду касаційної інстанції.

  Суддя-доповідач: А.М.Стрижеус

  Судді: Л.Д. Поливач

  О.І.Шкоріна

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
blank

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наяш Веб-сайт. Подробней

Cookie-файлы

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наш Веб-сайт. Cookie-файлы позволяют нам обеспечить возможность использования Веб-сайта в более удобном и доступном формате. Такие файлы, как правило, не содержат какие-либо данные, которые позволили бы нам идентифицировать вас как конкретное физическое лицо. Ваши данные будут обрабатываться с использованием cookie-файлов в течение разрешенного вами периода.


Политика использования файлов Cookie / Cookie Policy
Согласие пользователя на правила пользования веб сайтом
Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных

Закрыть