click fraud detection

ТЕМА: 23.03.2016 Про визнання поруки припиненою. ПАТ «Альфа-Банк»

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Автор
  Сообщения
 • #4800
  Dmitry Kasyanenko
  Модератор

  Справа № 345/3306/14-ц

  Провадження № 22-ц/779/617/2016

  Категорія 27

  Головуючий у 1 інстанції Мигович О. М.

  Суддя-доповідач Ясеновенко Л.В.

  УХВАЛА

  ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

  23 березня 2016 року м. Івано-Франківськ

  Колегія суддів судової палати з розгляду цивільних справ Апеляційного суду Івано-Франківської області в складі:

  головуючої Ясеновенко Л.В.,

  суддів: Вакарук В.М., Проскурніцького П.І.,

  секретаря Драганчук У.М.,

  з участю представника ОСОБА_2,

  розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за договором кредиту та за зустрічним позовом ОСОБА_4 до ПАТ «Альфа-Банк», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору ОСОБА_2 про визнання поруки припиненою за апеляційною скаргою ПАТ «Альфа-Банк» на рішення Калуського міськрайонного суду від 15 січня 2016 року, –

  в с т а н о в и л а :

  12.08.2014 року ПАТ «Альфа-Банк» звернулось з позовом до ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за договором кредиту.

  Позовні вимоги мотивовані тим, що у зв’язку з неналежним виконанням ОСОБА_2 зобов’язань по кредитному договору № 700003400 від 04.02.2008 року, укладеному між сторонами на суму 28102,81 доларів США, зі сплатою 14,5 % річних та кінцевим терміном повернення 05.02.2015 року, утворилась заборгованість, яка станом на 24.06.2014 року становить 1906568,71 грн., з яких 289071,91 грн. заборгованість за кредитом, 124487,30 грн. заборгованість за відсотками та 1493009,50 грн. пеня.

  Оскільки ОСОБА_2 не виконала взяті на себе зобов’язання по договору кредиту просили стягнути вищевказану заборгованість в солідарному порядку з неї та ОСОБА_3, яка є поручителем за договором поруки №700003400-П від 04.02.2008 року.

  23.02.2015 року ОСОБА_4 подала зустрічний позов до ПАТ «Альфа-Банк», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору ОСОБА_2 про визнання поруки припиненою, посилаючись на те, що 01.09.2008 року Банк без її згоди збільшив відсоткову ставку за користування кредитом з 14,5% до 16,5%, внаслідок чого збільшився обсяг її відповідальності, що відповідно до ст.559 ЦК є підставою для припинення поруки.

  Ухвалою Калуського міськрайонного суду від 09.10.2015 року провадження у справі в частині позовних вимог ПАТ «Альфа-Банк» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за договором кредиту закрито.

  Рішенням Калуського міськрайонного суду від 15.01.2016 року в задоволенні позову ПАТ «Альфа-Банк» до ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за договором кредиту відмовлено.

  Зустрічний позов ОСОБА_4 до ПАТ «Альфа-Банк» про визнання поруки припиненою задоволено.

  Постановлено визнати поруку ОСОБА_3, що виникла на підставі договору поруки №700003400-П від 04.02.2008 року, припиненою.

  Стягнуто з ПАТ «Альфа-Банк» на користь ОСОБА_4 243,60 грн. витрат по оплаті судового збору.

  У апеляційній скарзі ПАТ «Альфа-Банк» посилається на незаконність рішення суду.

  Судом не було враховано того, що згідно умов кредитного договору останнім днем виконання основного зобов’язання є 05.02.2015 року, а тому пред’явивши позов 12.08.2014 року позивач не пропустив шестимісячний строк для звернення з вимогою до поручителя.

  Крім того, поручитель, підписавши договір поруки фактично погодився зі всіма його умовами та вважав їх прийнятними. Поручитель при укладенні договору поруки надала свою згоду на можливе подальше внесення змін до Кредитного договору.

  Просив рішення суду скасувати та ухвалити нове рішення, яким позов про стягнення заборгованості за договором кредиту задовольнити, а у задоволенні зустрічного позову відмовити.

  Представник ПАТ «Альфа-Банк» в судове засідання не з’явився, хоча належним чином був повідомлений про місце і час розгляду справи.

  Представник ОСОБА_2 апеляційну скаргу не визнала.

  Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представника ОСОБА_2, дослідивши матеріали справи, колегія суддів приходить до висновку про відхилення апеляційної скарги з таких підстав.

  З матеріалів справи вбачається, що 04.02.2008 року між ПАТ «Альфа Банк» та ОСОБА_2 було укладено договір кредиту № 700003400 на суму 28102,81 доларів США, зі сплатою 14,5 % річних та кінцевим терміном повернення 05.02.2015 року.

  Для забезпечення виконання кредитних зобов’язань 04.02.2008 року між ПАТ «Альфа Банк» та ОСОБА_3 було укладено договір поруки №700003400-П, за умовами якого поручитель зобов’язується відповідати перед кредитором за невиконання ОСОБА_2 зобов’язань за договором кредиту № 700003400 від 04.02.2008 року.(а.с.11 т.1).

