click fraud detection

ТЕМА: Решение 20.06.12. договор ипотеки признан недействительным.Європейський газовий

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Автор
  Сообщения
 • #3966
  Dmitry Kasyanenko
  Модератор

  Державний герб України

  Ц.с. № 2/1018/63/12

  Р І Ш Е Н Н Я

  іменем України

  20.06.2012 Обухівський районний суд Київської області в складі :

  Головуючого -судді Кулініченко Г.В.,

  за участю секретаря судового засідання Денисенко Ю.С.,

  розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2, публічно акціонерного товариства «Європейський газовий банк», третя особа -приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 про визнання договору іпотеки недійсним,

  у с т а н о в и в :

  Позивач звернулась до суду з даною позовною заявою, обґрунтовуючи яку зазначила, що вона з 03 березня 1995 року перебувала у шлюбі з відповідачем, ОСОБА_2, але 28 липня 2009 року даний шлюб був розірваний. Під час перебування у шлюбі ними були придбані земельні ділянки для ведення садівництва на території с/т «Дубок»Української міської ради Обухівського району Київської області, які є їх спільною сумісною власністю. В грудні 2010 року вона раптово взнала, що чоловік, без її згоди передав в іпотеку іншому співвідповідачу, публічно акціонерному товариству «Європейський газовий банк»дані земельні ділянки. Вона зверталась до останнього співвідповідача про надання інформації, щодо правомірності укладення договору іпотеки без її згоди, але їй будь-яка відповідь не надходила. Даний договір був укладений без її згоди, тим самим були порушені її права, а тому просить визнати даний договір іпотеки недійсним та стягнути з відповідачів судові витрати сплачені при зверненні до суду. (а.с.3-7)

  Позивач будучі повідомлений своєчасно про час, місце розгляду справи, в судове засідання не з’явився, але подав письмову заяву (вхідний №15216/12 від 20 червня 2012 року), що позовні вимоги підтримує, просить розглядати справу за їх відсутністю та не заперечує проти прийняття заочного рішення.

  Відповідачі будучі повідомлені про час, місце розгляду справи в судове засідання не з’явились, про поважність неявки суд не повідомили, а тому суд врахувавши позицію позивача ухвалив провести заочний розгляд справи.

  Третя особа, приватний нотаріус Київського міського округу ОСОБА_3, будучі повідомлена про час, місце розгляду справи, в судове засідання не з’явилась, але подавши письмові пояснення (а.с.25), зазначила, що нею дійсно був посвідченій договір іпотеки укладений між відповідачами, при укладенні договору їй були надані ОСОБА_2 державні акти на земельні ділянки, які останнім були отримані на підставі рішень Української міської ради Обухівського району Київської області, а не на підставі договорів купівлі-продажу (а.с.28,29), як зазначає позивач. При цьому ОСОБА_2 також надав свідоцтво про реєстрацію шлюбу з іншою особою, а не з позивачем (а.с.27), тим самим договір нею був посвідчений без порушення діючого законодавства, в зв’язку з чим просить в задоволенні позову відмовити та розглядати справу за її відсутністю.

  Суд дослідивши та оцінивши матеріали справи встановив.

  03 березня 1995 року позивач зареєструвала шлюб з відповідачем, ОСОБА_2, а 07 листопада 2009 року даний шлюб між сторонами був розірваний, що підтверджується копіями свідоцтв (а.с.9,10) та встановлюється рішенням суду від 30 березня 2012 року (135-139), а тому дані обставини на думку суду є встановленими та не підлягаючими доказуванню.

  Такими ж обставинами на думку суду, з врахуванням вищезазначеного (а.с.38-41, 48,135-139), є також те, що сторони під час шлюбу придбали 02 листопада 2006 року земельні ділянки для ведення садівництва на території Української міської ради Обухівського району Київської області в районі с/т «Дубок».

  27 грудня 2010 року відповідачі для забезпечення кредитного договору №369-201210 від 20 грудня 2010 року уклали договір іпотеки №558-241210/І, предметом іпотеки якого зазначили земельні ділянки площею 0,0593 га та 0,1197 га, що підтверджується копією договору (а.с.122-126)

  Суд встановивши обставини справи, вважає, що між сторонами виникли спірні цивільні правовідносини, щодо укладення відповідачами договору іпотеки нерухомого майна, яке є спільною сумісною власністю подружжя, без згоди одного з подружжя, позивача по справі.

  Визначивши спірні правовідносини суд вважає, що позов підлягає повному задоволенню з наступних підстав.

  Так, вирішуючи переданий на розгляд суду спір по суті, суд повинен встановити наявність у особи, яка звернулась з позовом, суб’єктивного матеріального права або охоронюваного законом інтересу, на захист якого подано позов, тобто встановити чи є особа, за позовом якої порушено провадження у справі належним позивачем. Відсутність права на позов в матеріальному розумінні тягне за собою прийняття рішення про відмову в задоволенні позову, незалежно від інших встановлених судом обставин, оскільки лише наявність права обумовлює виникнення у інших осіб відповідного обов’язку перед особою, якій таке право належить, і яка може вимагати виконання такого обов’язку від інших осіб, тим самим лише встановивши наявність у особи, яка звернулася з позовом, суб’єктивного матеріального права або охоронюваного законом інтересу, на захист яких подано позов, суд з’ясовує наявність чи відсутність факту порушення або оспорення і відповідно приймає рішення про захист порушеного права або відмовляє позивачу у захисті, встановивши безпідставність та необґрунтованість заявлених вимог.

