click fraud detection

ТЕМА: 20.06.13Решение Отменено взыскания обращено на предмет ипотеки Укрсоцба

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Автор
  Сообщения
 • #4600
  Dmitry Kasyanenko
  Модератор

  Справа № 2-4018/12 Головуючий у І інстанції Волчко А.Я.Провадження № 22-ц/780/1991/13 Доповідач у 2 інстанції Мельник Я.С.Категорія 26 21.06.2013

  РІШЕННЯ

  Іменем України

  20 червня 2013 року колегія суддів судової палати в цивільних справах Апеляційного суду Київської області у складі:

  головуючого – Волохова Л.А.,

  суддів: Мельника Я.С., Матвієнко Ю.О.,

  за участі секретаря Баліна П.П.,

  розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві цивільну справу за апеляційною скаргою представника ОСОБА_2 -ОСОБА_3 на рішення Києво-Святошинського районного суду Київської області від 11 лютого 2013 року у справі за позовом ОСОБА_2 до публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк», третя особа – приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, –

  ВСТАНОВИЛА:

  У жовтні 2012 року ОСОБА_2 звернулася до суду з позовом про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.

  В обґрунтування позовних вимог позову вказувала, що на примусовому виконанні у ВДВС Святошинського РУЮ у м. Києві знаходиться виконавчий напис нотаріуса № 5885 про стягнення з неї на користь відповідача боргу у розмірі 3 946 595,79 гри., яким забезпечено вимоги публічною акціонерного товариства «Укрсоцбанк» за кредитним договором № 10-29/5324 від 15 лютого 2008 року, запропоновано звернути стягнення на нерухоме майно: домоволодіння та земельну ділянку площею 0.0800 га, кадастровий номер 3222485901:01:031:0054, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, і належать на праві власності позивачу. За рахунок коштів, отриманих від реалізації нерухомого майна, запропоновано задовольнити вимоги ПАТ «Укрсоцбанк» у сумі 498 716.85 доларів СІНА, що в еквіваленті за курсом НБУ станом на 29 вересня 2010 року становить 3 946 595.79 грн., з яких сума заборгованості за кредитом – 395 152,61 доларів США, сума заборгованості за відсотками – 6 411,17 доларів США, розмір пені за несвоєчасне повернення кредиту – 68 286,91 доларів США. розмір пені за несвоєчасне повернення відсотків – 1 566.16 доларів США. штрафні санкції 27 300 доларів США.

  Однак позивачка вважає, що оспорюваний виконавчий напис було виконано з порушенням законодавства, так як нотаріус при його вчиненні не перевірив достовірності поданих банком документів, не встановив право банка звертати стягнення на предмет іпотеки, не впевнився у безспірності вимог, не перевірив факт надсилання і отримання позивачем письмової вимоги про усунення порушень.

  Враховуючи викладені обставини, позивачка просила суд визнати виконавчий напис від 29 жовтня 2010 року, що зареєстрований за № 5885 (ВРД № 128693) приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, таким, що не підлягає виконанню.

  Рішенням Києво-Святошинського районного суду Київської області від 11 лютого 2013 року в задоволенні позову відмовлено.

  Не погоджуючись з вказаним рішенням, ОСОБА_2 звернулася з апеляційною скаргою, в якій просить його скасувати та ухвалити нове рішення, яким задовольнити її позовні вимоги, посилаючись на те його необґрунтованість та порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права.

  Колегія суддів, заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення сторін, що з’явилися, перевіривши матеріали справи і обговоривши доводи апеляційної скарги, вважає за необхідне її задовольнити з наступних підстав.

  Відповідно до ст. ст. 213, 214 ЦПК України рішення повинно бути законним і обґрунтованим та відповідати на питання: чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги і заперечення, якими доказами вони підтверджуються; чи є інші фактичні дані (пропущення строку позовної давності тощо), які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження; які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин; яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин.

  Однак зазначеним вимогам закону рішення суду першої інстанції не відповідає.