  Встановлено, що з 01.09.2008 року Банк змінив відсоткову ставку за користування кредитом з 14,5 % до 16,5 %, однак поручитель – відповідач ОСОБА_3 не була повідомлена про внесення змін до договору кредиту.(а.с.18 т.1)

  Відповідно до ст. 553 ЦК за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов’язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов’язання боржником.

  Згідно ч.1 ст. 559 порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов’язання, а також у разі зміни зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності.

  Обсяг відповідальності поручителя визначається договором поруки.

  Відповідно до ч.4 ст.559 ЦК України порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя. Якщо строк основного зобов’язання не встановлений або встановлений моментом пред’явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред’явить позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки.

  Встановлено, що поручитель згідно ст.3.1 договору поруки відповідає перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник.(а.с. 12)

  Згідно ст.6.3 договору поруки, цей договір діє до повного виконання зобов’язань Боржника за Основним договором. А ст. 6.4 договору передбачає, що у разі збільшення обсягу відповідпальності Боржника за Основним договором передбачена цим Договором порука діє тільки у випадку, якщо Поручитель надасть свою згоду на таке збільшення.

  У п.22 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 року № 5 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин» дано роз’яснення про те, що відповідно до частини першої статті 559 ЦК припинення договору поруки пов’язується зі зміною забезпеченого зобов’язання за відсутності згоди поручителя на таку зміну та за умови збільшення обсягу відповідальності поручителя. При цьому обсяг зобов’язання поручителя визначається як умовами договору поруки, так і умовами основного договору, яким визначено обсяг зобов’язань боржника, забезпечення виконання яких здійснює поручитель. Проте якщо в договорі поруки передбачено, зокрема, можливість зміни розміру процентів за основним зобов’язанням і строків їх виплати тощо без додаткового повідомлення поручителя та укладення окремої угоди, то ця умова договору стала результатом домовленості сторін (банку і поручителя), а отже, поручитель дав згоду на зміну основного зобов’язання.

  Якщо в договорі поруки такі умови сторонами не узгоджені, а з обставин справи не вбачається інформованості поручителя і його згоди на збільшення розміру його відповідальності, то відповідно до положень частини першої статті 559 ЦК порука припиняється у разі зміни основного зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності. У цьому випадку поручитель має право на пред’явлення позову про визнання договору поруки припиненим.

  У п.24 постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 року № 5 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин» також роз’яснено, що сама по собі умова договору про дію поруки до повного виконання позичальником зобов’язання перед кредитором або до повного виконання поручителем взятих на себе зобов’язань не може розглядатися як установлення строку дії поруки, оскільки це не відповідає вимогам статті 252 ЦК України, згідно з якою строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

  Таким чином, за відсутності у договорі поруки умови щодо строку його дії банк вправі був пред’явити вимогу до поручителя протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання.

  Також встановлено, що рішенням постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській Громадській Організації «ВСЕУКРАЇСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ» від 19 січня 2009 року постановлено стягнути з ОСОБА_2 на користь ЗАТ «Альфа Банк» 213640,25 грн. заборгованості за договором кредиту № 700003400 від 04.02.2008 року. На підставі зазначеного рішення суду видано виконавчий лист.

  Таким чином, пред’явивши вимогу про повне дострокове погашення заборгованості за договором кредиту, в тому числі і сплати відсотків за користування кредитом та пені, кредитор відповідно до ч.2 ст.1050 ЦК змінив строк виконання основного зобов’язання й був зобов’язаний пред’явити позов до поручителя протягом шести місяців, починаючи від цієї дати.

  Враховуючи те, що 01.09.2008 року кредитор без погодження з поручителем змінив зобов’язання боржника в бік збільшення, а саме, збільшив відсоткову ставку за користування крдитом з 14,5% до 16,5%, суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про припинення із цього часу поруки відповідно до ч. 1 ст. 559 ЦК України.

  Доводи апеляційної скарги не спростовують висновків суду, а тому підстав для скасування рішення суду немає.

  Керуючись ст. ст. 307, 308, 313-315, 317 ЦПК України, колегія суддів, –

  у х в а л и л а :

  Апеляційну скаргу ПАТ «Альфа-Банк» відхилити, а рішення Калуського міськрайонного суду від 15 січня 2016 року залишити без зміни.

  Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення, однак може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів з дня набрання законної сили.

  Головуюча Л.В. Ясеновенко

  Судді: В.М. Вакарук

  П.І. Проскурніцький

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
blank

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наяш Веб-сайт. Подробней

Cookie-файлы

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наш Веб-сайт. Cookie-файлы позволяют нам обеспечить возможность использования Веб-сайта в более удобном и доступном формате. Такие файлы, как правило, не содержат какие-либо данные, которые позволили бы нам идентифицировать вас как конкретное физическое лицо. Ваши данные будут обрабатываться с использованием cookie-файлов в течение разрешенного вами периода.


Политика использования файлов Cookie / Cookie Policy
Согласие пользователя на правила пользования веб сайтом
Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных

Закрыть