click fraud detection

ТЕМА: Решение 25.10.12. Прекращение поручительства. Банк Синтез

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Автор
  Сообщения
 • #4701
  Dmitry Kasyanenko
  Модератор

  Справа № 2-1776/12

  Категорія 26

  Р І Ш Е Н Н Я

  І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

  25 жовтня 2012 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

  головуючого судді – Горкавої В.Ю.,

  при секретарі – Погорілій К.В., Федченко І.А.,

  розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Синтез» про визнання зобов’язання за договором поруки припиненими та за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Синтез», третя особа: ОСОБА_2 про визнання зобов’язання за договором поруки припиненими-,

  В С Т А Н О В И В :

  Позивачка звернулась до суду з вказаними позовами до відповідача, в якому просить визнати її зобов’язання за договором поруки №04-06/1-64/06 від 29.09.2006року, укладеного між нею, позичальником ОСОБА_3 та ПАТ АБ «Синтез» припиненими з 24.09.2010 року. Обґрунтовуючи свої позовні вимоги, позивачка посилається на те, що 29.09.2006 року між нею та відповідачем було укладено договір поруки, згідно умов якого вона зобов’язалась перед відповідачем солідарно відповідати у повному обсязі за своєчасне та повне виконання зобов’язань ОСОБА_3 з погашення суми кредиту, процентів та пені за кредитним договором. 24.09.2010 року між ПАТ АБ «Синтез» та ОСОБА_3 були укладені додаткові угоди, згідно умов яких було підвищено процентну ставку з 14 % до 22%, починаючи з 24.09.2010 року та змінено кінцевий строк повернення кредитних коштів – до 24.09.2010 року включно, що попередньо не було узгоджено з нею як з поручителем. Таким чином, у зв’язку з підвищенням розміру процентів та зміною строку повернення кредитних коштів без її згоди, вважає, що обсяг її відповідальності збільшився.

  Позивачка в судове засідання не з’явилась. Від представників позивачки до суду надійшло клопотання, в якому останні просили проводити розгляд справу за відсутності позивачки та у їх відстуність, позовні вимоги підтримали в повному обсязі.

  Представник відповідача в судове засідання також не з’явився. Направив до суду клопотання, в якому просив проводити розгляд справи у відсутність представника. Згідно наданих представником відповідача письмових заперечень, відповідач просив відмовити у задоволенні позову, вважаючи позов безпідставним та необґрунтованим. Заперечуючи проти позову, представник відповідача зазначив, що зобов’язання за кредитним договором 24.09.2010 року припинено належним виконанням зобов’язання позичальника поручителем ОСОБА_2 за договором поруки № 04-06/1-03/10 від 24.09.2010 року, укладеним між ПАТ АБ «Синтез», ОСОБА_4 та ОСОБА_3, а відтак на думку представника відповідача відсутні підстави для визнання припиненими зобов’язання позивача за вищевказаним договором поруки. Протягом судового розгляду представник відповідача посилалась на відсутність доказів, того, що внаслідок зміни валюти кредитування, з доларів США на мультивалютний кредит та розмір відсоткової ставки за користування кредитними коштами в національну валюту, гривню, а саме з 14% річних до 22% річних, збільшився обсяг відповідальності позивачки. Крім того зазначила, що валюта кредитування була змінена за клопотанням позичальника ОСОБА_3

  Третя особа: ОСОБА_2 в судове засідання не з’явилась. До суду направила заяву, в якій просила проводити розгляд справи за її відсутності та письмові заперечення.

  Згідно письмових заперечень, третя особа просила відмовити у задоволенні позову, вважала позов необґрунтованим та безпідставним. Заперечуючи проти позову, третя особа послалась на положення п.1.1 договору поруки, згідно з якими поручитель зобов’язується перед кредитором відповідати не лише за кредитним договором, а за його подальшими змінами та доповненнями, тому вважає, що поручитель погодилась на зміну основного зобов’язання.

  Суд, на підставі ст.169 ПК України, визнав можливим розгляд справи за відсутності сторін, на підставі наявних в матеріалах справи доказів.

  Суд, з’ясувавши обставини справи, перевіривши їх письмовими доказами шляхом дослідження, приходить до наступного.

  Як встановлено судом, 29.09.2006року між АБ «Синтез», правонаступником якого є ПАТ АБ «Синтез» та ОСОБА_3 було укладено кредитний договір №КR-04-06/1-63/06, відповідно до умов якого останньому було надано кредит в сумі 20000 доларів США, зі сплатою за користування кредитними коштами в розмірі 14% річних та з кінцевим строком повернення 28.09.2011 року. (а.с.5-9)

  З метою забезпечення виконання зобов’язань ОСОБА_3 за вказаним кредитним договором, 29.09.2006 року між АБ «Синтез», ОСОБА_3 та ОСОБА_1, прізвище якої змінено на ОСОБА_1 (а.с.17) було укладено договір поруки №04-06/1-63/06, за яким ОСОБА_1 зобов’язалась солідарно відповідати перед АБ «Синтез» у повному обсязі за своєчасне та повне виконання зобов’язань ОСОБА_3 з погашення суми кредиту, процентів та пені за вказаним кредитним договором.(а.с.10-11)

  24.09.2010 року між АБ «Синтез» та ОСОБА_3 була укладена додаткова угода №3 до кредитного договору, відповідно до якої сторони домовились перевести заборгованість позичальника за вказаним кредитним договором в сумі 15367,96 доларів США в заборгованість в гривні за курсом 7,95 за один долар США, починаючи з 24.09.2010 року сума заборгованості позичальника складає 122175,28грн., з оплатою 22% річних за користування кредитними коштами.(п.1.1.) (а.с.12)

  24.09.2010 року між тими ж сторонами була укладена додаткова угода №4 до кредитного договору, за умовами якої встановлений кінцевий строк повернення вказаної суми кредиту – до 24.09.2010року. (а.с.65-66)

  Відповідно до положень ч. 1 ст. 553 ЦК України, за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов’язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов’язання боржником.