  Судом першої інстанції встановлено та, як вбачається з матеріалів справи, 15.02.2008 року між позивачем та АКБ «Укрсоцбанк», правонаступником якою є ПАТ «Укрсоцбанк», було укладено договір кредиту № 10-29/5324, відповідно до якого ОСОБА_2 було надано до 14.02. 2023 року кредит на поточні потреби в розмірі 455 000 доларів США зі сплатою 12,75% річних та порядком погашення суми основної заборгованості до 10 числа кожного місяця згідно з графіком, який вказаний у пп. 1.1.1 п. 1.1 ст. 1 договору (а.с. 11-17).

  Відповідно до п.п. 3.3.7. 3.3.8, 3.3.9 договору кредиту позичальник зобов’язаний: сплачувати проценти за використання кредиту в порядку, визначеному п.п. 2.4, 2.5 цього договору; своєчасно та в повному обсязі погашати кредит із нарахованими процентами за фактичний час його використання та можливими штрафними санкціями в порядку, визначеному п. 1.1 цього договору; достроково повернути кредит, погасити нараховані проценти та сплатити можливі штрафні санкції у випадках, визначених п.п. 2.6.3. 3.2.3, 4.4, 4.5. 5.4 цього Договору.

  Пунктом 4.2 договору передбачено, що у разі прострочення позичальником терміну сплати комісії за дострокове погашення кредиту (частини кредиту), визначеного в п. 3.3.15 цього договору, строків сплати процентів, визначених п. 2.4 цього договору, а також прострочення строків повернення кредиту, визначених п.п. 1.1. 2.6.3. 3.2.3. 4.4, 4.5, 5.4 цього договору, позичальник сплачує кредиторові пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасної сплаченої суми за кожний день прострочки, що діє у цей період.

  У п. 4.3 даного договору зазначено, що у разі порушення позичальником вимог п. 3.3.2-3.3.18 цього Договору, позичальник зобов’язаний сплатити кредитору штраф у розмірі 3 % від суми кредиту, визначеного п. 1.1 цього договору, за кожний випадок.

  Згідно з п. 4.5 кредитного договору у разі невиконання (неналежного виконання) позичальником обов’язків, визначених п.п. 3.3.7. 3.3.8 цього Договору, протягом більше, ніж 90 календарних днів, строк користування кредитом вважається таким, що сплив, та, відповідно, позичальник зобов’язаний протягом одного робочого дня погасити кредит в повному обсязі, сплатити проценти за фактичний час використання кредиту та нараховані штрафні санкції (штраф, пеню).

  15.02. 2008 року між позивачем та АКБ «Укрсоцбанк», правонаступником якого є ПАТ «Укрсоцбанк» також було укладено іпотечний договір № 02-10/413 для забезпечення кредиту, відповідно до якого в іпотеку було передано домоволодіння та земельну ділянку площею 0,0800 га, кадастровий номер 3222485901:01:031:0054. що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, і належать на праві власності позивачу.

  Згідно ст. 526 ЦК України, зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

  У ст. 589 ЦК України передбачено, що у разі невиконання зобов’язання, забезпеченого заставою, заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави. За рахунок предмета застави заставодержатель має право задовольнити в повному обсязі свою вимогу, що визначена на момент фактичного задоволення, включаючи сплату процентів, неустойки, відшкодування збитків, завданих порушенням зобов’язання, необхідних витрат на утримання заставленого майна, а також витрат, понесених у зв’язку із пред’явленням вимоги, якщо інше не встановлено договором.

  Частиною 2 ст. 1050 ЦК України передбачено, що якщо договором встановлений обов’язок позичальника повернути позику частинами, то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася та сплати процентів.

  Відповідно до ст. 1054 ЦК України, позичальник за кредитним договором зобов’язаний повернути кредит та сплатити відсотки в розмірі та на умовах встановлених договором.

  Судом першої інстанції встановлено, що 29.10.2010 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 було вчинено виконавчий напис, зареєстрований в реєстрі за № 5885, про звернення стягнення на заставне нерухоме майно, відповідно до якого було запропоновано за рахунок коштів, отриманих від реалізації нерухомого майна, задовольнити вимоги ПАТ «Укрсоцбанк» у сумі 498 716,85 доларів США, що в еквіваленті за курсом НБУ станом на 29.09.2010 року становить 3 946 595,79 грн(а.с.6).

