click fraud detection

ТЕМА: 05.04.2016 Про визнання дій неправомірними та скасування державної реєстрації. ТОВ «Кей-Колект»

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Автор
  Сообщения
 • #4619
  Dmitry Kasyanenko
  Модератор

  ПОСТАНОВА

  ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

  м. Вінниця

  05 квітня 2016 р. Справа № 802/3965/15-а

  Вінницький окружний адміністративний суд у складі:

  головуючого судді: Чернюк Алли Юріївни,

  за участю:

  секретаря судового засідання: Павліченко Аліни Володимирівни

  представника позивача: ОСОБА_1

  відповідача: не з’явився

  представника третьої особи: ОСОБА_2

  розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

  за позовом: ОСОБА_3

  до: Приватного нотаріуса Кобелєвої Алли Михайлівни, третьої особи яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю “Кей – Колект”

  про: визнання дій неправомірними та скасування державної реєстрації

  ВСТАНОВИВ:

  До Вінницького окружного адміністративного суду звернулась ОСОБА_3 (далі – позивач, ОСОБА_3) до Приватного нотаріуса Кобелєвої Алли Михайлівни (далі – відповідач, Кобелєва А.М.), третьої особи яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «Кей – Колект» (далі – третя особа, ТОВ «Кей-Колект») про визнання дій неправомірними та скасування державної реєстрації.

  Позовні вимоги мотивовані тим, що Кобелєвою А.М. протиправно прийняте рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), на об’єкт нерухомого майна, а саме житловий будинок, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.; реєстраційний номер об’єкта в НОМЕР_1, котрим було позбавлено позивача його житла, яке було примусово без згоди власника, та без наявності відповідного рішення суду, відчужено на користь ТОВ “Кей-Колект”.

  На думку позивача, таке рішення нотаріуса про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, котрим було примусово відчужено без згоди власника, та перереєстровано право власності на іпотечне нерухоме майно, на нового власника є протиправним та підлягає скасуванню.

  Судом встановлено, що 6 грудня 2007 року між позивачем та АКІБ «УкрСиббанк» було укладено договір про надання споживчого кредиту №1126425900. Для забезпечення договору ОСОБА_3 та АКІБ «УкрСиббанк» уклали договір іпотеки від 6 грудня 2007 року предметом якої став належний позивачу на праві власності житловий АДРЕСА_1 (а.с. 6-8, 11-12).

  20 листопада, позивачу стало відомо, що до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності приватним нотаріусом КМНО Кобелєвою А.М., було внесено запис про набуття права власності на предмет іпотеки ТОВ «Кей-Колект» (а.с.13).

  Суд дослідивши матеріали справи, встановив, що ТОВ «Кей-Колект» придбало право вимоги заборгованості по кредитному договору №1126425900 від 06.12.2007 року на підставі договору факторингу №1 від 12.12.2011 року, укладеному з Акціонерним товариством «УкрСиббанком», а також на підставі договору про відступлення прав за іпотечними договорами від 12.12.2011 року, який посвідчений приватним нотаріусом КМНО Саєнко Е.В., є іпотекодержателем нерухомого майна, що є предметом договору іпотеки від 06.12.2007 року, яким забезпечено виконання зобов’язань по зазначеному кредитному договору.

  За наведених обставин, вважаючи своє право щодо іпотечного майна порушеним, позивач звернувся з цим позовом до суду.

  Представник позивача в судовому засіданні заявлений адміністративний позов підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

  Відповідач в судове засідання не з’явився, надавши письмові заперечення в яких проти адміністративного позову заперечувала, вважаючи, що діяла в межах та у спосіб визначених законом.

  Представник третьої особи в судовому засіданні проти позову заперечував, позовні вимоги вважає незаконними і такими, що висуваються на підставі неправильного застосування норм діючого законодавства.

  Заслухавши пояснення представників сторін, розглянувши подані документи і матеріали, оцінивши належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв’язок доказів у їх сукупності, суд приходить до висновку, що даний позов слід задовольнити повністю, з огляду на наступне.

  Відповідно до ч. 1 ст. 2, ч. 2 ст. 3 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” від 01.07.2004 року №1952-IV (надалі – Закон України №1952-IV), державна реєстрація речових прав на нерухоме майно – це офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, яка є обов’язковою.

  Згідно з ч. 5 ст. 3 Закону України №1952-IV, державна реєстрація прав є публічною, проводиться органом державної реєстрації прав, який зобов’язаний надавати інформацію про зареєстровані права та їх обтяження в порядку, встановленому цим Законом

  Абзацом 2 частини 1 статті 9 Закону України №1952-IV визначено, що у випадку, передбаченому цим Законом, державним реєстратором є нотаріус як спеціальний суб’єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно.

  Зокрема, абзацами 2-3 частини 5 статті 3 Закону України №1952-IV передбачено, що державна реєстрація прав власності, реєстрація яких проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва проводиться нотаріусом, яким вчиняється така дія, державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва проводиться нотаріусом, яким вчинено таку дію.

