click fraud detection

ТЕМА: 25.11.2014 Про визнання договору поруки недійсним. БТА Банк

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Автор
  Сообщения
 • #4726
  Dmitry Kasyanenko
  Модератор

  ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

  25 листопада 2014 року Справа № 910/17680/13 Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

  Плюшка І.А. – головуючого, Дунаєвської Н.Г.,Самусенко С.С. (доповідач)

  розглянувши касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства “БТА Банк”на рішення та постанову господарського суду міста Києва від 28 квітня 2014 року Київського апеляційного господарського суду від 26 серпня 2014 рокуу справі№ 910/17680/13господарського судуміста Києваза позовомТовариства з обмеженою відповідальністю “Moldabela” до1. Товариства з обмеженою відповідальністю “Карпета Мелітополь” 2. Публічного акціонерного товариства “БТА Банк”провизнання договору поруки недійсним за зустрічним позовомПублічного акціонерного товариства “БТА Банк”до Товариства з обмеженою відповідальністю “Moldabela”за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “Карпета Мелітополь”про стягнення 4 868 634 грн. 27 коп. за участю представників: від позивача: від відповідача-2:Поставець О.О., Пипко Р.П.

  ВСТАНОВИВ:

  ТОВ “Moldabela” звернулося до господарського суду із позовом до ТОВ “Карпета Мелітополь” та ПАТ “БТА Банк” про визнання недійсним договору поруки №13-Н/09-О-П/2 від 31.08.2012. Позов мотивовано тим, що представник позивача при підписанні спірного договору діяв в інтересах відповідача-1, чим порушив приписи ст.238 ЦК України.

  ПАТ “БТА Банк” звернулося до суду із зустрічним позовом до ТОВ “Moldabela” як до поручителя, з урахуванням уточнень, про стягнення 4174037,51 грн. строкової заборгованості за кредитом, 31562,59 грн. строкової заборгованості за сплатою відсотків, 587 059,82 грн. простроченої заборгованості за сплатою відсотків, 609,27 грн. інфляційних втрат, 59 765,90 грн. пені та 15 599,18 грн. 3% річних, що разом становить 4868634,27 грн. заборгованості, у зв’язку із невиконанням позичальником своїх зобов’язань.

  Рішенням господарського суду міста Києва від 28.04.2014 (судді: Гавриловська І.О. – головуючий, Літвінова М.Є., Васильченко Т.В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 26.08.2014 (Баранець О.М. – головуючий, Пашкіна С.А., Сітайло Л.Г.), позов задоволено, визнано недійсним договір поруки №13-Н/09-О-П/2 від 31.08.2012. У зустрічному позові ПАТ “БТА Банк” відмовлено повністю.

  Господарські суди виходили із того, що довіреність, на підставі якої підписано договір поруки представником позивача, не наділяє його правом на підписання оспорюваного договору; представник позивача при підписанні договору поруки діяв в інтересах іншої особи.

  Не погоджуючись із судовими рішеннями ПАТ “БТА Банк” звернулося до Вищого господарського суду України із касаційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального права, просить їх скасувати та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову ТОВ “Moldabela” відмовити.

  Скаржник, зокрема, зазначає, що довіреність, на підставі якої діяв представник позивача при підписанні спірного договору поруки, була видана саме для підписання договору поруки, що буде забезпечувати виконання зобов’язань ТОВ “Карпета Мелітополь” перед ПАТ “БТА Банк” по договору надання овердрафту №13-Н/09-О від 22.09.2009. В даній довіреності ТОВ “Moldabela” уповноважує ОСОБА_11 на підписання договору поруки №13-Н/09-0-П. Присвоєння порядкового номеру до договору поруки не можна розглядати, як інший договір.

  Крім того, скаржник стверджує, що згідно рішення загальних зборів ТОВ “Карпета Мелітополь” від 25.08.2012, учасником якого є ТОВ “Moldabela” (частка 100%), директору ОСОБА_11 надано право на здійснення усіх необхідних дій щодо укладення додаткових угод, договорів поруки до кредитного договору №13-Н/09-О.

  Відсутність відбитку печатки на договорі не є підставою для визнання його недійсним відповідно до норм закону.

