click fraud detection

ТЕМА: 08.04.2015 Про стягнення заборгованості. ПАТ “ОТП Банк”

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Автор
  Сообщения
 • #4287
  Dmitry Kasyanenko
  Модератор

  АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

  справа №22-ц/796/238/2015 головуючий у 1-й інстанції: Беспалов О.О.

  Р І Ш Е Н Н Я

  І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

  8 квітня 2015 року колегія суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду міста Києва в складі:

  головуючого: Головачова Я.В.

  суддів: Шахової О.В., Поливач Л.Д.

  при секретарі: Бугай О.О.

  розглянувши в судовому засіданні цивільну справу за позовом публічного акціонерного товариства “ОТП Банк” до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на заочне рішення Дніпровського районного суду міста Києва від 27 квітня 2010 року,

  в с т а н о в и л а :

  У вересні 2009 року ПАТ “ОТП Банк” звернулося до суду із зазначеним позовом, обґрунтовуючи свої вимоги тим, що 1 лютого 2008 року між ЗАТ “ОТП Банк” та ТОВ “Міжнародна Промінвест Компанія” був укладений договір про надання овердрафту № OD-SME 008/043/2008, за умовами якого банк надав позичальнику кредит у розмірі 120000 грн. з фіксованою процентною ставкою 17,5% строком до 31 січня 2009 року. У забезпечення виконання зобов’язань ТОВ “Міжнародна Промінвест Компанія” за договором овердрафту, 1 лютого 2008 року між ЗАТ “ОТП Банк” та ОСОБА_1 був укладений договір поруки № SR-SME 008/043/2008, відповідно до умов якого поручитель зобов’язався відповідати за повне та своєчасне виконання боржником зобов’язань перед кредитором за кредитним договором в повному обсязі. Взяті на себе зобов’язання позичальник ТОВ “Міжнародна Промінвест Компанія” не виконало, у зв’язку з чим виникла заборгованість в розмірі 191953 грн. 79 коп. Позивач неодноразово звертався до ТОВ “Міжнародна Промінвест Компанія” з письмовими вимогами про погашення суми боргу. Проте, вказані вимоги були залишені позичальником без реагування. Виходячи з умов договору поруки, банк звернувся до відповідача з вимогою здійснити виконання боргових зобов’язань. Однак, в порушення умов договору поруки відповідач суму боргу за договором овердрафту не сплатив.

  Посилаючись на викладене, ПАТ “ОТП Банк” просило суд стягнути з ОСОБА_1 на свою користь суму боргу у розмірі 191953 грн. 79 коп., з яких: 118380 грн. 26 коп. – залишок заборгованості за кредитом; 37784 грн. 84 коп. – несплачені відсотки за користування кредитом; 35788 грн. 69 коп. – пеня за прострочення виконання зобов’язання, та судові витрати.

  Заочним рішенням Дніпровського районного суду міста Києва від 27 квітня 2010 року позов ПАТ “ОТП Банк” задоволено. Стягнуто з ОСОБА_1 на користь ПАТ “ОТП Банк” кошти в сумі 191953 грн. 79 коп. та судові витрати в сумі 1820 грн.

  У поданій апеляційній скарзі ОСОБА_1, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права, просить скасувати рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення про відмову у задоволенні позову. Скаржник зазначає, що вимоги банку до нього як до поручителя є необґрунтованими та безпідставними.

  Представник ОСОБА_1 – ОСОБА_2 в суді апеляційної інстанції підтримав апеляційну скаргу з наведених в ній підстав.

  Представник ПАТ “ОТП Банк” в суд апеляційної інстанції не з’явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином. З урахуванням положень ч. 2 ст. 305 ЦПК України його неявка не перешкоджає розглядові справи.

  Розглянувши справу в межах доводів апеляційної скарги, перевіривши законність і обґрунтованість ухваленого у справі рішення в цій частині, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

  Судом установлено, що 1 лютого 2008 року між ЗАТ “ОТП Банк” та ТОВ “Міжнародна Промінвест Компанія” був укладений договір про надання овердрафту № OD-SME 008/043/2008, за умовами якого банк надав позичальнику кредит у розмірі 120000 грн. з фіксованою процентною ставкою 17,5% строком до 31 січня 2009 року.

  Відповідно до п. 1.1. частини № 2 договору про надання овердрафту № OD-SME 008/043/2008 від 1 лютого 2008 року банк надає позичальнику овердрафт в межах ліміту овердрафту, визначеного у частині № 1 цього договору, а позичальник зобов’язується належним чином використати та повернути банку суму отриманого кредиту, а також сплатити відповідну плату за користування кредитом і виконати всі інші зобов’язання, як вони визначені у цьому договору, зокрема п.п. 1.4.-1.6. договору.

  У забезпечення виконання зобов’язань ТОВ “Міжнародна Промінвест Компанія” за договором овердрафту, 1 лютого 2008 року між ЗАТ “ОТП Банк” та ОСОБА_1 був укладений договір поруки № SR-SME 008/043/2008.

  Згідно з п.п. 1.1., 1.2. договору поруки поручитель зобов’язався відповідати за повне та своєчасне виконання боржником зобов’язань перед кредитором за кредитним договором, в повному обсязі таких зобов’язань. Поручитель та боржник відповідають як солідарні боржники, що означає, що кредитор може звернутись з вимогою про виконання боргових зобов’язань як до боржника, так і до поручителя, чи до обох одночасно.

