click fraud detection

ТЕМА: 22.05.13. Прекращение поручительства. «Банк «Финансы и кредит»

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Автор
  Сообщения
 • #4703
  Dmitry Kasyanenko
  Модератор

  У х в а л а

  Іменем України

  22 травня 2013 рокум. КиївКолегія суддів судової палати у цивільних справах

  Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі:

  головуючого Кузнєцова В.О.,

  суддів: Ізмайлової Т.Л., Мостової Г.І.,

  Мартинюка В.І., Наумчука М.І.,-

  розглянувши в судовому засіданні справу за позовом ОСОБА_3 до публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та кредит», приватного підприємства «Тріумф кондитер» про припинення договору поруки, за касаційною скаргою ОСОБА_3 на рішення апеляційного суду Дніпропетровської області від 5 грудня

  2012 року,

  в с т а н о в и л а:

  У лютому 2010 року ОСОБА_3 звернувся до суду з позовом до публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та кредит» (далі – ПАТ «Банк «Фінанси та кредит»), приватного підприємства «Тріумф кондитер» (далі – ПП «Тріумф кондитер») про припинення договору поруки.

  Зазначав, що за договором поруки від 25 березня 2008 року, укладеним між ним та ПАТ «Банк «Фінанси та кредит», він взяв на себе зобов’язання солідарно відповідати перед банком у повному обсязі за належне та своєчасне виконання зобов’язань ПП «Тріумф кондитер» за договором поновлювальної кредитної лінії від 25 березня 2008 року.

  Посилаючись на те, що між відповідачами у жовтні 2008 року, без його відома та згоди, було укладено додаткову угоду до кредитного договору, згідно з якою було підвищено процентну ставку за користування кредитом до 23% й відповідно збільшився обсяг його відповідальності перед банком, ОСОБА_3 просив його позов задовольнити та визнати договір поруки припиненим.

  Рішенням Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 25 квітня 2012 року позов ОСОБА_3 задоволено, визнано договір поруки

  № 22-08/П-1 від 25 березня 2008 року, укладений між ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» та ОСОБА_3, припиненим із 2 жовтня 2008 року.

  Рішенням апеляційного суду Дніпропетровської області від 5 грудня 2012 року рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 25 квітня 2012 року скасовано, у задоволенні позову ОСОБА_3 відмовлено.

  У касаційній скарзі ОСОБА_3 просить рішення апеляційного суду Дніпропетровської області від 5 грудня 2012 року скасувати, посилаючись на неправильне застосування судом норм матеріального права та порушення норм процесуального права, і залишити в силі рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 25 квітня 2012 року.

  Вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи касаційної скарги, колегія суддів вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню.

  Відповідно до вимог ст. 213 ЦПК України рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим.

  Рішення є законним тоді, коли суд, виконавши всі вимоги цивільного процесуального законодавства й всебічно перевіривши обставини, вирішив справу у відповідності з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин.

  Обґрунтованим визнається рішення, в якому повно відображені обставини, що мають значення для даної справи, висновки суду про

  встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності та підтверджуються достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні.

  Зазначеним вимогам оскаржуване рішення суду апеляційної інстанції не відповідає.

  Скасовуючи рішення суду першої інстанції, апеляційний суд виходив із того, що обсяг зобов’язань поручителя визначається як умовами договору поруки, так і умовами основного договору, яким визначається обсяг зобов’язань боржника, забезпечення виконання яких здійснює поручитель. Згідно з п. 2.2. договору поруки поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що й боржник, у тому числі за основним боргом, сплатою щомісячних платежів і підвищених процентів.

  Проте, з такими висновками апеляційного суду погодитися не можна.

  Судом установлено, що 25 березня 2008 року між ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» та ПП «Тріумф кондитер» було укладено договір про відкриття поновлювальної кредитної лінії № 22-08/ВКЛ, відповідно до якого ПП «Тріумф кондитер» було відкрито поновлювальну кредитну лінію на загальну суму 210 000 грн. строком до 24 березня 2010 року зі сплатою

  17% річних за користування кредитними коштами.

  У забезпечення належного виконання позичальником взятих на себе зобов’язань, між банком та ОСОБА_3 у той же день було укладено договір поруки, за яким позивач зобов’язався перед кредитором відповідати у повному обсязі за своєчасне та повне виконання боржником своїх зобов’язань.

  Відповідно до п. 4.4. вказаного договору поруки внесення змін та доповнень до кредитного договору, унаслідок якого збільшується обсяг відповідальності поручителя, не допускається без узгодження з поручителем.

  Згідно з п. 5.2 цього договору, порука припиняється за іншими підставами, передбаченими діючим законодавством України.