  Ухвалою Вищого господарського суду України від 06.11.2014 касаційну скаргу у справі №910/17680/13 прийнято до провадження.

  Розпорядженням секретаря першої судової палати від 24.11.2014 у зв’язку із закінченням проходження підготовки суддів Плюшка І.А., Дунаєвської Н.Г., Мележик Н.І. у Національній школі суддів України для розгляду справи №910/17680/13 сформовано колегію суддів у наступному складі: головуючий суддя – Плюшко І.А., судді Дунаєвська Н.Г., Самусенко С.С. (доповідач).

  Відповідно до вимог статті 1117 Господарського процесуального кодексу України переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанцій норм матеріального і процесуального права.

  З дотриманням передбачених законодавством меж перегляду справи в касаційній інстанції, заслухавши суддю-доповідача, представників позивача та відповідача-2, обговоривши доводи касаційної скарги та перевіривши правильність застосування норм матеріального та процесуального права господарськими судами попередніх інстанцій, колегія суддів Вищого господарського суду України дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

  Господарськими судами попередніх інстанцій встановлено, що 22.09.2009 між ВАТ “БТА Банк” (перереєстровано на ПАТ”БТА Банк”) та ТОВ “Карпета Мелітополь” як позичальником укладено договір про надання овердрафту №13-Н/09-О.

  10.09.2010 між ПАТ “БТА Банк”, ТОВ “Moldabela” як поручителем та ТОВ “Карпета Мелітополь” як боржником укладено договір поруки №13-Н/09-О-П з метою забезпечення виконання зобов’язань позичальника за вказаним договором про надання овердрафту № 13-Н/09-О від 22.09.2009.

  31.08.2012 між банком, поручителем та боржником укладено додаткову угоду №1 до договору поруки №13-Н/09-О-П від 10.09.2010, в якій сторони домовились здійснити дострокове розірвання вказаного договору поруки №13-Н/09-О-П з дати укладення цієї додаткової угоди.

  Судами встановлено, що 31.08.2012 між ПАТ “БТА Банк”, ТОВ “Карпета Мелітополь” та ТОВ “Moldabela” укладено додаткову угоду №7 до договору про надання овердрафту №13-Н/09-О від 22.09.2009, згідно якої сторони домовились внести зміни до договору про надання овердрафту №13-Н/09-О від 22.09.2009 і викласти його у новій редакції.

  Також судами встановлено, що 31.08.2012 між ПАТ “БТА Банк”, ТОВ “Карпета Мелітополь” як боржником та ТОВ “Moldabela” як поручителем укладено тристоронній договір поруки №13-Н/09-О-П/2, за яким поручитель зобов’язується перед банком відповідати солідарно в повному обсязі за своєчасне та повне виконання боржником зобов’язань за кредитним договором №13-Н/09-О від 22.09.2009.

  Предметом даного позову є вимоги позивача про визнання недійсним договору поруки №13-Н/09-О-П/2 від 31.08.2012, оскільки за твердженнями позивача, представник ТОВ “Moldabela” ОСОБА_11 діяв від імені ТОВ “Moldabela” та ТОВ “Карпета Мелітополь” одночасно.

  Відповідно до ч.1 ст.215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені, частинами першою – третьою, п’ятою та шостою статті 203 ЦК України.

  Частинами 2, 3 статті 203 ЦК України передбачено, що особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності; волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.

  За ст.238 ЦК України представник може бути уповноважений на вчинення лише тих правочинів, право на вчинення яких має особа, яку він представляє. Представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє, у своїх інтересах або в інтересах іншої особи, представником якої він одночасно є, за винятком комерційного представництва, а також щодо інших осіб, встановлених законом.

  Отже, вказана норма встановлює заборону на укладення правочину, в якому один представник одночасно виступає від імені декількох контрагентів (див. постанову ВСУ від 16.05.2011 у справі №19/87-10).

  Судами першої та апеляційної інстанцій встановлено, що спірний договір поруки №13-Н/09-О-П/2 від 31.08.2012 підписано від імені боржника та поручителя директором ТОВ “Карпета Мелітополь” ОСОБА_11.

