click fraud detection

ТЕМА: 05.06.13.Прекращение поручительства в связи с смертью должника.ПроКредитБанк

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Автор
  Сообщения
 • #3989
  Dmitry Kasyanenko
  Модератор

  Колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі:

  головуючого Макарчука М.А.,

  суддів: Мазур Л.М., Нагорняка В.А.,

  Матвєєвої О.А., Писаної Т.О.,

  розглянувши в судовому засіданні справу за позовом публічного акціонерного товариства «ПроКредитБанк» до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором за касаційною скаргою представника ОСОБА_3 – ОСОБА_4 на рішення апеляційного суду м. Києва від 15 січня 2013 року,

  встановила:

  У жовтні 2011 року ПАТ «ПроКредитБанк» звернулося до суду з позовом до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором, посилаючись на те, що між позивачем та ОСОБА_5 08 серпня 2008 року був укладений кредитний договір, відповідно до якого останній отримав в кредит кошти в розмірі 75 тис. грн. Того ж дня між позивачем та ОСОБА_3 було укладено договір поруки, згідно з яким ОСОБА_3 виступила поручителем за виконання зобов’язань ОСОБА_5 перед банком. Оскільки ОСОБА_5 помер, позивач просив стягнути заборгованість за кредитним договором у розмірі 200 501,47 грн з поручителя ОСОБА_3

  Рішенням Шевченківського районного суду м. Києва від 28 травня 2012 року в задоволенні позовних вимог ПАТ «ПроКредитБанк» відмовлено.

  Рішенням апеляційного суду м. Києва від 15 січня 2013 року рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 28 травня 2012 року скасовано та ухвалено нове рішення, яким позовні вимоги ПАТ «ПроКредитБанк» задоволено частково. Стягнуто з ОСОБА_3 на користь ПАТ «ПроКредитБанк» заборгованість за кредитним договором у розмірі 56 183,74 грн; заборгованість за відсотками у розмірі 4 369,20 грн; проценти за фактичне користування простроченим капіталом у розмірі 12 899,86 грн, пеню у розмірі 44 377,59 грн, а всього – 117 830,39 грн. Вирішено питання про розподіл судових витрат.

  У касаційній скарзі представник ОСОБА_3 – ОСОБА_4, посилаючись на неправильне застосування норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просить скасувати рішення апеляційного суду та залишити в силі рішення суду першої інстанції.

  Обговоривши доводи касаційної скарги, перевіривши матеріали справи, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню.

  Відповідно до вимог ст. 213 ЦПК України рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим.

  Згідно з вимогами ст. 214 ЦПК України під час ухвалення рішення суд вирішує такі питання: чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги і заперечення, та якими доказами вони підтверджуються; чи є інші фактичні дані (пропущення строку позовної давності тощо), які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження; які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин; яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин.

  Рішення апеляційного суду не відповідає вказаним вимогам.

  Судами встановлено, що 08 серпня 2008 року між ЗАТ «ПроКредит Банк» та ОСОБА_5 було укладено кредитний договір № 1.40150, згідно з умовами якого ОСОБА_5 отримав кредит у розмірі 75 тис. грн зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 28 % річних строком на 36 місяців.

  На забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором між ЗАТ «ПроКредит Банк» та ОСОБА_3 08 серпня 2008 року укладено договір поруки № 1.40150-ДП І.

  ОСОБА_5 належним чином не виконував умови кредитного договору, у зв’язку з чим виникла заборгованість перед банком, яка становить 200 501,47 грн та складається з: борг з капіталу – 56 183,74 грн, борг за процентами – 21 376,71 грн, пеня – 122 941,02 грн.

  ІНФОРМАЦІЯ_1 помер ОСОБА_5, про що складено актовий запис про смерть № 12146 від 09 липня 2011 року.

  Відповідно до листа Першої Київської державної нотаріальної контори від 27 квітня 2012 року спадкова справа до майна померлого ОСОБА_5 не заводилась.

  Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 28 травня 2012 року провадження у справі в частині позовних вимог ПАТ «ПроКредит Банк» до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за кредитним договором закрито на підставі п. 6 ч. 1 ст. 205 ЦПК України в зв’язку із смертю останнього. В зв’язку з чим позивач просить стягнути заборгованість за кредитним договором з поручителя ОСОБА_3

  Відмовляючи у задоволенні позовних вимог ПАТ «ПроКредит Банк», суд першої інстанції виходив із того, що після смерті ОСОБА_5 спадкова справа не заводилась, а тому ніхто із спадкоємців не звертався з відповідною заявою про вступ у спадщину, будь-яких умов в договорі поруки про те, що поручитель бере на себе зобов’язання відповідати за виконання кредитного договору за боржника в разі смерті боржника не зазначено, а отже пред’явлені вимоги ПАТ «ПроКредит Банк» до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором є безпідставними та такими, що не підлягають задоволенню.