  Як убачається з матеріалів справи, внаслідок неналежного виконання зобов’язання за кредитним договором станом на 10 вересня 2009 року утворилась заборгованість в розмірі 191953 грн. 79 коп., з яких: 118380 грн. 26 коп. – залишок заборгованості за кредитом; 37784 грн. 84 коп. – несплачені відсотки за користування кредитом; 35788 грн. 69 коп. – пеня за прострочення виконання зобов’язання

  Ухвалюючи рішення про задоволення позову ПАТ “ОТП Банк”, суд першої інстанції виходив із того, що позичальник та поручитель належним чином не виконали свої зобов’язання за договором про надання овердрафту № OD-SME 008/043/2008 від 1 лютого 2008 року, а тому банк має право на стягнення заборгованості з поручителя.

  Проте з таким висновком суду погодитись не можна.

  Згідно зі ст. 526 ЦК України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

  Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов’язання боржником (ч. 1 ст. 553 ЦК України).

  Відповідно до ст. 554 ЦК України у разі порушення боржником зобов’язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

  За змістом ч. 4 ст. 559 ЦК України порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя.

  Відповідно до п. 2 (частина 1) договору про надання овердрафту строк дії ліміту овердрафту встановлено з 1 лютого 2008 року до 31 січня 2009 року.

  Згідно з п. 1.8.1. договору овердрафту банк має право вимагати дострокового виконання боргових зобов’язань в цілому або у визначеній банком частині у випадку не виконання позичальником своїх зобов’язань за цим договором. При цьому, виконання боргових зобов’язань повинно бути проведено позичальником протягом 7 (семи) банківських днів з дати надіслання банком відповідної вимоги.

  Із матеріалів справи убачається, що 15 травня 2008 року та 22 червня 2008 року ОСОБА_1 та ТОВ “Міжнародна Промінвест Компанія” ПАТ “ОТП Банк” було направлено вимоги від 7 травня 2008 року, згідно з якими банк вимагав достроково виконати зобов’язання за договором про надання овердрафту в повному обсязі протягом 7 (семи) банківських днів з дати надіслання банком цієї вимоги (а. с. 18-21).

  Таким чином, направлення банком позичальнику та поручителю ОСОБА_1 такої вимоги свідчить про зміну строку повернення кредиту.

  Визначена договором зміна строку погашення кредиту має значення для вирішення питання про припинення поруки.

  Як роз’яснено у п. 24 постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 березня 2012 року № 5 “Про практику застосування судами законодавства при вирішення спорів, що виникають із кредитних правовідносин”, відповідно до частини четвертої статті 559 ЦК України порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя.

  При вирішенні таких спорів суд має враховувати, що згідно зі статтею 526 ЦК України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору. Отже, якщо кредитним договором не визначено інші умови виконання основного зобов’язання, то у разі неналежного виконання позичальником своїх зобов’язань за цим договором строк пред’явлення кредитором до поручителя вимоги про повернення отриманих у кредит коштів має обчислюватися з моменту настання строку погашення зобов’язання згідно з такими умовами, тобто з моменту настання строку виконання зобов’язання у повному обсязі або у зв’язку із застосуванням права на повернення кредиту достроково.

  Позов до ОСОБА_1, як фінансового поручителя, пред’явлено лише 10 вересня 2009 року (а. с. 3).

  Ураховуючи викладене, а також те, що вимоги до поручителя в установлений законом строк позикодавцем пред’явлено не було, колегія суддів дійшла висновку, що порука є припиненою на підставі ч. 4 ст. 559 ЦК України.

  За таких обставин колегія суддів вважає необхідним скасувати рішення суду першої інстанції про задоволення позову ПАТ “ОТП Банк” до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором про надання овердрафту № OD-SME 008/043/2008 від 1 лютого 2008 року в розмірі 191953 грн. 79 коп. і ухвалити нове рішення про відмову у задоволенні позову.

  Ураховуючи викладене, апеляційна скарга підлягає задоволенню.

  Керуючись ст. ст. 303, 307, 309, 313, 314, 316 ЦПК України, колегія суддів,

  в и р і ш и л а :

  Апеляційну скаргу ОСОБА_1 задовольнити.

  Заочне рішення Дніпровського районного суду міста Києва від 27 квітня 2010 року скасувати та ухвалити нове рішення наступного змісту.

  У задоволенні позову публічного акціонерного товариства “ОТП Банк” відмовити.

  Рішення набирає законної сили з моменту його проголошення, але може бути оскаржене в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів з дня набрання ним законної сили шляхом подання до цього суду касаційної скарги.

  Головуючий Судді:

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
blank

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наяш Веб-сайт. Подробней

Cookie-файлы

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наш Веб-сайт. Cookie-файлы позволяют нам обеспечить возможность использования Веб-сайта в более удобном и доступном формате. Такие файлы, как правило, не содержат какие-либо данные, которые позволили бы нам идентифицировать вас как конкретное физическое лицо. Ваши данные будут обрабатываться с использованием cookie-файлов в течение разрешенного вами периода.


Политика использования файлов Cookie / Cookie Policy
Согласие пользователя на правила пользования веб сайтом
Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных

Закрыть