click fraud detection

ТЕМА: 14.11.2014 Скасування постанови про відмову у відкритті виконавчого провадження

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Автор
  Сообщения
 • #4508
  Dmitry Kasyanenko
  Модератор

  14.11.2014

  Справа № 369/6371/14-ц

  Провадження № 4-с/369/97/14

  Ухвала

  Іменем України

  14 листопада 2014 року Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі головуючої судді Ковальчук Л.М., при секретарі Рябець А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві скаргу ОСОБА_1 з додатковою відповідальністю Страхова компанія «Альфа-Гарант», заінтересована особа ОСОБА_2, про визнання дій державного виконавця Відділу державної виконавчої служби Дарницького районного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_3 незаконними і скасування постанови про відмову у відкритті виконавчого провадження від 29 травня 2014 року ВП № 43505826,

  В С Т А Н О В И В:

  ОСОБА_1 з додатковою відповідальністю Страхова компанія «Альфа-Гарант» звернувся до суду із скаргою, заінтересована особа ОСОБА_2, про визнання дій державного виконавця Відділу державної виконавчої служби Дарницького районного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_3 незаконними і скасування постанови про відмову у відкритті виконавчого провадження від 29 травня 2014 року ВП № 43505826, посилаючись на те, що 23 червня 2014 року ТДВ СК «Альфа-Гарант» отримав постанову про відмову у відкритті виконавчого провадження від 29 травня 2014 року ВП № 43505826 на підставі виконавчого листа № 369/3908/13-ц від 29 жовтня 2013 року, виданого Києво-Святошинським районним судом Київської області. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 385 ЦПК України скарга може бути подана до суду у десятиденний строк з дня, коли особа дізналась або повинна була дізнатися про порушення її прав чи свобод. Так, ТДВ СК «Альфа-Гарант» в додатках до скарги на дії державного виконавця додав копію постанови про відмову у відкритті виконавчого провадження ВП № 43505826 з штампом вхідної кореспонденції ТДВ СК «Альфа-Гарант», що підтверджує дату фактичного отримання оскаржуваної постанови-23 червня 2014 року, вхідний № 03/2552. Заявник вважав незаконними дії державного виконавця ВДВС Дарницького РУЮ у м. Києві ОСОБА_3 стосовно винесення постанови про відмову у відкритті виконавчого провадження (відмову в прийнятті до провадження виконавчого документа) від 29 травня 2014 року ВП № 43505826 з огляду на наступне. Рішенням Києво-Святошинського районного суду Київської області від 19 вересня 2013 року в справі за позовом ТДВ СК «Альфа-Гарант» до ОСОБА_2 про відшкодування шкоди в порядку регресу вирішено стягнути з ОСОБА_2 на користь ТДВ СК «Альфа-Гарант» 28 236 грн. 46 коп. матеріальної шкоди і 282 грн. 40 коп. судового збору. Для примусового виконання рішення Києво-Святошинським районним судом Київської області 29 жовтня 2013 року був виданий виконавчий лист. 28 травня 2014 року у зв»язку з невиконанням ОСОБА_2 рішення у добровільному порядку ТДВ СК «Альфа-Гарант» звернулось до ВДВС Дарницького РУЮ у м. Києві із заявою про відкриття виконавчого провадження. Згідно вимог ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» у виконавчому документі зазначають індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника (для фізичних осіб-платників податків) або номер і серія паспорта стягувача та боржника для фізичних осіб-громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України, а також інші дані, якщо вони відомі суду чи іншому органу, що видав виконавчий документ, які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню, зокрема, дата народження боржника та його місце роботи (для фізичних осіб), місцезнаходження майна боржника, рахунки стягувача та боржника тощо. Повернення виконавчого документу у зв»язку з тим, що в ньому не зазначено ідентифікаційного коду боржника, не відповідає нормам чинного законодавства, оскільки відповідно до ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» ідентифікаційний код або інші відомості, які можуть ідентифікувати боржника у виконавчому документі, зазначаються якщо вони відомі суду. Крім того, відповідно до вимог ч. 2 ст. 4 даного Закону під час виконання рішень державний виконавець має право на безпосередній доступ до бази даних і реєстрів, у тому числі електронний, що містять інформацію про боржників, їхнє майно та кошти. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 5 Закону України «Про виконавче провадження» державний виконавець має право самостійно звернутися до компетентних органів щодо надання інформації, яка необхідна для проведення виконавчих дій. Відсутність відомостей про індивідуальний ідентифікаційний номер боржника має бути усунута в процесі виконавчого провадження (ч. 3 ст. 11 Закону України «Про виконавче провадження»). Таким чином, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 6 вказаного Закону у випадку, коли державний виконавець не міг би виконати рішення суду без ідентифікаційного номера боржника, він повинен був скористатися своїм правом і отримати цей номер у вказаному законом порядку.