  Скасовуючи рішення суду першої інстанції, апеляційний суд виходив з того, що поручитель повинен нести зобов’язання щодо погашення відсотків і за неустойку, нарахованих за життя боржника, оскільки поручитель прийняв на себе зобов’язання відповідати за виконання кредитного договору за боржника у разі його смерті, оскільки така умова зазначена у договорі поруки (п. 3.2 договору № 1 про внесення змін до договору поруки).

  Проте з такими висновком апеляційного суду погодитись не можна.

  У силу ст. ст. 553, 554 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за невиконання ним свого обов’язку. У разі порушення такого зобов’язання боржник і поручитель відповідають як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

  Згідно з положеннями статті 1282 ЦК України спадкоємці боржника за умови прийняття спадщини є боржниками перед кредитором у межах вартості майна, одержаного у спадщину. При цьому спадкоємці несуть зобов’язання погасити нараховані відсотки і неустойку тільки в тому випадку, якщо вони вчинені позичальникові за життя. Інші нараховані зобов’язання фактично не пов’язані з особою позичальника і не можуть присуджуватися до сплати спадкоємцями.

  Поза увагою суду апеляційної інстанції залишилися роз’яснення п. 32 постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин» від 30 березня 2012 року, згідно з яким поручитель приймає на себе зобов’язання відповідати за виконання кредитного договору за боржника (статті 553 – 554 ЦК України), а також за будь-якого боржника в разі переводу боргу чи смерті боржника, якщо таке зазначено у договорі поруки.

  Відповідно до ст. 523 ЦК України порука або застава, встановлена іншою особою, припиняється після зміни боржника, якщо поручитель або заставодавець не погодився забезпечувати виконання зобов’язання новим боржником, а згідно зі ст. 607 ЦК України зобов’язання припиняється неможливістю його виконання у зв’язку з обставиною, за яку жодна зі сторін не відповідає.

  Встановлено, що спадкова справа до майна померлого ОСОБА_5 не заводилась, отже правонаступники позичальника відсутні.

  Вирішуючи спір, апеляційний суд не врахував, що на поручителів може бути покладено відповідальність за порушення боржником обов’язку щодо виконання зобов’язання за кредитним договором у випадку смерті позичальника, лише за наявності у позичальника правонаступника, який прийняв спадщину, та згоди поручителя відповідати за будь-якого нового боржника, зафіксованої в тому числі у договорі поруки.

  У зв’язку із цим, оскільки спадкова справа не заводилась, апеляційному суду слід встановити, чи прийняла ОСОБА_3 спадщину після смерті ОСОБА_5 у порядку ч. 3 ст. 1268 ЦК України, що є достатнім для відповідальності спадкоємця перед кредитором за борги спадкодавця.

  За таких обставин, оскаржуване рішення апеляційного суду, яке не відповідає вимогам ст. ст. 213, 214 ЦПК України не може вважатись законним й обґрунтованим, тому відповідно до ст. 338 ЦПК України підлягає скасуванню з направленням справи на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

  Керуючись ст. ст. 336, 338 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

  у х в а л и л а:

  Касаційну скаргу представника ОСОБА_3 – ОСОБА_4 задовольнити частково.

  Рішення апеляційного суду м. Києва від 15 січня 2013 року скасувати, справу направити на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

  Ухвала оскарженню не підлягає.

  Головуючий М.А. Макарчук

  Судді: Л.М. Мазур

  О.А. Матвєєва

  В.А. Нагорняк

  Т.О. Писана

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
blank

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наяш Веб-сайт. Подробней

Cookie-файлы

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наш Веб-сайт. Cookie-файлы позволяют нам обеспечить возможность использования Веб-сайта в более удобном и доступном формате. Такие файлы, как правило, не содержат какие-либо данные, которые позволили бы нам идентифицировать вас как конкретное физическое лицо. Ваши данные будут обрабатываться с использованием cookie-файлов в течение разрешенного вами периода.


Политика использования файлов Cookie / Cookie Policy
Согласие пользователя на правила пользования веб сайтом
Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных

Закрыть