  Абзацом 7 пункту 2 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 року №868 (надалі Порядок), встановлено, що нотаріус, яким вчинено нотаріальну дію з нерухомим майном, проводить державну реєстрацію прав, набутих виключно у результаті вчинення такої дії, крім випадків, визначених Законом України №1952-IV.

  В силу вимог абз.2 п.9 ч.2 ст. 9 Закону України №1952-IV нотаріус як спеціальний суб’єкт здійснює функції державного реєстратора, крім передбачених пунктами 4 і 6 частини другої статті 9 цього Закону.

  Аналіз наведених норм дає підстави для висновків, що чинне законодавство наділяє нотаріуса окремими повноваженнями державного реєстратора щодо прав на нерухоме майно, які виникають лише у результаті вчинення нотаріальних дій з таким майном, а також повинні реалізовуватися одночасно з їх вчиненням та за наслідками перевірки правильності оформлення документів в офіційному порядку, що дозволяє забезпечити належний рівень захисту гарантованих Конституцією України речових прав осіб на нерухоме майно.

  Водночас, відповідно до ч. 1 ст. 15 Закону України №1952-IV державна реєстрація прав та їх обтяжень проводиться в такому порядку:

  1)прийняття і перевірка документів, що подаються для державної реєстрації прав та їх обтяжень, реєстрація заяви;

  2)встановлення факту відсутності підстав для відмови в державній реєстрації прав та їх обтяжень, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та/або їх обтяжень;

  3)прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відмову в ній або зупинення державної реєстрації;

  4)внесення записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

  5)видача свідоцтва про право власності на нерухоме майно у випадках, встановлених статтею 18 цього Закону;

  6)надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані права та/або їх обтяження.

  Згідно з ч. 4 ст. 15 Закону України №1952-IV державній реєстрації підлягають виключно заявлені права та їх обтяження за умови їх відповідності законодавству і поданим документам

  Пунктом 36 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 року №868 (надалі Порядок) передбачено, що для проведення державної реєстрації речових прав необхідними документами є документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення таких прав на нерухоме майно, та інші документи, визначені цим Порядком.

  Відповідно до ч.1 ст.19 Закону України №1952-IV державна реєстрація прав проводиться на підставі:

  1) договорів, укладених у порядку, встановленому законом, та актів прийому-передачі активів та/або зобов’язань неплатоспроможного банку приймаючому або перехідному банку, крім випадків, визначених законом;

  2) свідоцтв про право власності на нерухоме майно, виданих відповідно до вимог цього Закону;

  3) свідоцтв про право власності, виданих органами приватизації наймачам житлових приміщень у державному та комунальному житловому фонді;

  4) державних актів на право власності або постійного користування на земельну ділянку у випадках, встановлених законом;

  5) рішень судів, що набрали законної сили;

  6) інших документів, що підтверджують виникнення, перехід, припинення прав на нерухоме майно, поданих органу державної реєстрації прав разом із заявою

  Підпунктом 1 пунктом 37 Порядку встановлено, що документи, що підтверджують виникнення, перехід та припинення прав на нерухоме майно, є укладений в установленому законом порядку договір, предметом якого є нерухоме майно, права щодо якого підлягають державній реєстрації, або речове право на нерухоме майно чий його дублікат.

  В свою чергу, відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону України “Про іпотеку” від 05.06.2003 року №898-IV (надалі – Закон України №898-IV), у разі порушення іпотекодавцем обов’язків, встановлених іпотечним договором, іпотекодержатель має право вимагати дострокового виконання основного зобов’язання, а в разі його невиконання – звернути стягнення на предмет іпотеки.

  Згідно з ч. 1 ст. 33 Закону України №898-IV, у разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов’язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов’язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки. Право іпотекодержателя на звернення стягнення на предмет іпотеки також виникає з підстав, встановлених статтею 12 цього Закону.

  Частиною 1 статті 37 Закону України №898-IV передбачено, що іпотекодержатель може задовольнити забезпечену іпотекою вимогу шляхом набуття права власності на предмет іпотеки. Правовою підставою для реєстрації права власності іпотекодержателя на нерухоме майно, яке є предметом іпотеки, є договір про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідне застереження в іпотечному договорі, яке прирівнюється до такого договору за своїми правовими наслідками та передбачає передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов’язання.

  Отже, в межах процедури звернення стягнення на предмет іпотеки, іпотекодержатель має право звернутися до органу державної реєстрації з метою державної реєстрації за собою права власності на об’єкт нерухомого майна і документом, що буде підтверджувати відповідний перехід права власності, слугуватиме або окремий договір між іпотекодавцем та іпотекодержателем, або застереження в іпотечному договорі.

  Судом досліджено, що у п.4.1 Договору іпотеки Іпотекодержатель (ТОВ “КЕЙ-КОЛЕКТ”) має право звернення стягнення на предмет іпотеки у випадку не виконання Боржником зобов’язання за Кредитним договором (а. с. 11-12).

