click fraud detection

ТЕМА: Прекращен ипотечный договор и снято запрещения отчуждения имущества. ДельтаБанк

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Автор
  Сообщения
 • #3990
  Dmitry Kasyanenko
  Модератор

  У Х В А Л А

  І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

  18 січня 2011 року м. Київ

  Колегія суддів судової палати у цивільних справах

  Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі:

  Головуючого судді: Луспеника Д.Д.

  суддів: Лесько А.О., Червинської М.Є.,

  Хопти С.Ф., Черненко В.А.,

  розглянувши в судовому засіданні справу за позовом публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки та за зустрічним позовом ОСОБА_3 до публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» про припинення іпотечного договору та зняття заборони відчуження нерухомого майна, за касаційною скаргою публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» на рішення апеляційного суду Київської області від 11 квітня 2011 року,

  в с т а н о в и л а:

  У жовтні 2009 року ТОВ «Український промисловий банк», правонаступником якого є ПАТ «Дельта Банк», звернулося в суд з позовом до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки.

  Свої вимоги позивач мотивував тим, що 24 травня 2006 року між Банком та ОСОБА_4 було укладено кредитний договір, відповідно до умов якого позивач надав позичальнику кредит у розмірі 1221 000 дол. США строком погашення до 23 травня 2011 року. Заборгованість за кредитним договором становить 1257403,02 дол. США та 50841,92 євро.

  У забезпечення виконання зобовязань за кредитним договором між Банком та ОСОБА_3 10 серпня 2008 року укладено іпотечний договір, предметом якого є земельна ділянка площею 3,39 га з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петровська сільська рада, яка належить відповідачу на праві власності згідно державного акту від 28 лютого 2007 року.

  Банк просив стягнути з ОСОБА_3 на його користь заборгованість за Кредитним договором шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором від 10 серпня 2008 року. Оскільки основне зобовязання за кредитним договором не виконано, оскільки основне зобовязання за кредитним договором не виконано, то

  ОСОБА_3 звернулась в суд із зустрічним позовом, в якому посилається на те, що позичальник ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 помер, у звязку з чим усі права та обовязки, що належали йому на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті, в тому числі за зобовязаннями за кредитним договором, переходять до спадкоємців.

  Оскільки вона не погодилася забезпечувати виконання зобовязання новим боржником, то вважає, що відповідно до ст. 523 ЦК України застава припиняється. Просила суд припинити іпотечний договір від 10 квітня 2008 року, зобовязати ПАТ «Дельта Банк» внести відомості про припинення іпотеки для державної реєстрації у встановленому законом порядку, зняти заборону відчуження нерухомого майна, внести у єдиний реєстр запис про анулювання іпотеки та стягнути судові витрати.

  Рішенням Києво-Святошинського районного суду Київської області від 29 грудня 2010 року позовні вимоги ПАТ «Дельта Банк» задоволено. Звернуто стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором від 10 серпня 2008 року на земельну ділянку, площею 3,3900 га, що розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, площею, що належить ОСОБА_3 на праві власності на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 235953, виданого 20 червня 2008 року Києво-Святошинським районним управлінням земельних ресурсів. В задоволенні решти позовних вимог відмовлено. Вирішено питання про судові витрати.

  Рішенням апеляційного суду Київської області від 11 квітня 2011 року рішення суду першої інстанції в частині задоволення зустрічних позовних вимог ПАТ «Дельта Банк» скасовано та в цій частині ухвалено нове рішення про відмову в задоволенні позовних вимог. В решті рішення суду першої інстанції залишено без змін.

  У касаційній скарзі ПАТ «Дельта Банк» просить скасувати рішення апеляційного суду в частині відмови в задоволенні позовних вимог ПАТ «Дельта Банк», посилаючись на неправильне застосування судом норм матеріального права та порушення норм процесуального права, та ухвалити нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги в цій частині.

  Вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи касаційної скарги, законність та обґрунтованість рішення суду апеляційної інстанції в межах касаційного оскарження, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.

  Згідно з ч. 2 ст. 324 ЦПК України підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального чи порушення норм процесуального права.

  Відповідно до вимог ст. 335 ЦПК України під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.

  Суд апеляційної інстанції, скасовуючи рішення суду першої інстанції в частині задоволення позовних вимог ПАТ «Дельта Банк» та відмовляючи в позові в цій частині, виходив з того, що на поручителів може бути покладено обовязок щодо належного виконання зобовязання за кредитним договором у випадку смерті позичальника лише за наявності у нього правонаступника, який прийняв спадщину та згоди поручителя відповідати за нового боржника, зафіксоване в тому числі і в договорі поруки про згоду відповідати за виконання зобовязання перед будь-яким новим боржником у випадку переводу боргу за забезпечуваним зобовязанням.