  2 жовтня 2008 року між ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» та ПП «Тріумф кондитер» було укладено додаткову угоду № 1 про збільшення відсоткової ставки за користування кредитним коштами до 23% річних та більше, у залежності від строку виплати кредиту.

  Частиною 1 ст. 1054 ЦК України передбачено, що за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти.

  Згідно із ч. 1 ст. 553, ч. 1 ст. 554 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов’язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов’язання боржником. У разі порушення боржником зобов’язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

  За змістом указаних норм матеріального права поручитель, хоча і пов’язаний з боржником певними зобов’язальними відносинами, є самостійним суб’єктом у відносинах із кредитором. Поручитель, зокрема, має право висувати заперечення проти кредитора і в тому разі, коли боржник від них відмовився або визнав свій борг (ч. 2 ст. 555 цього Кодексу).

  Відповідно до ч. 1 ст. 559 ЦК України порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов’язання, а також у разі зміни зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності.

  До припинення поруки призводять такі зміни умов основного зобов’язання без згоди поручителя, які призвели або можуть призвести до збільшення обсягу відповідальності останнього. Збільшення відповідальності поручителя внаслідок зміни основного зобов’язання виникає в разі: підвищення розміру процентів; відстрочення виконання, що призводить до збільшення періоду, за який нараховуються проценти за користування чужими грошовими коштами; установлення (збільшення розміру) неустойки; встановлення нових умов щодо порядку зміни процентної ставки в бік збільшення, тощо.

  Таким чином, у зобов’язаннях, в яких беруть участь поручителі, збільшення кредитної процентної ставки навіть за згодою банку та боржника, але без згоди поручителя або відповідної умови в договорі поруки, не дає підстав покладення на останнього відповідальності за невиконання або неналежне виконання позичальником своїх зобов’язань перед банком.

  Отже, підставою для припинення договору поруки може бути здійснення без згоди поручителя зміни основного зобов’язання, яке забезпечене порукою, у даному випадку, це збільшення процентної ставки за користування кредитом, про що зазначав відповідач.

  У п. 22 постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 березня 2012 року № 5 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин» вказано, що якщо в договорі поруки такі умови сторонами не узгоджені, а з обставин справи не вбачається інформованості поручителя і його згоди на збільшення розміру його відповідальності, то відповідно до положень ч. 1 ст. 559 ЦК України порука припиняється у разі зміни основного зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності. У цьому випадку поручитель має право на пред’явлення позову про визнання договору поруки припиненим.

  Обґрунтовуючи позовні вимоги, ОСОБА_3 зазначав про припинення договору поруки в силу ч. 1 ст. 559 ЦК України, оскільки збільшення процентної ставки за кредитним договором відбулося без його повідомлення та згоди.

  Таким чином, установивши, що у порушення вимог закону та умов укладеного між ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» та ОСОБА_3 договору поруки, збільшення відсоткової ставки за кредитним договором відбулося без згоди й повідомлення останнього, суд першої інстанції дійшов по суті правильного висновку про задоволення позовних вимог про припинення договору поруки.

  Висновок суду першої інстанції є обґрунтованим, при встановленні зазначених фактів судом не було порушено норм цивільного процесуального законодавства й правильно застосовано норми матеріального права.

  Безпідставно скасувавши законне й обґрунтоване рішення суду першої інстанції, апеляційний суд припустився помилки в застосуванні процесуального та матеріального закону.

  З огляду на вищевикладене, рішення апеляційного суду не може вважатися законним і обґрунтованим та відповідно до положень ст. 339 ЦПК України підлягає скасуванню із залишенням в силі рішення суду першої інстанції.

  Керуючись ст. ст. 336, 339, 345 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

  у х в а л и л а :

  Касаційну скаргу ОСОБА_3 задовольнити.

  Рішення апеляційного суду Дніпропетровської області від 5 грудня 2012 року скасувати.

  Рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від

  25 квітня 2012 року залишити в силі.

  Ухвала оскарженню не підлягає.

  Головуючий В.О. Кузнєцов

  Судді: Т.Л. Ізмайлова

  В.І. Мартинюк

  Г.І. Мостова

  М.І. Наумчук

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
blank

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наяш Веб-сайт. Подробней

Cookie-файлы

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наш Веб-сайт. Cookie-файлы позволяют нам обеспечить возможность использования Веб-сайта в более удобном и доступном формате. Такие файлы, как правило, не содержат какие-либо данные, которые позволили бы нам идентифицировать вас как конкретное физическое лицо. Ваши данные будут обрабатываться с использованием cookie-файлов в течение разрешенного вами периода.


Политика использования файлов Cookie / Cookie Policy
Согласие пользователя на правила пользования веб сайтом
Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных

Закрыть