click fraud detection

ТЕМА: Решение 22.03.2013.Признание недействительным договора.Правонарушение. Кредобанк

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Автор
  Сообщения
 • #3983
  Dmitry Kasyanenko
  Модератор

  РІШЕННЯ

  ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

  Справа №668/2652/13-ц

  Пров. №2/668/1293/13

  22.03.2013 року

  Суворовський районний суд м. Херсона у складі:

  головуючого: Булах Є.М.

  при секретарі Компанієць А.В.

  розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Херсоні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до публічного акціонерного товариства «Кредобанк», третя особа реєстраційна служба Суворовського районного управління юстиції у м. Херсоні про визнання договору іпотеки недійсним, припинення обтяжень нерухомого майна,-

  встановив:

  Позивач звернувся до суду з вказаним позовом, мотивуючи тим, що 04.08.2008р. між ним, ОСОБА_2, які разом виступили іпотекодавцями, та відповідачем, який виступив іпотекодержателем, було укладено договір іпотеки №16/пж, за яким відповідачу в іпотеку було передано домоволодіння АДРЕСА_1 належне позивачу та ОСОБА_2 на праві спільної часткової власності, з метою забезпечення виконання грошових зобов’язань ОСОБА_2 та вимог відповідача за кредитним договором №16/пж від 04.08.2008р. Оскільки відповідач довідкою від 20.02.2013р. №18.08/4-3502/13 підтвердив факт виконання ОСОБА_2 в повному обсязі прийнятих на себе за кредитним договором № 16/пж від 04.08.2008р. зобов’язань, вважає, що відповідач повинен був також вчинити дії щодо звернення до третьої особи за припиненням іпотеки та заборони відчуження на вищевказане домоволодіння. Зазначив, що під час укладення договору іпотеки №16/пж від 04.08.2008р. ним не давалася письмова та нотаріально засвідчена заява про згоду на передачу в іпотеку частки ОСОБА_2, що є порушенням ч.2 ст.6 ЗУ «Про іпотеку», та тягне за собою визнання договору недійсним на підставі, передбаченій ч. 1 ст. 203 ЦК України.

  Представник позивача в судовому засіданні доводи позову підтримав в повному обсязі, просив позов задовольнити, додав, що про порушення форми договору іпотеки позивач дізнався лише 06.03.2013р., після ознайомлення з матеріалами нотаріальної справи.

  Представник відповідача позов не визнав, просив відмовити у його задоволенні мотивуючи тим, що позивачем пропущено строк позовної давності. Зазначив, що 20.03.2013р. на адресу ОСОБА_2 було направлено лист від 21.03.2013р. за №18.08-5934/13, яким останнього було повідомлено, що довідка від 20.02.2013р. №18.08/4-3502/13 була йому видана помилково, а також повідомлено, що 29.11.2011р. між банком та ТОВ «ФК «Приватні інвестиції» було укладено договір факторингу, за яким відповідач відступив на користь ТОВ «ФК «Приватні інвестиції» всі права за вимогами до ОСОБА_2

  Дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників, що брали участь у справі, суд встановив, що 04.08.2008р. між ОСОБА_2 та ПАТ «Кредобанк» було укладено кредитний договір № 16/пж, за умовами якого ПАТ «Кредобанк» виступив позикодавцем, а ОСОБА_2 – позичальником, також 04.08.2008р. між позивачем, ОСОБА_2 як іпотекодавцями з одного боку і ПАТ «Кредобанк» як іпотекодержателем – з іншого, було укладено договір іпотеки № 16/пж від 04.08.2008р., за умовами якого іпотекодавці передали в іпотеку іпотекодержателю домоволодіння АДРЕСА_1 частка якого належала на праві спільної часткової власності позивачу, інші частка – ОСОБА_2

  З матеріалів нотаріальної справи щодо посвідчення договору іпотеки № 16/пж від 04.08.2008р. вбачається, що під час його укладення ані позивач, ані ОСОБА_2 не надавали оформленої письмово та посвідченої нотаріально згоди один одному на відчуження належних їм у зазначеному домоволодінні часток, згідно п. 2.1.4 договору іпотеки, предмет іпотеки не знаходиться у спільній власності, не є часткою, паєм.

  Разом із цим, згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 14.11.2007р. та Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 15.11.2007р. № 16675578, які наявні в матеріалах нотаріальної справи, позивачу на праві власності належить частка домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1. Інша частка зазначеного домоволодіння належить на праві власності ОСОБА_2 згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 14.11.2007р. та Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме від 15.11.2007р. № 16675734.

  Таким чином, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1, на момент укладення договору іпотеки № 16/пж від 04.08.2008р. належало іпотекодавцям на праві спільної часткової власності. Законом передбачено вимогу про обов’язковість нотаріально посвідченої згоди співвласників для передачі спільного майна в іпотеку, відсутність якої має наслідком визнання такої іпотеки недійсною. Разом із цим, під час укладення договору іпотеки № 16/пж від 04.08.2008р., іпотекодавці один одному такої згоди не давали.