  Судами встановлено, що24 травня 2006 року між ТОВ «Укрпромбанк» та ОСОБА_4 було укладено кредитний договір.

  Згідно із Додатковим договором про внесення змін та доповнень до Кредитного договору, Банк надав ОСОБА_4 кредит у розмірі 1221000 дол. США.

  10 серпня 2008 року між Банком та ОСОБА_3 було укладено іпотечний договір, відповідно до умов якого предметом іпотеки є нерухоме майно, а саме земельна ділянка площею 3,3900 га, що розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петровська сільська рада.

  Згідно п. 1.2. іпотечного договору земельна ділянка належить ОСОБА_3 на праві власності на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 701048, виданого 28 лютого 2007 року Києво-Святошинським районним відділом земельних ресурсів, на підставі договорів купівлі-продажу № 2383 від 11 липня 2006 року, № 2912 від 26 липня 2006 року.

  Заборгованість за Кредитним договором становить 1257403,02 дол. США та 50841,92 євро, з них 1145980,57 дол. США та 46800 євро сума кредиту, 111422,45 дол. США та 4041,91 євро проценти за користування кредитом, а також пеня в розмірі 41966,06 грн., що з урахуванням суми кредиту, нарахованих процентів за користування кредитом та пені становить 10162182 грн. 20 коп.

  Судами також встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 помер.

  Першою Київською державною нотаріальною конторою 18 липня 2010 року надана відповідь, з якої вбачається, що 16 липня 2009 року зведена спадкова справа до майна померлого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 на підставі претензії АКІБ «УкрСиббанк». Станом на 18 липня 2009 року заяви від спадкодавців з приводу прийняття спадщини після померлого не надходили та свідоцтва про право на спадкове майно не видавались.

  Відповідно до ч. 1 ст. 608 ЦК України, зобовязання припиняється смертю боржника, якщо воно є нерозривно повязаним з його особою і у звязку з цим не може бути виконане іншою особою.

  Згідно із ч. 1 ст. 575 ЦК України іпотекою є застава нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи.

  Згідно ст. 17 Закону України «Про іпотеку» іпотека припиняється у разі припинення основного зобов’язання.

  Відповідно до ст. ст. 1216, 1218 ЦК України спадкування є перехід прав та обовязків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). До складу спадщину входять усі права та обовязки, що належали спадкодавцеві та момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

  За змістом зазначених норм у разі смерті фізичної особи, боржника за зобовязаннями у правовідносинах, що допускають правонаступництво в порядку спадкування, обовязки померлої особи (боржника) за загальним правилом переходять до іншої особи її спадкоємця, таким чином, відбувається передача законом заміна боржника за зобовязанням.

  Згідно ч. 1 ст. 523 ЦК України порука або застава, встановлена іншою особою, припиняється після заміни боржника, якщо поручитель або заставодавець не погодився забезпечувати виконання зобовязання новим боржником.

  Отже, апеляційний суд вірно встановив фактичні обставини справи, визначився з відповідною правовою нормою, яка підлягає застосуванню до спірних правовідносин.

  Доводи касаційної скарги, матеріали витребуваної справи, зміст оскаржуваного рішення, не дають підстав для висновку про неправильне застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального права і порушення норм процесуального права, які передбачені ЦПК України як підстави для скасування рішень.

  Керуючись ч. 1 ст. 336 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

  у х в а л и л а:

  Касаційну скаргу публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» відхилити.

  Рішення апеляційного суду Київської області від 11 квітня 2011 року залишити без змін.

  Ухвала оскарженню не підлягає.

  Головуючий суддя: Д.Д. Луспеник

  Судді: А.О. Лесько

  С.Ф. Хопта

  М.Є. Червинська

  В.А. Черненко

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
blank

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наяш Веб-сайт. Подробней

Cookie-файлы

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наш Веб-сайт. Cookie-файлы позволяют нам обеспечить возможность использования Веб-сайта в более удобном и доступном формате. Такие файлы, как правило, не содержат какие-либо данные, которые позволили бы нам идентифицировать вас как конкретное физическое лицо. Ваши данные будут обрабатываться с использованием cookie-файлов в течение разрешенного вами периода.


Политика использования файлов Cookie / Cookie Policy
Согласие пользователя на правила пользования веб сайтом
Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных

Закрыть