  За вказаним договором, ОСОБА_11 діяв зі сторони поручителя на підставі довіреності від 30.08.2012, посвідченої публічним нотаріусом ОСОБА_12 за реєстровим номером 9481. Сторони договору були ознайомлені з межами повноважень ОСОБА_11

  Крім того, господарські суди встановили, що за змістом вказаної довіреності ОСОБА_11 надано повноваження виключно на підписання договору поруки №13-Н/09-О-П та додаткових угод до нього. ТОВ “Moldabela” не уповноважувало ОСОБА_11 на укладення нового договору поруки №13-Н/09-О-П/2 від 31.08.2012.

  Таким чином, господарські суди дійшли висновку про відсутність права у ОСОБА_11 укладати від імені ТОВ “Moldabela” договір поруки № 13-Н/09-О-П/2 від 31.08.2012 та про порушення положень ст.238 ЦК України.

  Зокрема, відповідно до зазначеної статті представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє, у своїх інтересах або в інтересах іншої особи, представником якої він одночасно є. Вказана норма встановлює заборону на укладення правочину, в якому один представник одночасно виступає від імені декількох контрагентів. Судами першої та апеляційної інстанцій встановлено, що спірний договір був укладений від імені боржника та позивача, сторонами у ньому є банк, позивач та відповідач-1, що не відповідає ст.238 ЦК України.

  За ст.241 Цивільного кодексу України правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення правочину цією особою. Правочин вважається схваленим, якщо особа, яку він представляє, вчинила дії, що свідчать про прийняття його до виконання.

  Судами встановлено, що ТОВ “Moldabela” не вчиняло дій, які б свідчили про схвалення договору поруки № 13-Н/09-О-П/2 від 31.08.2012.

  При цьому суди встановили обставини щодо відсутності відтиску печатки ТОВ “Moldabela” на договорі поруки № 13-Н/09-О-П/2 від 31.08.2012, проте це не стало підставою для визнання договору недійсним.

  Правовою підставою для визнання недійсним оспорюваного договору судами вказано ст.ст. 203 та 238 ЦК України.

  Відповідно до ст.216 Цивільного кодексу України недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов’язані з його недійсністю.

  Згідно ст.236 Цивільного кодексу України правочин, визнаний судом недійсним, є недійсним з моменту його вчинення.

  Як визначилися суди, враховуючи те, що договір поруки №13-Н/09-О-П/2 від 31.08.2012 визнано судом недійсним, за зустрічним позовом відсутні правові підстави стягувати грошові кошти з ТОВ “Moldabela”.

  За приписами статті 1117 Господарського процесуального кодексу України касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти їх.

  З огляду на встановлені обставини суди дійшли висновку про наявність підстав для задоволення первісного позову та визнання недійсним договору поруки та, як наслідок, про відмову у зустрічному позові.

  Приймаючи вищенаведені встановлені судами попередніх інстанцій обставини до уваги, касаційна інстанція не вбачає порушення норм матеріального та процесуального права у цій справі.

  Відповідно до ст.1119 ГПК України касаційна інстанція за результатами розгляду касаційної скарги має право, зокрема, залишити рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції без змін, а скаргу без задоволення.

  Керуючись ст.ст. 1115, 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України

  ПОСТАНОВИВ:

  Касаційну скаргу ПАТ “БТА Банк” залишити без задоволення

  Постанову Київського апеляційного господарського суду від 26.08.2014 у справі №910/17680/13 залишити без змін.

  Головуючий суддя І. Плюшко

  Судді: Н. Дунаєвська

  С. Самусенко

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
blank

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наяш Веб-сайт. Подробней

Cookie-файлы

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наш Веб-сайт. Cookie-файлы позволяют нам обеспечить возможность использования Веб-сайта в более удобном и доступном формате. Такие файлы, как правило, не содержат какие-либо данные, которые позволили бы нам идентифицировать вас как конкретное физическое лицо. Ваши данные будут обрабатываться с использованием cookie-файлов в течение разрешенного вами периода.


Политика использования файлов Cookie / Cookie Policy
Согласие пользователя на правила пользования веб сайтом
Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных

Закрыть