  Підставою для проведення державної реєстрації права власності ТОВ “КЕЙ- КОЛЕКТ” на об’єкт нерухомого майна, а саме житловий будинок, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.; реєстраційний номер об’єкта в НОМЕР_1 та прийняття оспорюваного рішення від 29.08.2015 року був саме договір іпотеки (а.с. 11-12).

  При цьому, суд зауважує, що жодна нотаріальна дія з приводу набуття права власності на вказаний об’єкт нерухомого майна під час проведення державної реєстрації відповідачем, як спеціальним суб’єктом державної реєстрації, не вчинялась.

  Суд відхиляє посилання відповідача на те, що ним було дотримано п. 15 “Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень” затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 року за № 868 щодо встановлення відповідності заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутності суперечностей між заявленими та зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно, їх обтяженнями з огляду на наступне.

  Згідно з ст. 4 Закону України №1952-IV, обов’язковій державній реєстрації підлягають речові права та обтяження на нерухоме майно, розміщене на території України, що належить фізичним та юридичним особам, державі в особі органів, уповноважених управляти державним майном, іноземцям та особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним організаціям, іноземним державам, а також територіальним громадам в особі органів місцевого самоврядування, а саме:

  1)право власності на нерухоме майно;

  2)право володіння; право користування (сервітут); право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); право забудови земельної ділянки (суперфіцій); право господарського відання; право оперативного управління; право постійного користування та право оренди земельної ділянки; право користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами; іпотека; довірче управління майном;

  3)інші речові права відповідно до закону;

  4)податкова застава, предметом якої є нерухоме майно, та інші обтяження.

  Враховуючи положення частини 1 статті 37 Закону України №898-IV, звернення стягнення на предмет іпотеки відбувається саме шляхом набуття Іпотекодержателем права власності на останній. Разом з тим, з огляду на норми закріплені частиною 9 статті 15 Закону України №1952-IV та абзацом 7 пункту 2 Порядку, нотаріус як спеціальний суб’єкт, проводить державну реєстрацію прав на нерухоме майно, набутих виключно у результаті вчинення нотаріальної дії з таким майном.

  За сукупністю наведених обставин, враховуючи, що оскаржуване рішення про реєстрацію права власності прийнято не за місцем розташування нерухомого майна та не проведено належної оцінки предмету іпотеки, що є порушенням статей 3, 37 Закону України №1952-IV, суд вважає, що доводи позивача про протиправність оскаржуваного рішення знаходять підтвердження належними і допустимими доказами та підлягають задоволенню повністю.

  Таким чином, відповідач приймаючи оспорюване рішення (індексний номер витягу 42983146) від 29.08.2015 року діяв з виходом за межі повноважень, визначених Законом України №1952-IV та Порядком, у спосіб не передбачений законом.

  За наведених обставин, суд вважає, що позовні вимоги знаходять підтвердження належними і допустимими доказами та підлягають задоволенню повністю, а рішення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кобелєвої Алли Михайлівни про державну реєстрацію права власності на об’єкт нерухомого майна від 29.08.2015 року №42983146 є неправомірним, прийнятим з порушенням чинного законодавства, відтак підлягає скасуванню.

  Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

  Згідно ч. 1 ст. 2 КАС України, завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

  Відповідно до ст. ст. 11, 71 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, а суд згідно ст. 86 цього Кодексу, оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об’єктивному дослідженні.

  Частиною 2 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

  Отже, суд дійшов висновку, що позовні вимоги обґрунтовані та підлягають задоволенню у повному обсязі.

  Керуючись ст.ст. 70, 71, 79, 86, 94, 128, 158, 162, 163, 167, 255, 257 КАС України, суд –

  ПОСТАНОВИВ:

  Адміністративний позов задовольнити повністю.

  Визнати дії приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кобєлєвої А.М. як державного реєстратора неправомірними.

  Скасувати державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності житлового будинку АДРЕСА_2 за ТОВ “Кей-Колект”.

  Стягнути з приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кобєлєвої А.М. на користь ОСОБА_3 судові витрати в розмірі 487 грн.20 коп. (судовий збір, що був сплачений згідно квитанції № 0.0.467305703.1 від 25.11.2015 року).

  Постанова набирає законної сили в порядку, визначеному ст. 254 КАС України.

  Відповідно до ст. 186 КАС України апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Якщо суб’єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою статті 167 цього Кодексу, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п’ятиденного строку з моменту отримання суб’єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

  Суддя Чернюк Алла Юріївна

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
blank

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наяш Веб-сайт. Подробней

Cookie-файлы

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наш Веб-сайт. Cookie-файлы позволяют нам обеспечить возможность использования Веб-сайта в более удобном и доступном формате. Такие файлы, как правило, не содержат какие-либо данные, которые позволили бы нам идентифицировать вас как конкретное физическое лицо. Ваши данные будут обрабатываться с использованием cookie-файлов в течение разрешенного вами периода.


Политика использования файлов Cookie / Cookie Policy
Согласие пользователя на правила пользования веб сайтом
Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных

Закрыть