  Відмовляючи в задоволенні позову суд першої інстанції виходив з того, що нотаріус на підставі наданих банком документів, які підтверджують суму заборгованості позивача та її безспірність, вчинив виконавчий напис у відповідності з вимогами законодавства України.

  Проте з таким висновком апеляційного суду погодитися не можна, оскільки він суперечить закону та не ґрунтується на доказах, наявних у матеріалах справи.

  Відповідно до частин 1, 3 статті 33 Закону України «Про іпотеку» у разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов’язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов’язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки. Право іпотекодержателя на звернення стягнення на предмет іпотеки також виникає з підстав, встановленихстаттею 12 цього Закону. Звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється на підставі рішення суду, виконавчого напису нотаріуса або згідно з договором про задоволення вимог іпотекодержателя.

  У разі порушення основного зобов’язання та/або умов іпотечного договору іпотекодержатель надсилає іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмову вимогу про усунення порушення. В цьому документі зазначається стислий зміст порушених зобов’язань, вимога про виконання порушеного зобов’язання у не менш ніж тридцятиденний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо протягом встановленого строку вимога іпотекодержателя залишається без задоволення, іпотекодержатель вправі розпочати звернення стягнення на предмет іпотеки відповідно до цього Закону (частина 1 статті 35 Закону України «Про іпотеку»).

  Згідно зі статтею 87 Закону України «Про нотаріат» для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

  Пунктом 1 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172, передбачено, що для одержання виконавчого напису подаються оригінал нотаріально посвідченої угоди та документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов’язання.

  Відповідно до пункту 283 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 3 березня 2004 року № 20/5 вчинення виконавчого напису в разі порушення основного зобов’язання та (або) умов іпотечного договору здійснюється нотаріусом після спливу тридцяти днів з моменту одержання іпотекодавцем та боржником, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмової вимоги про усунення порушень.

  За ст. 60 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається та, які підтверджували їх вимоги та заперечення.

  Однак в порушення вищезазначених вимог закону, суд першої інстанції дійшов до передчасного висновку про відмову в задоволенні заявленого позову, оскільки в матеріалах справи відсутні докази того, що відповідачем надсилалася позивачці письмова вимога про усунення порушень та погашення заборгованості за кредитним договором № 10-29/5324 від 15.02.2008 року. Не було надано таких доказів представником відповідача і під час розгляду справи апеляційним судом.

  Отже враховуючи вищезазначені норми закони та встановлені обставини справи, визнати законним та обґрунтованим вказане рішення суду першої інстанції колегія суддів не може та вважає, що воно повинно бути скасоване з ухваленням нового рішення про задоволення позову ОСОБА_2 про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.

  Керуючись ст. ст. 303, 307, 309, 313, 317 ЦПК України, колегія суддів,-

  ВИРІШИЛА:

  Апеляційну скаргу представника ОСОБА_2 -ОСОБА_3 задовольнити.

  Рішення Києво-Святошинського районного суду Київської області від 11 лютого 2013 року скасувати з ухваленням нового рішення про задоволення позовних вимог ОСОБА_2.

  Визнати виконавчий напис нотаріуса від 29 жовтня 2010 року за №5885 (ВРД №128693), що зареєстрований приватним нотаріусом Київського приватного нотаріального округу ОСОБА_4 про звернення стягнення на предмет іпотеки, а саме: домоволодіння та земельну ділянку, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 таким, що не підлягає виконанню.

  Рішення набирає законної сили з моменту проголошення і може бути оскаржене в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ протягом 20 днів.

  Головуючий:

  Судді:

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
blank

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наяш Веб-сайт. Подробней

Cookie-файлы

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наш Веб-сайт. Cookie-файлы позволяют нам обеспечить возможность использования Веб-сайта в более удобном и доступном формате. Такие файлы, как правило, не содержат какие-либо данные, которые позволили бы нам идентифицировать вас как конкретное физическое лицо. Ваши данные будут обрабатываться с использованием cookie-файлов в течение разрешенного вами периода.


Политика использования файлов Cookie / Cookie Policy
Согласие пользователя на правила пользования веб сайтом
Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных

Закрыть