click fraud detection

ТЕМА: 22.06.2016 Про визнання недійсним договору поруки. ПАТ «Дельта Банк»

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Автор
  Сообщения
 • #4828
  Dmitry Kasyanenko
  Модератор

  22.06.2016

  Броварський міськрайонний суд Київської області

  м. Бровари № справи 361/6363/15-ц

  провадження № 2/361/216/16

  У Х В А Л А

  22 червня 2016 року Броварський міськрайонний суд Київської області в складі:

  головуючої судді Білик Г.О.

  при секретарі Коваль О.О.

  розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Бровари цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до ОСОБА_1, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором та за зустрічним позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» третя особа з самостійними вимогами ОСОБА_3, третя особа без самостійних вимог ОСОБА_2 про визнання недійсним договору поруки,-

  В С Т А Н О В И В:

  ПАТ «Дельта Банк» звернувся до суду з позовом, в якому просить стягнути солідарно з відповідача заборгованість за кредитним договором № 2621/0208/72-025 від 20.02.2008 року в сумі 1373362 (один мільйон триста сімдесят три тисячі триста шістдесят дві) грн. 18 коп. Судові витрати просить покласти на відповідача.

  Представник відповідача ОСОБА_4 в судовому засіданні заявив клопотання про залишення позовної заяви без розгляду, посилаючись на те, що позовну заяву від імені позивача підписано представником за довіреністю,ОСОБА_5 Також в підтвердження повноважень на подання позову та ведення справи від імені банкуОСОБА_6 надала суду довіреність від 28 квітня 2016 року, підписану уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_7

  Зазначені довіреності, у свою чергу підписані уповноваженою особою фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в Публічному акціонерному товаристві «Дельта Банк» ОСОБА_7 Проте, ці довіреності не є належним доказом наявності у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повноважень на подання позову від імені банку та ведення справивід імені ПАТ «Дельта Банк», оскільки відповідно Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» правом надавати такі повноваження наділено лише виконавчу дирекцію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та можливості передоручення своїх повноважень уповноваженими особами Фонду іншим особам законом не передбачено.

  Дослідивши матеріали справи, заслухавши сторін, суд приходить до наступного.

  Відповідно до ст. 34 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочинає процедуру виведення неплатоспроможного банку з ринку не пізніше наступного робочого дня після офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних. Виконавча дирекція Фонду не пізніше наступного робочого дня після офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних призначає з числа працівників Фонду уповноважену особу Фонду (кілька уповноважених осіб Фонду), якій Фонд делегує всі або частину своїх повноважень тимчасового адміністратора. Усі або частина повноважень Фонду, визначені цим Законом, можуть бути делеговані одній або кільком особам Фонду. У разі делегування повноважень кільком уповноваженим особам Фонд зазначає обсяг повноважень кожної з них. Здійснення повноважень управління банку може бути делеговано тільки одній уповноваженій особі. Під час тимчасової адміністрації Фонд має повне і виняткове право управляти банком відповідно до цього Закону, нормативно-правових актів Фонду та вживати дії, передбачені планом врегулювання.

  Згідно ст. 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» з дня початку процедури виведення Фондом з ринку призупиняються всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів) та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту). Фонд набуває всі повноваження органів управління банку та органів контролю з дня початку тимчасової адміністрації і до її припинення.

  Відповідно до п. 5) ч. 2, ч. 3 та п. 1) ч. 4 ст. 37 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд безпосередньо або уповноважена особа Фонду у разі делегування їй повноважень має право заявляти від імені банку позови майнового та немайнового характеру до суду, у тому числі позови про винесення рішення, відповідно до якого боржник має надати інформацію про свої активи. Уповноважена особа Фонду діє від імені банку в межах повноважень Фонду. На виконання своїх повноважень уповноважена особа Фонду діє без довіреності від імені банку, має право підпису будь-яких договорів (правочинів), інших документів від імені банку.

  Суд приходить до висновку, що вжиття у встановленому законом порядку заходів щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку покладено безпосередньо на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб або шляхом делегування повноважень на уповноважену особу Фонду.

  При цьому, можливість передоручення своїх повноважень уповноваженою особою (уповноваженими особами) Фонду іншим особам Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» не передбачена.

  Судом встановлено, що постановою Правління Національного банку України від 02 березня 2015 року № 150 Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» віднесено до категорії неплатоспроможних та повідомлено Фонд гарантування вкладів фізичних осіб про прийняття Національним банком України рішення щодо віднесення Банку до категорії неплатоспроможних.

  Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02 березня 2015 року № 51 розпочато з 03 березня 2015 року процедуру виведення ПАТ «Дельта Банк» з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації. Тимчасову адміністрацію запроваджено строком на три місяці з 03 березня 2015 року по 02 червня 2015 року. Призначено уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «Дельта Банк» провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_7.

  Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 08 квітня 2015 року № 71 до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02 березня 2015 року № 51 внесено зміни, виклавши пункт 2 цього рішення в такій редакції: «Тимчасову адміністрацію запровадити строком на шість місяців з 03 березня 2015 року по 02 вересня 2015 року включно».

  Таким чином тимчасова адміністрація у ПАТ «Дельта Банк» запроваджена на строк з 03 березня 2015 року по 02 вересня 2015 року включно, та уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «Дельта Банк» призначений ОСОБА_7

  Судом також встановлено, що позовна заява від імені ПАТ «Дельта Банк» подана 03 вересня 2015 року ОСОБА_5, який підписав позовну заяву.

  В підтвердження повноважень на подання позовної заяви представником додано довіреність від 21.07. 2015 року, підписану уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_7

  Також в підтвердження повноважень на подання позову та ведення справи від імені банкуОСОБА_6 надала суду довіреність від 28 квітня 2016 року, підписану уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_7

  Суд приходить до висновку, що дані довіреність не є належним доказом наявності у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повноважень на подання позовної заяви та ведення справивід імені ПАТ «Дельта Банк», оскільки правом надавати такі повноваження Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» наділено лише виконавчу дирекцію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та можливості передоручення своїх повноважень уповноваженими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб іншим особам Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» не передбачає.

  Згідно п. 2 ч. 1 ст. 207 ЦПК України суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду, якщо заяву від імені заінтересованої особи подано особою, яка не має повноважень на ведення справи.

  Враховуючи викладене, позовна заява підлягає залишенню без розгляду.

  керуючись п. 2 ч.1 ст. 207 ЦПК України , суд

  У Х В А Л И В :

  Позовну заяву Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до ОСОБА_1, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором № 2621/0208/72-025 від 20.02.2008 року в сумі 1373362 (один мільйон триста сімдесят три тисячі триста шістдесят дві) грн. 18 коп. – залишити без розгляду.

  Апеляційна скарга на ухвалу суду подається доАпеляційного судуКиївськоїобласті черезБроварськийміськрайоннийсуд протягом пятиднів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалубуло постановлено без участіособи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягомпяти днів з дня отримання копії ухвали.

  Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку дляподання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано,набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

  Повний текст ухвали виготовлено 22 червня 2016 року

  Суддя Г.О. Білик

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
blank

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наяш Веб-сайт. Подробней

Cookie-файлы

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наш Веб-сайт. Cookie-файлы позволяют нам обеспечить возможность использования Веб-сайта в более удобном и доступном формате. Такие файлы, как правило, не содержат какие-либо данные, которые позволили бы нам идентифицировать вас как конкретное физическое лицо. Ваши данные будут обрабатываться с использованием cookie-файлов в течение разрешенного вами периода.


Политика использования файлов Cookie / Cookie Policy
Согласие пользователя на правила пользования веб сайтом
Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных

Закрыть