  Згідно статті 11 ЦК України встановлено, що «цивільні права та обов’язки виникають із дій осіб, а підставами виникнення цивільних прав та обов’язків є договори та інші правочини», правочином, згідно статті 202 ЦК України, є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків, двохстороннім правочином є погоджена дія двох сторін; договором, згідно статті 626 ЦК України, є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків, договір є двостороннім, якщо правами та обов’язками наділені обидві сторони договору, таким чином як при правочини, так і при договорі обов’язковими умовами є погоджена дія сторін

  Згідно ст. 202 ЦК України встановлено, що правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків, правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори), а згідно ст. 215 ЦК України встановлено, що підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою-третьою, п’ятою ст. 203 ЦК України, а саме – зміст правочину не може суперечити ЦК України, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства; особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності; волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі; правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

  Згідно статті 368 ЦК України встановлено, що «майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або законом», а згідно статті 369 ЦК України встановлено, що «розпоряджання майном, що є у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою всіх співвласників».

  Згода співвласників на вчинення правочину щодо розпорядження спільним майном, який підлягає нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, має бути висловлена письмово і нотаріально посвідчена.

  Відповідно до статті 546 ЦК України виконання зобов’язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

  Іпотека є різновидом застави і полягає у забезпеченні виконання зобов’язання за рахунок майна, в спірному випадку -об’єкта нерухомості, земельна ділянка в м. Українка Обухівського району Київської області.

  Стаття 4 Закону України «Про іпотеку»передбачає, що обтяження нерухомого майна іпотекою підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством, у разі недотримання цієї умови іпотечний договір є дійсним, але вимога іпотекодержателя не набуває пріоритету відносно зареєстрованих прав чи вимог інших осіб на передане в іпотеку нерухоме майно, а згідно статті 18 цього Закону іпотечний договір укладається між одним або декількома іпотекодавцями та іпотекодержателем у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

  Статтею 369 ЦК України встановлено, що «правочин щодо розпорядження спільним майном, вчинений одним із співвласників, може бути визнаний судом недійсним за позовом іншого співвласника у разі відсутності у співвласника, який вчинив правочин, необхідних повноважень».

  Судом встановлено, що позивачка згоди на розпорядження предметом іпотеки, земельною ділянкою, яка перебуває в спільній сумісній власності і знаходиться в Київській області, Обухівському районі, м. Українка не надавала, а тому даний договір іпотеки укладений із недодержанням вимог статті 203 ЦК України.

  Крім цього третя особа, приватний нотаріус, в своїх поясненнях зазначає, що нею договір іпотеки був посвідчений на підставі документів поданих відповідачем, в яких було зазначено, що дані земельні ділянки були отримані останнім шляхом приватизації, це підтверджується копіями актів, але рішенням Обухівського районного суду Київської області від 30 березня 2012 року, яке на час розгляду справи набрало законної сили, є обов’язкове при розгляді даної справи, встановлюється, що акти, які були надані відповідачем, ОСОБА_2, були оформлені замість актів, які були видані на підставі договорів купівлі-продажу укладених при перебуванні у шлюбі з позивачем, тим самим встановлено, що це ті ж самі земельні ділянки, але при оформленні даних актів управління Держкомзему в Обухівському районі Київської області не мало достатніх підстав для зміни підстави видачі актів та зміни кадастрових номерів.

  Рішенням суду акти видані на ім’я відповідача, ОСОБА_2, які він надав третій особі при посвідченні договору іпотеки визнані недійсними, тим самим на час розгляду справи дійсними актами на право власності на земельні ділянки є акти отримані відповідачем на підставі договорів купівлі-продажу укладених них перебуваючи у шлюбі з позивачем, яка своє згоди на укладення оспорюваного договору не надавала, тим самим договір іпотеки повинен бути визнаний недійсним.

  Позивачем були понесені витрати при зверненні до суду, а тому відповідно до статті 88 ЦПК України, дані витрати повинні бути стягнути з відповідачів в рівних частинах.

  Керуючись ст.ст.10,59,60,61,88,213,215 ЦПК України, ст.ст.1,4,5,10,38,47 Закону України «Про міжнародне приватне право», ст.ст.4,6,18 Закону України «Про іпотеку»ст.ст.202,203,215,368,369,546 ЦК України, суд,

  В И Р І Ш И В :

  Позов ОСОБА_1 задовольнити повністю.

  Визнати недійсним договір іпотеки №558-241210/І укладений 27 грудня 2010 року між ОСОБА_2 та публічно акціонерним товариством «Європейський газовий банк», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, предметом якого є земельні ділянки площею 0,0593 га та 0,1197 га., з цільовим призначенням для ведення садівництва, які знаходяться на території с/т «Дубок»Українська міська рада Обухівського району Київської області.

  Стягнути з ОСОБА_2 та публічно акціонерного товариства «Європейський газовий банк», в рівних частинах на користь ОСОБА_1 судові витрати в сумі 54 грн. сплачених при зверненні до суду.

  Рішення може бути оскаржене до апеляційного суду Київської області на протязі десяти днів з дня проголошення рішення, а особами, які були відсутні протягом даного строку з дня отримання копії рішення.

  Рішення може бути переглянуто за заявою відповідачів, яка може бути подана протягом десяти днів з дня отримання копії рішення.

  Суддя:

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
blank

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наяш Веб-сайт. Подробней

Cookie-файлы

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наш Веб-сайт. Cookie-файлы позволяют нам обеспечить возможность использования Веб-сайта в более удобном и доступном формате. Такие файлы, как правило, не содержат какие-либо данные, которые позволили бы нам идентифицировать вас как конкретное физическое лицо. Ваши данные будут обрабатываться с использованием cookie-файлов в течение разрешенного вами периода.


Политика использования файлов Cookie / Cookie Policy
Согласие пользователя на правила пользования веб сайтом
Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных

Закрыть