  Враховуючи викладене, ТДВ СК «Альфа-Гарант» просив визнати незаконними дії державного виконавця Відділу державної виконавчої служби Дарницького районного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_3 стосовно винесення постанови про відмову у відкритті виконавчого провадження від 29 травня 2014 року ВП № 43505826 і скасувати постанову про відмову у відкритті виконавчого провадження від 29 травня 2014 року ВП № 43505826.

  У судове засідання представник заявника ОСОБА_1 з додатковою відповідальністю Страхова компанія «Альфа-Гарант» не з»явився, про дату, час і місце розгляду скарги повідомлявся належним чином, суду надана заява, в якій представник заявника скаргу підтримав і просив її задовольнити та розглянути справу у його відсутності.

  У судове засідання заінтересована особа ОСОБА_2 не з»явився, про дату, час і місце розгляду скарги повідомлявся належним чином, причини неявки суду невідомі.

  У судове засідання державний виконавець Відділу державної виконавчої служби Дарницького районного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_3 не з»явився про дату, час і місце розгляду скарги повідомлявся належним чином, причини неявки суду невідомі.

  У судове засідання представник Відділу державної виконавчої служби Дарницького районного управління юстиції у м. Києві не з»явився, про дату, час і місце розгляду скарги повідомлявся належним чином, причини неявки суду невідомі.

  Суд, з»ясувавши дійсні обставини і дослідивши письмові докази, вважає, що скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

  Згідно вимог ст. 383 ЦПК України сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду із скаргою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до цього Кодексу, порушено їх права чи свободи.

  З наявних матеріалів справи вбачається, що Києво-Святошинським районним судом Київської області був виданий виконавчий лист з виконання рішення Києво-Святошинського районного суду Київської області від 19 вересня 2013 року в справі за позовом ОСОБА_1 з додатковою відповідальністю Страхова компанія «Альфа-Гарант» до ОСОБА_2 про відшкодування шкоди, яким стягнуто з ОСОБА_2 на користь позивача матеріальну шкоду в розмірі 28 236 грн. 46 коп. і судовий збір у розмірі 282 грн. 40 коп..

  Постановою про відмову у відкритті виконавчого провадження (відмову в прийнятті до провадження виконавчого документу) від 29 травня 2014 року ВП № 43505826 старшим державним виконавцем Хільченком Р.В. органу державної виконавчої служби Дарницького районного управління юстиції відмовлено в прийнятті до провадження виконавчого документа та у відкритті виконавчого провадження з примусового виконання виконавчого листа № 369/3908/13, виданого 29 жовтня 2013 року Києво-Святошинським районним судом про стягнення боргу у сумі 28 518 грн. 86 коп. на підставі вимог п. 6 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про виконавче провадження», оскільки виконавчий документ не відповідає вимогам п. 3 ч. 1 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження», а саме відсутній індивідуальний ідентифікаційний номер боржника. Відсутність останнього може бути обгрунтована підставами, визначеними пунктом 3.3. Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 02 квітня 2012 № 512/5 наступним чином: для фізичних осіб реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається у виконавчому документі, якщо особа є іноземцем та законодавством країни, на території якої проживає фізична особа, встановлено інші форми обліку або якщо особа відмовилась його мати через свої релігійні переконання, про що є відмітка у паспорті особи.

  Відповідно до вимог ч. 1 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» у виконавчому документі зазначаються: 1) назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище та ініціали посадової особи, що його видали; 2) дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ; 3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім»я (прізвище, власне ім»я та по батькові) (для фізичних осіб) стягувача і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), ідентифікаційний код суб»єкта господарської діяльності стягувача та боржника (для юридичних осіб), індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника (для юридичних осіб), індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника (для фізичних осіб-громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України. а також інші дані, якщо вони відомі суду чи іншому органу, що видав виконавчий документ, які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню, зокрема, дата народження боржника та його місце роботи (для фізичних осіб), місцезнаходження майна боржника, рахунки стягувача та боржника тощо; 4) резолютивна частина рішення; 5) дата набрання законної (юридичної) сили рішенням; 6) строк пред»явлення виконавчого документа до виконання.

  Згідно вимог ч. 1 ст. 19 даного Закону державний виконавець відкриває виконавче провадження на підставі виконавчого документа, зазначеного в статті 17 цього Закону: 1) за заявою стягувача або його представника про примусове виконання рішення.