  В обґрунтування підстав позову, позивачка посилається на внесення відповідачем суттєвих змін до кредитного договору без її згоди, внаслідок чого збільшився обсяг її відповідальності як поручителя, що тягне за собою припинення поруки згідно правил ч.1 ст. 559 ЦК України.

  Відповідно до ч.1ст.559 ЦК України порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов’язання, а також у разі зміни зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності.

  Виходячи зі змісту п.1.1 додаткової угоди №3, проценти в розмірі 22% річних за користування кредитними коштами позивачем були встановлені на суму загальної заборгованості в розмірі 122175, 28грн., яка включає в себе, зокрема суму непогашеного кредиту, процентів та пені, внаслідок чого збільшився розмір щомісячних платежів і загальної суми заборгованості.

  Пунктом 2.3. договору поруки встановлено обов’язок кредитора повідомляти поручителя письмово, протягом трьох днів після укладання додаткової угоди між кредитором та позичальником про зміну суттєвих умов кредитного договору.

  Згідно п.п.4.1, 4.2 договору поруки, одностороння зміна умов договору не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством. Всі зміни до цього Договору оформляються додатковою угодою сторін, яка є невід’ємною частиною.

  Разом з тим, доказів, того, що відповідач повідомляв поручителя ОСОБА_1 про укладення вказаних додаткових договорів, внаслідок яких були внесені суттєві зміни до кредитного договору або доказів про наявність додаткових договорів, укладених з позивачкою відповідач суду не надав. Іншого судом не встановлено.

  Доводи відповідача про припинення поруки у зв’язку з повним виконанням ОСОБА_2 всіх зобов’язань ОСОБА_3 за кредитним договором, а тому вважає відсутніми підстави для визнання зобов’язань за договором поруки припиненими є безпідставними, оскільки базуються на власному припущенні.

  Доводи третьої особи про фактичне погодження позивачкою на внесення змін та доповнень до кредитного договору у зв’язку тим, що остання згідно п.1.1 договору поруки зобов’язується перед кредитором відповідати не лише за кредитним договором, а за його подальшими змінами та доповненнями суд вважає також безпідставними, оскільки не ґрунтуються на положеннях договору поруки.

  Виходячи з вищевикладеного, враховуючи обставини справи, оцінюючи докази у їх сукупності, суд вважає, що позивачкою доведено, що внесення змін до кредитного договору про зміну зобов’язання, забезпеченого порукою, зокрема збільшення процентної ставки, зміна строку повернення без її згоди, призвело до збільшення обсягу її відповідальності, тому позов є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

  У з’язку з задоволенням позову, на підставі ст.88 ЦПК України, з відповідача на користь позивачки підлягає стягненню сума судового збору в розмірі 107грн.30коп.

  Керуючись ч.1 ст.553, ч.1 ст.559 ЦК України, ст.ст. 6, 10-11, ст.ст.57-60, ст.88, ст.169, ст.208, ч.1-3 ст.209, ст.ст.212-215, ст.218, ст.223, 224-226, ст.ст.292, 294 ЦПК України, суд-

  В И Р І Ш И В :

  Позов ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Синтез» про визнання зобов’язання за договором поруки припиненими та позов ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Синтез», третя особа: ОСОБА_2 про визнання зобов’язання за договором поруки припиненими – задовольнити.

  Визнати зобов’язання ОСОБА_1 за договором поруки №04-06/1-64/06 від 29.09.2006 року припиненими з 24.09.2010 року.

  Стягнути з Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Синтез» на користь ОСОБА_1 у відшкодування судових витрат судовий збір в розмірі 107 (сто сім)грн.30коп.

  Заочне рішення суду може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

  У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому ЦПК України. У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.

  Позивач має право оскаржити заочне рішення в загальному порядку, встановленому ЦПК України.

  Згідно загального порядку оскарження, дане рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Апеляційного суду м. Києва. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

  Заочне рішення суду набирає законної сили відповідно до загального порядку, встановленого ЦПК України, згідно якого рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

  У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

  Суддя В.Ю.Горкава

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
blank

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наяш Веб-сайт. Подробней

Cookie-файлы

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наш Веб-сайт. Cookie-файлы позволяют нам обеспечить возможность использования Веб-сайта в более удобном и доступном формате. Такие файлы, как правило, не содержат какие-либо данные, которые позволили бы нам идентифицировать вас как конкретное физическое лицо. Ваши данные будут обрабатываться с использованием cookie-файлов в течение разрешенного вами периода.


Политика использования файлов Cookie / Cookie Policy
Согласие пользователя на правила пользования веб сайтом
Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных

Закрыть