click fraud detection

ТЕМА: Решение. Отказ Банку во взыскании с поручителя. Банк БуМБ

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Автор
  Сообщения
 • #4693
  Dmitry Kasyanenko
  Модератор

  АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Провадження № 22-ц/490/3947/12 Справа № 2-68/12 Головуючий у 1 й інстанції – Головін В.О. Доповідач – Григорченко Е.І. Категорія 26

  У Х В А Л А

  І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

  30 травня 2012 року Апеляційний суд Дніпропетровської області в складі:

  головуючого – Григорченка Е.І.

  суддів -Варенко О.П., Лаченкової О.В.

  при секретарі -Бондаренку В.В.

  розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську цивільну справу за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» на рішення Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 01 лютого 2012 року по справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» до ОСОБА_3, ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за договором поруки,

  встановив:

  ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк»звернулося до суду з апеляційною скаргою на рішення Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 01 лютого 2012 року, де ставить питання про його скасування, посилаючись на те, що рішення ухвалено з порушенням норм матеріального і процесуального права.

  Рішенням Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 01 лютого 2012 року в задоволенні позовних вимог ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк»відмовлено.

  Судом першої інстанції встановлено, що між ЗАТ “Перший Український Міжнародний банк”, правонаступником якого є ПАТ “Перший Український Міжнародний банк” і ТОВ “Триком”, укладений кредитний договір № 04-652/07 від 17.07.2007 року, за яким позивач зобов’язався надати ТОВ “Триком” кредит у розмірі 200000 доларів США, а ТОВ “Триком” зобов’язалося прийняти кредит, використати його за цільовим призначенням, сплатити плату за кредит та повернути Банку кредит в повному обсязі, не пізніше 16 липня 2008 року /а.с. 13/.

  Позивач виконав свої обов’язки за Кредитним договором, відкривши ТОВ “Триком” позичковий рахунок та надавши йому обумовлені Кредитним договором грошові кошти у повному обсязі /а.с. 11, 12/.

  В порушення пункту 6.1 Кредитного договору, ТОВ “Триком” не виконав належним чином свої договірні обов’язки кредит не повернув, а з 11.06.2008 року ТОВ “Триком” припинив погашення відсотків за користування кредитом.

  23 грудня 2008 року господарським судом Дніпропетровської області ухвалено рішення по справі № 8/249-08 за позовом ЗАТ “Перший Український Міжнародний банк” до ТОВ “Триком”, яким позов про стягнення заборгованості задоволено у повному обсязі /а.с.23-24/.

  На підставі зазначеного рішення господарського суду видано наказ від 08 січня 2009 року про примусове виконання судового рішення, яке на теперішній час не виконано /а.с. 25-27/.

  В забезпечення виконання зобов’язань ТОВ “Триком” перед позивачем за кредитним договором 17 липня 2007 року укладений договір поруки № 04-653/07 між позивачем та ОСОБА_3/а.с. 30-32/.

  09 липня 2008 року в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ “Триком” перед позивачем за кредитним договором укладений договір поруки № 22-1071/08. № 04-653/07 між позивачем та ОСОБА_4, згідно якого(п. 2.2) у разі внесення змін до договору, з якого випливає зобов’язання, що мають наслідком збільшення обсягу відповідальності поручителя, поручитель відповідає перед кредитором за виконання боржником зобов’язання в розрізі таких змін за умови, якщо поручитель письмово погодиться з такими змінами у зобов’язанні /а.с. 33-35/.

  06 березня 2008 року укладена Додаткова угода до кредитного договору, згідно якої (п.п. 1.2, 1.3) збільшена відповідальність боржника ТОВ “Триком” за кредитним договором у разі неналежного виконання кредитного договору, нарахування відсотків за користування кредитом збільшуються на два відсотки річних за кожний випадок невиконання чи неналежного виконання зобов’язання, а також позичальник зобов’язаний сплатити банку адміністративну комісію в розмірі 100 грн. не пізніше трьох банківських днів з дня укладення додаткової угоди №1 /а.с. 19/.

  Враховуючи, що відповідачі не були ознайомлені з вказаними умовами додаткової угоди та не давали згоди з такими змінами у зобов’язанні, суд першої інстанції прийшов до висновку про відмову у задоволені позовних вимог.

  Перевіривши законність і обґрунтованість рішення суду в межах доводів апеляційної скарги і заявлених вимог, апеляційний суд не находить підстав для задоволення скарги та скасування рішення суду з наступних підстав.

  Вирішуючи даний спір, який виник між сторонами, суд першої інстанції в достатньо повному об’ємі з’ясував права та обов’язки сторін, обставини справи, перевірив доводи сторін та дав їм належну правову оцінку. Висновки суду підтверджені наявними в матеріалах справи письмовими доказами, поясненнями свідків та самих сторін.

  При вище наведених обставинах справи, суд першої інстанції, відповідно до ст. ст. ст. 252, 526, 553, 554, 559, 1054 ЦК України, ст. ст. 10, 11, 60 ЦПК України, прийшов до обґрунтованого висновку про відмову у позові, оскільки договори поруки припинені.

  Доводи, приведені в апеляційній скарзі, що поручитель до підписання договору поруки ознайомлений з усіма умовами кредитного договору, зміни внесені в кредитний договір вважаються заздалегідь погодженими поручителем, не можуть бути прийняті до уваги, оскільки в даному випадку додатковою угодою, укладеною між банко та боржником, внесені зміни в кредитний договір щодо збільшення відсоткової ставки за кредитом, тобто збільшився обсяг відповідальності поручителя, який не давав згоду на таку зміну кредитного договору.