  Відповідно до вимог ч. 1 ст. 25 Закону України «Про виконавче провадження» державний виконавець зобов»язаний прийняти до виконання виконавчий документ і відкрити виконавче провадження, якщо не закінчився строк пред»явлення такого документа до виконання, він відповідає вимогам, передбаченим цим Законом, і пред»явлений до виконання до відповідного органу державної виконавчої служби.

  Згідно вимог ч. 2 ст. 4 даного Закону під час виконання рішень державний виконавець має право на безпосередній доступ до баз даних і реєстрів, у тому числі електронних, що містять інформацію про боржників, їхнє майно та кошти. Порядок доступу до таких реєстрів встановлюється Міністерством юстиції України спільно з відповідними центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

  Відповідно до вимог ч. 1 ст. 11 вказаного Закону державний виконавець зобов»язаний вживати передбачених цим Законом заходів примусового виконання рішень, неупереджено, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

  Відповідно до вимог ч. 2 ст. 32 Конституції України і ч. 1 ст. 302 ЦК України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом.

  Офіційне тлумачення вказаного положення Конституції України міститься в Рішенні Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року № 2-рп/2012, відповідно до п. 1 якого збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя, таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

  Слід зазначити, що частина 1 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» містить вимоги до виконавчого документа, у якому, зокрема, має бути зазначено й індивідуальний ідентифікаційний номер боржника (фізичної особи). Відповідно до вимог п. 6 ч. 1 ст. 26 цього Закону у разі невідповідності змісту виконавчого листа вимогам ст. 18 державний виконавець відмовляє у відкритті виконавчого провадження.

  Разом з тим, п. 3 ч. 3 ст. 11 вказаного Закону надано право державному виконавцю при здійсненні виконавчого провадження з метою захисту інтересів стягувача одержувати безоплатно від органів, установ, організацій, посадових осіб, сторін та учасників виконавчого провадження необхідні для проведення виконавчих дій пояснення, довідки та іншу інформацію, у тому числі конфіденційну.

  Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що відсутність у виконавчому листі ідентифікаційного номера боржника не є підставою для відмови державним виконавцем у відкритті виконавчого провадження.

  Згідно вимог ч. 1 ст. 6 Закону України «Про виконавче провадження» державний виконавець зобов»язаний використовувати надані йому права відповідно до закону і не допускати у своїй діяльності порушення прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб.

  Враховуючи викладене, скарга ОСОБА_1 з додатковою відповідальністю Страхова компанія «Альфа-Гарант» підлягає задоволенню, і слід визнати дії старшого державного виконавця Відділу державної виконавчої служби Дарницького районного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_3 незаконними та скасувати постанову про відмову у відкритті виконавчого провадження (відмову в прийнятті до провадження виконавчого документу) від 29 травня 2014 року ВП № 43505826 старшого державного виконавця Хільченка Р.В. органу державної виконавчої служби Дарницького районного управління юстиції.

  Керуючись ст. ст. 383-387 ЦПК України, ст. 32 Конституції України, ч. 1 ст. 302 ЦК України, ст. ст. 4, 6, 11, 18, 19, 25 Закону України „Про виконавче провадження, суд-

  У Х В А Л И В:

  Скаргу ОСОБА_1 з додатковою відповідальністю Страхова компанія «Альфа-Гарант» задовольнити.

  Визнати дії старшого державного виконавця Відділу державної виконавчої служби Дарницького районного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_3 незаконними і скасувати Постанову про відмову у відкритті виконавчого провадження (відмову в прийнятті до провадження виконавчого документу) від 29 травня 2014 року ВП № 43505826 старшого державного виконавця Хільченка Романа Володимировича органу державної виконавчої служби Дарницького районного управління юстиції.

  Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана до апеляційного суду Київської області через Києво-Святошинський районний суд протягом 5 днів з дня її проголошення.

  Суддя Ковальчук Л.М.

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
blank

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наяш Веб-сайт. Подробней

Cookie-файлы

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наш Веб-сайт. Cookie-файлы позволяют нам обеспечить возможность использования Веб-сайта в более удобном и доступном формате. Такие файлы, как правило, не содержат какие-либо данные, которые позволили бы нам идентифицировать вас как конкретное физическое лицо. Ваши данные будут обрабатываться с использованием cookie-файлов в течение разрешенного вами периода.


Политика использования файлов Cookie / Cookie Policy
Согласие пользователя на правила пользования веб сайтом
Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных

Закрыть