  Відповідно до ч.2 ст.6 ЗУ «Про іпотеку», майно, що є у спільній власності, може бути передане в іпотеку лише за нотаріально посвідченою згодою усіх співвласників. Співвласник нерухомого майна має право передати в іпотеку свою частку в спільному майні без згоди інших співвласників за умови виділення її в натурі та реєстрації права власності на неї як на окремий об’єкт нерухомості.

  Відповідно до ч.ч.1, 3 ст.215 ЦК України, підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою – третьою, п’ятою та шостою статті 203 цього Кодексу. Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).

  Відповідно до ч.1 ст.203 ЦК України, зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства.

  Посилання представника відповідача на п. 2.1.1. договору іпотеки, в якому, на його думку, міститься згода іпотекодавців, є помилковою, оскільки дана умова ні за формою ні за змістом не відповідає вимогам ч.2 ст.6 ЗУ «Про іпотеку».

  Також судом встановлено, що станом на 20.02.2013р. борг ОСОБА_2 перед відповідачем було погашено повністю, всі платежі, транші, відсотки, комісії сплачено в повному обсязі, що підтверджено довідкою від 20.02.2013р. № 18.08/4-3502/13. Таким чином, судом встановлено факт припинення основного зобов’язання, у забезпечення якого було укладено договір іпотеки № 16/пж від 04.08.2008р., що є безумовною підставою для припинення й забезпечувального зобов’язання.

  Відповідно до п.1 ч.1 ст.17 ЗУ «Про іпотеку», іпотека припиняється у разі припинення основного зобов’язання, забезпеченого цією іпотекою.

  Відповідно до ст. 599 ЦК України, зобов’язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

  Відповідно до ст. 545 ЦК України, прийнявши виконання зобов’язання, кредитор повинен на вимогу боржника видати йому розписку про одержання виконання частково або в повному обсязі.

  Відповідно до ч.2 ст.593 ЦК України, у разі припинення права застави на нерухоме майно до державного реєстру вносяться відповідні дані.

  Відповідно до ч.9 ст.16 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державна реєстрація припинення іпотеки, обтяження проводиться на підставі заяви обтяжувача, яку він зобов’язаний подати протягом п’яти робочих днів з дня припинення іпотеки, обтяження самостійно або на письмову вимогу боржника чи іншої особи, права якої порушено через наявність таких реєстраційних записів.

  Аналогічні положення містяться й у п.п. 6.2 та 2.2.1 Договору іпотеки.

  Заміна кредитора у зобов’язанні за кредитним договором № 16/пж від 04.08.2008р. не впливає на суть правовідносин сторін, оскільки позивач не був повідомлений про таку заміну, доказів такого повідомлення судом не встановлено, а тому ризик несприятливих наслідків за законом несе новий кредитор. В свою чергу, виконання боржником свого обов’язку на користь первісного кредитора, за законом, є належним виконанням.

  Відповідно до ч.2 ст.516 ЦК України, якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов’язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов’язку первісному кредиторові є належним виконанням.

  Суд критично ставиться до доводів представника відповідача щодо помилковості виданої 20.02.2013р. довідки про відсутність заборгованості ОСОБА_2 з огляду на її зміст, та її оплату ОСОБА_2, яка йому не була повернута. Лист відповідача від 21.03.2013р. № 18.08-5934/13 не містить інформації про розмір заборгованості ОСОБА_2, не підтверджений належно оформленими розрахунками заборгованості, до того ж містить суперечливі відомості щодо недійсності довідки від 20.02.2013р. та наявності заборгованості перед ТОВ «ФК «Приватні інвестиції».

  Відповідно до ч.3 ст.10 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

  Враховуючи вище викладене, керуючись ст.ст.15,16 ЦК України,ст.ст.10,11,33,60,88,209,212,213,218 ЦПК України суд, –

  вирішив:

  Позов ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Кредобанк», третя особа Реєстраційна служба Суворовського районного управління юстиції у м.Херсоні про визнання договору іпотеки недійсним, припинення обтяжень нерухомого майна – задовольнити.

  Договір іпотеки №16/пж від 04.08.2008р., укладений між Публічним акціонерним товариством (на момент укладення – Відкрите акціонерне товариство) «КРЕДОБАНК» та ОСОБА_1, ОСОБА_2, та посвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_3, зареєстрований в реєстрі за №2519 – визнати недійсним.

  Припинити обтяження домоволодіння АДРЕСА_1 забороною відчуження, зареєстрованою 04.08.2008р. приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_3

  Припинити обтяження домоволодіння АДРЕСА_1 іпотекою, зареєстрованою 04.08.2008р. приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_3

  Рішення суду може бути оскаржене протягом десяти днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через суд першої інстанції до апеляційного суду Херсонської області.

  Суддя Булах Є. М.

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
blank

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наяш Веб-сайт. Подробней

Cookie-файлы

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наш Веб-сайт. Cookie-файлы позволяют нам обеспечить возможность использования Веб-сайта в более удобном и доступном формате. Такие файлы, как правило, не содержат какие-либо данные, которые позволили бы нам идентифицировать вас как конкретное физическое лицо. Ваши данные будут обрабатываться с использованием cookie-файлов в течение разрешенного вами периода.


Политика использования файлов Cookie / Cookie Policy
Согласие пользователя на правила пользования веб сайтом
Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных

Закрыть