  За положеннями частини першої статті 559 ЦК України порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов’язання, а також у разі зміни зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності.

  Оскільки в даному випадку збільшився обсяг відповідальності поручителя без згоди поручителя, суд першої інстанції прийшов до обґрунтованого висновку про припинення поруки.

  У відповідності до ст. 10 ЦПК України позивач повинен був довести за допомогою належних та допустимих доказів, з урахуванням положень ст. ст. 57-59 цього ж Кодексу, що поручитель дав згоду на підвищення процентної ставки за кредитним договором.

  Проте будь-які докази, які б підтверджували в установленому законному порядку згоду поручителя на підвищення процентної ставки, суду не надані.

  Посилання апелянта на те, що додаткова угода №1 складає невід’ємну частину кредитного договору та укладена раніше, ніж договір поруки з ОСОБА_4, не можуть бути підставою для скасування рішення суду, оскільки згідно п. 2.1. договору поруки ОСОБА_4 поручився за виконання зобов’язань боржника перед кредитором, що випливають з кредитного договору №04-652/07 від 17.07.2007 року.

  Будь-які докази, які б підтверджували, що ОСОБА_4 ознайомлений з додатковою угодою №1, якою збільшений відсоток за кредитним договором №04-652/07 від 17.07.2007 року, суду не надані.

  Крім того, відповідно до частини четвертої статті 559 ЦК України порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя. Якщо строк основного зобов’язання не встановлений або встановлений моментом пред’явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред’явить позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки.

  Згідно п. 24 постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, від 30.03.2012, № 5 “Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин”, відповідно до частини четвертої статті 559 ЦК порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя.

  При вирішенні таких спорів суд має враховувати, що згідно зі статтею 526 ЦК зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору. Отже, якщо кредитним договором не визначено інші умови виконання основного зобов’язання, то у разі неналежного виконання позичальником своїх зобов’язань за цим договором строк пред’явлення кредитором до поручителя вимоги про повернення отриманих у кредит коштів має обчислюватися з моменту настання строку погашення зобов’язання згідно з такими умовами, тобто з моменту настання строку виконання зобов’язання у повному обсязі або у зв’язку із застосуванням права на повернення кредиту достроково. Таким строком не може бути лише несплата чергового платежу.

  Пред’явленням вимоги до поручителя є як направлення/вручення йому вимоги про погашення боргу (залежно від умов договору), так і пред’явлення до нього позову. При цьому в разі пред’явлення вимоги до поручителя кредитор може звернутися до суду протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання.

  При цьому сама по собі умова договору про дію поруки до повного виконання позичальником зобов’язання перед кредитодавцем або до повного виконання поручителем взятих на себе зобов’язань не може розглядатися як установлення строку дії поруки, оскільки це не відповідає вимогам статті 252 ЦК України, згідно з якою строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

  Згідно ст. 6 п. 6.1 кредитного договору №04-652/07 від 17.07.2007 року, передбачений строк кредитування, і позичальник зобов’язаний повернути кредит в повному обсязі не пізніше 16 липня 2008 року.

  Отже, строк пред’явлення кредитором до поручителя вимоги про повернення отриманих у кредит коштів має обчислюватися з моменту настання строку виконання зобов’язання у повному обсязі, тобто з 16 липня 2008 року.

  Позивач звернувся до суду з даним позовом лише 11 серпня 2009 року, тобто більш ніж через рік після настання строку виконання зобов’язання у повному обсязі, тому відповідно до частини четвертої статті 559 ЦК порука припиняється.

  Інші доводи, приведені в апеляційній скарзі, не можуть бути підставою для скасування рішення суду, оскільки вони не є суттєвими для вирішення спору.

  Міськрайонний суд розглянув справу у відповідності із вимогами ст. ст. 10, 11, 60 ЦПК України про змагальність сторін та диспозитивність цивільного судочинства в межах заявлених вимог та на підставі наданих суду доказів.

  Судом апеляційної інстанції не встановлено порушень матеріального або процесуального закону, які могли б потягти за собою скасування рішення суду.

  Таким чином, апеляційний суд вважає за необхідне апеляційну скаргу відхилити, а рішення суду -залишити без змін.

  Керуючись ст.ст. 303, 307, 308 ЦПК України, апеляційний суд, –

  ухвалив:

  Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» відхилити.

  Рішення Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 01 лютого 2012 року залишити без змін.

  Ухвала суду набуває законної сили з моменту проголошення і може бути оскаржена в касаційному порядку протягом двадцяти днів, з дня проголошення.

  СУДДІ:

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
blank

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наяш Веб-сайт. Подробней

Cookie-файлы

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наш Веб-сайт. Cookie-файлы позволяют нам обеспечить возможность использования Веб-сайта в более удобном и доступном формате. Такие файлы, как правило, не содержат какие-либо данные, которые позволили бы нам идентифицировать вас как конкретное физическое лицо. Ваши данные будут обрабатываться с использованием cookie-файлов в течение разрешенного вами периода.


Политика использования файлов Cookie / Cookie Policy
Согласие пользователя на правила пользования веб сайтом
Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных

Закрыть